Ankietowanie gospodarstw na potrzeby walidacji Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej: Ankiety

I. Zboża: ANKIETA

II. Rzepak: ANKIETA

III. Kukurydza na ziarno: ANKIETA

IV. Kukurydza na kiszonkę: ANKIETA

V. Ziemniaki: ANKIETA

VI. Burak cukrowy: ANKIETA