LEXICON

TypeTitleKeywords (PL)Keywords (EN)Area of interestAuthorYear of publication
website26th European Biomass Conference & Exhibitionbiogospodarka, biomasa, zrównoważony rozwój bioeconomy, biomass, sustainable developmentEUETA Florence – Renewable Energies
presentationA Bioeconomy for Europebiogospodarka, prawo UEbioeconomy, EU lawEUEuropean Commission / Davide Amato
bookA Sustainable Bioeconomybiopaliwa i bioenergia, biogospodarka, biomasabiofuels and bioenergy, bioeconomy, biomassEU Mika Sillanpää, Chaker Ncibi, 2017
scientific publicationA systematic approach to understanding and quantifying
the EU’s bioeconomy
biogospodarka, Europa, zatrudnienie, obrót, statystykabioeconomy, Europe, jobs, turnover, statisticsEUTevecia Ronzon, Stephan Piotrowski, Robert M'Barek, Michael Carus2017
scientific publicationBadania rolnicze jako wsparcie rozwoju biogospodarki w regionachbadania, rolnictwo, biogospodarka, wsparcie, zróżnicowanie regionalne, doradztworesearch, agriculture, bioeconomy, support, regional differences, advisory servicesPLStanisław Krasowicz2016
websiteBio-based Industries JUbiomasa, współpraca, projekty, finansowaniebiomass, cooperation, projects, financingPLBio-based Industries JU
websiteBio-based materials: the renewable futurebiomasa, biogospodarka, sieciowanie, projektybiomass, bioeconomy, networking, projectsPLBioCannDo2017
websiteBioEcon biogospodarka, strategie, Biomasa, H2020bioeconomy, strategies, Biomass, H2020globalIUNG-PIB2016
videoBioeconomy - The next phase of economic developmentbiogospodarka, prawo UE, odnawialne źródła energii, gospodarka leśna, innowacje, gospodarka odpadowabioeconomy, EU law, renewable resources, forestry, innovation, waste managementEUVTT Rechnical Research Centre of Finland Ltd
videoBioeconomy in agriculturebiogospodarka, H2020, rolnictwobioeconomy, H2020, agricultureEUIUNG-PIB2017
popular science publicationBioeconomy in everyday lifebiogospodarka, życie codziennebioeconomy, everyday lifeglobalEuropean Commission2015
popular science publicationBioeconomy in everyday lifebiogospodarka, życie codziennebioeconomy, everyday lifeglobalBioSTEP2017
videoBioeconomy in Norwaybiogospodarka, odnawialne źródła energii, biologiabioeconomy, renewable resources, biologyglobalVisual Lab
videoBioeconomy is the futurebiogospodarka, zmiany klimatu, gospodarka leśna, COP21bioeconomy, climate change, forestry, COP21EUEuropean Forest Institute
websiteBioeconomy Knowledge Centrebiogospodarka, biomasabioeconomy, biomassEUEuropean Commission
bookBioeconomy Shaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economybiogospodarka, transformacja, zrównoważony rozwójbioeconomy, transformation, sustainable developmentEULewandowski Iris, Gaudet Nicole, Lask Jan, Maier Jan, Tchouga Boris, Vargas-Carpintero Ricardo2018
videoBioEconomy starts herebiogospodarka, Komisja Europejskabioeconomy, European CommissionglobalEU Science & Innovation2014
websiteBioeconomy Strategic Working Groupbiogospodarka, gospodarka leśna, zrównoważony rozwój bioeconomy, forestry, sustainable developmentEUStanding Committee on Agricultural Research (SCAR)
scientific publicationBIOGOSPODARKA – KONCEPCJA, ZASTOSOWANIE I PERSPEKTYWYbiotechnologia, biogospodarka, biomasa, strategie rozwojubiotechnology, bioeconomy, biomass, development strategiesPLAdamowicz Mieczysław2017
scientific publicationBiogospodarka - konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobówbiogospodarka, zasoby, bioróżnorodność, zrównoważony rozwój, rolnictwo, polityka naukowa, innowacjebioeconomy, resources, biodiversity, sustainnable development, agriculture, economy, science policy, innovationPLEugeniusz Chyłek, Monika Rzepecka2011
bookBiogospodarka - regionalne preferencje rozwoju na obszarach produkcyjnych rolnictwa w Polscebiogospopdarka, rolnictwobioeconomy, agriculture, bioeconomy development opportunitiesPLEugeniusz Chyłek, Janusz Ostrowski2017
scientific publicationBiogospodarka jako inteligentna specjalizacja w strategiach rozwoju polskich regionówbiogospodarka, inteligentna specjalizacja, innowacje, strategie rozwojubioeconomy, smart specialization, innovations, development strategiesPL Adamowicz Mieczysław2016
scientific publicationBiogospodarka jako obszar inteligentnej specjalizacji regionalnejbiogospodarka, inteligentna specjalizacja regionalna bioeconomy, smart regional specializationPLKatarzyna Gralak2015
popular science publicationBiogospodarka jako strategiczne wyzwanie zrównoważonego rolnictwabiogospodarka, rolnictwo, strategia rozwojubioeconomy, agriculture, development strategy PLKozyra Jerzy2018
bookBiogospodarka w miastachbiogospodarka, rozwój regionalnybioeconomy, regional developmentPLPAP - Nauka w Polsce2017
popular science publicationBiogospodarka. "Europa chce żywności naturalnej i zdrowej"biogospodarka, rozwój regionalny, żywnośćbioeconomy, regional development, foodPLFrąk Michał2016
presentationBiogospodarka. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim.biogospodarka, inteligentna specjalizacjabioecnomy, smart specializationregionMonika Rzepecka2013
websiteBioWatch! Read, watch videos, listen and interact with research projects within the world of the bioeconomy and discover all about their latest innovations.biogospodarka, projekty, innowacjebioeconomy, projects, innovationsglobal2017
strategy documentDYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WEzużycie energii, zanieczyszczenie atmosfery, program unijny, gaz cieplarniany, ograniczenie emisji gazów, promocja kultury, energia odnawialnaenergy consumption, atmospheric pollution, European Union program, greenhouse gas, reduction of gas emissions, promotion of culture, renewable energyEUEuropean Parliament and Council of the European Union2009
websiteEU Bioeconomybiogospodarka, prawo UEbioeconomy, EU lawEUEuropean Commission
websiteEuropean Biomass Association (AEBIOM)bioenergia, biomasabioenergy, biomass, EUEuropean Biomass Association (AEBIOM )
websiteEuropean Circular Economy Stakeholder Platformgospodarka o obiegu zamkniętym, odpadycircular economy, wasteEUEuropean Commission and European Economic and Social Committee
websiteEvaluation of a long-term potential for the development of agricultural biogas plants: A case study for the Lubelskie Province, Polandbiogaz, odnawialne źródła energii, ocena potencjału, prawo lokalneagricultural biogas, potential evaluation, regional policies, renewable energy sourcesPLAnna Oniszk-Popławska, Mariusz Matyka, Elżbieta Dagny Ryńska2014
websiteFundacja Poszanowania Energiienergetyka, efektywność energetyczna, energiaenergetics, energy efficiency, energyPLFundacja Poszanowania Energii
bookFunkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarkiłańcuch żywnościowy, biogospodarka, rolnictwo, przemysł spożywczy, Handel żywnościąfood chain, bioeconomy, agriculture, food industry, food tradePLKatarzyna Domańska, Agnieszka Komar, Artur Krukowski, Anna Nowak2015
websiteGeoportal BioBoostbiomasa, potencjał biomasy, modelowanie, GISbiomass, biomass potential, modeling, GISPLIUNG-PIB2014
websiteGerman Bioeconomy Councilbiogospodarka, prawo UE, zmiany klimatubioeconomy, EU law, climate changeEUBioeconomy Council, Berlin
scientific publicationGlobal bioenergy potentials through 2050
energia biomasy, scenariusze energetyczne, scenariusze rolnebiomass energy, global energy scenarios, global agricultural scenariosglobalFischer Günther, Schrattenholzer Leo2001
videoHow to become a Green SME in a Circular Economygospodarka o obiegu zamkniętym, biogospodarka, MŚPcircular economy, iboeconomy, SMEglobalEU Environment2014
videoHow to feed the world in 2050: actions in a changing climateglobalne ocieplenie, bezpieczeństwo żywnościowe, adaptacja wobec zmian klimatuglobal warming, food security, adaptation to climate changeglobalCIAGAR2012
strategy documentInnovating for Sustainable Growth. A Bioeconomyfor Europebiogospodarka, zrównoważony wzrost, produkty biologiczne, zasoby biologiczne, zasoby naturalne, badania, innowacje, strategiabioeconomy, sustainable growth, bio-based products, biological resources, natural resources, research, innovation, strategyEUEuropean Commission2012
reportInnowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla EuropybiogospodarkabioeconomyEUKOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU2012
scientific publicationKierunki rozwoju badań naukowych w obszarze biogospodarki w Europie w świetle dokumentów i inicjatyw Unii Europejskiej.bioenergetyka, biomasa, technologie bioenergetyczne, biopaliwabioenergy, biomass, bioenergy technologies, biofuelsEUMaria Kaska, Andrzej Sławiński, Aneta Świercz2016
bookKnowledge-Driven Developments in the Bioeconomy Technological and Economic Perspectivesbiogospodarki oparte na wiedzy, transformacja systemów gospodarczychknowledge-based bioeconomies, transformation of economic systemsglobalDabbert, S., Lewandowski, I., Weiss, J., Pyka, A.2017
websiteKomisja Europejskabiogospodarka, Komisja Europejska, bioeconomy, European CommissionglobalEuropean Commission
websiteKongres Biogospodarki EBCLbiogospodarkabioeconomyPLUrząd Marszałkowski w Łodzi
strategy documentKrajowe Inteligentne Specjalizacjeinteligentne specjalizacje, biogospodarkasmart specializations, bioeconomyPLMinisterstwo Przedsiębiorczości i Technologii2018
videoLocal energy and biomass management systemsbiogospodarka, H2020, biomasa, klastrybioeconomy, H2020, biomass, blustersPLIUNG-PIB2018
presentationLubelska Wyżyna Biogospodarkibiogospodarka, potencjał naukowo-badawczy, uczelnia, Lubelskiebioeconomy, scientific and research potential, university, LublinregionRyszard Dębicki, Karina Kasperek2013
popular science publicationLubelskie/ Biogospodarka – główną inteligentną specjalizacją regionulubelskie, biogospodarka, inteligentne specjalizacjeLubelskie, bioeconomy, smart specializationsregionPAP - Nauka w Polsce2015
scientific publicationMeasuring the importance of the bioeconomy in Germany: Concept and illustrationbiogospodarka, zasoby biologiczne, biomasa, bioenergiabioeconomy, biological resources, biomass, bioenergyEUEfken Josef, Dirksmeyer Walter, Kreins Peter, Knecht Marius2016
scientific publicationMetodyka szacowania regionalnych zasobów biomasy na cele energetycznebiomasa, potencjał teoretyczny biomasy, potencjał techniczny biomasybiomass, biomass theoretical potential, biomass technical potentialEUAlina Kowalczyk-Juśko2010
scientific publicationMonitoring the progress towards bioeconomy using multi-regional
input-output analysis: The example of wood use in Germany
biogospodarka, Niemcy, drewno, dezagregacja, wskaźniki zrównoważonego rozwojubio-based economy, Germany, wood, MRIO, disaggregation, sustainability indicatorsEUMaik Budzinski, Alberto Bezama, Daniela Thran 2017
scientific publicationPerspektywy rozwoju biogospodarkibiogospodarka, bioprocesy, biopaliwa, bioproduktybioeconomy, bioprocesses, biofuels, bioproductsEUPaweł Bartoszczuk2014
reportPolicy
brief on the future of the European Bioeconomy Strategy
biogospodarka, strategiebioeconomy, strategiesEUSCAR, Bioeconomy Strategic Working Group2017
websitePolska Izba Biomasybiomasa, odnawialne źródła energiibiomass, renewable energy sourcesPLPolska Izba Biomasy
scientific publicationPolskie rodzinne gospodarstwa rolne jako podmioty biogospodarkirodzinne gospodarstwo rolne, biogospodarkafamily farm, bioeconomyPLRoma Ryś-Jurek2016
presentationPresent and Future of the Bioeconomy
in the European Union
biogospodarka, prawo UE, zrównoważony rozwój, Horyzont 2020bioeconomy, EU law, sustainable growth, Horizon 2020EUElisabetta Balzi
DG Research and Innovation
European Commission
Lodi
24 September 2015
strategy documentProgram
Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego
odnawialne źródła energii, programy rozwojurenewable energy sources, development programmesregionSamorząd Województwa Lubelskiego2014
websitePromoting Stakeholder Engagement and Public Awareness for a Participative Governance of the European BioeconomybiogospodarkabioeconomyglobalBioSTEP2018
strategy documentRegionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020inteligentne specjalizacje, innowacjesmart specializations, innovationsregionSamorząd Województwa Lubelskiego2014
videoRe-thinking Progress: The Circular Economybiogospodarka, prawo UE, gospodarka odpadowabioeconomy, EU law, waste managementEUEllen MacArthur Foundation
reportRewiev of bioeconomy strategies at regional and national levelsbiogospodarka, strategie regionalne, strategie krajowebioeconomy, regional strategies, national strategiesEUGreet Overbeek, Erik de Bakker, Volkert Beekman, Sara Davies, Zoritza Kiresiewa, Sebastian Delbrück, BarbaraRibeiro, Martin Stoyanov, Manfredi Vale2016
scientific publicationRolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki biogospodarka, sektor rolno-spożywczy, sektor leśno-drzewnybioeconomy, agri-food sector, forestry-wood sectorEUEwa Ratajczak2013
websiteSmart Specialisation Platformbiogospodarka, inteligentne specjalizacjebioeconomy, smart specialisationsEUEuropean Commission
scientific publicationSpecjalizacje regionalne w zakresie biogospodarki w Polsce w układzie wojewódzkimbiogospodarka, rozwój regionalny, zróżnicowanie przestrzennebioeconomy, regional development, spatial differentiationPLAgnieszka Komor2014
strategy documentStrategia Odpowiedzialnego Rozwojustrategia, polityka rozwoju, rozwój zrównoważonystrategy, development policy, sustainable developmentPLRada Ministrów RP, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju2017
strategy documentStrategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020rozwój regionalny, strategie regionalneregional development, regional strategiesregionSamorząd Województwa Lubelskiego2013
strategy documentStrategia
rozwoju województwa łódzkiego 2020
rozwój regionalny, strategie regionalneregional development, regional strategiesregionSamorząd Województwa Łódzkiego2006
reportSustainable
agriculture, Forestry and Fisheries in the Bioeconomy. A Challenge for Europe.
biogospodarka, biomasabioeconomy, biomassEUSCAR2015
presentationThe
Bioeconomy, Climate Change,
and Sustainable Development
biogospodarka, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój bioeconomy, climate change, sustainable developmentglobalNational Renewable Energy Laboratory,
Golden, CO, USA
Helena L. Chum
May 31, 2016
scientific publicationThe bioeconomy in Poland within the context of the European Unionbiogospodarka, Unia Europejska, GMO, Polska, R & Dbioeconomy, European Union, GMO, Poland, R&DPLWoźniaka Ewa, Twardowski Tomasz2018
scientific publicationThe bioeconomy in Poland within the context of the European Unionbiogospodarka, Unia Europejska, GMO, Polska, rozwój, innowacjebioeconomy, European Union, GMO, Poland, R&DEUEwa Woźniak
Tomasz Twardowski
2018
videoThe Bioeconomy starts herebiogospodarka, rozwój zrównoważony, odnawialne źródła energii, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, sustainable development, renewable resources, circular economyEUEU Science & Innovation
videoThe Blue Bioeconomybłękitna gospodarka, biogospodarkablue economy, bioeconomyglobalNordBio2016
presentationThe Finnish Bioeconomybiogospodarka, prawo, gospodarka leśnabioeconomy, policy, forestryEUMinistry of Agriculture and Forestry,
Natural Resources Department
Marja Kokkonen, Director
Riga
28 September 2016
presentationThe National Bio-economy Strategybiogospodarka, prawo, rolnictwo, zdrowiebioeconomy, policy, agriculture, healthglobalDepartment of Science and Technology Republic of South Africa
scientific publicationThe origins of the bioeconomy in the European Unionbiogospodarka, KBBE, biotechnologia, Unia Europejska, zrównoważony rozwój

bioeconomy, KBBE, biobased economy, biotechnology, European Union,
sustainability
EUPatermann Christian, Aguilar Alfredo2018
scientific publicationThe responsive bioeconomy: The need for inclusion of citizens and environmental capability in the forest based bioeconomybiogospodarka, elastyczne zarządzanie, Finlandiabioeconomy, responsive governance, forest based bioeconomy, FinlandEUMustalahti Irmeli 2018
legal documentUstawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadachgospodarowanie odpadami, plany gospodarki odpadami, odzysk, odzysk energii, recyklingwaste management, waste management plans, recovery, energy recovery, recyclingPLSejm i Senat RP2012
legal documentUstawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancjiemisja, gazy cieplarniane, źródła emisjiemission, greenhouse gases, emission sourcesPLSejm i Senat RP2009
legal documentUstawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodnezasoby wodne, gospodarowanie wodami, ochrona wód, ryzyko powodziowe, suszawater resources, water management, water protection, flood risk, droughtPLSejm i Senat RP2017
legal documentUstawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energiiodnawialne źródła energii, biomasa, biogaz, klaster energiirenewable energy source, biomass, biogas, energy cluster, certificate of originPLSejm i Senat RP2015
legal documentUstawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowychelektrownia wiatrowawind power plantPLSejm i Senat RP2016
legal documentUstawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznymprodukcja ekologiczna, rolnictwo ekologiczneorganic production, organic farmingPLSejm i Senat RP2009
legal documentUstawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłychbiomasa, biokomponenty, biopaliwabiomass, biocomponents, biofuelsPLSejm i Senat RP2006
legal documentUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiskapolityka ochrony środowiska, programy, zagospodarowanie przestrzenne, zasoby środowiska, zanieczyszczenie środowiska, emisjaenvironment protection policy, programs, spatial development, environmental resources, environmental pollution, emissionPLSejm i Senat RP2001
legal documentUstawa z dnia 28 września 1991 r. o lasachzasoby leśne, gospodarka leśna, plan urządzenia lasuforest resources, forest management, forest organization planPLSejm i Senat RP1991
legal documentUstawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekówzaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjnewater supply, wastewater disposal, water and sewage companyPLSejm i Senat RP2001
legal documentUstawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocyrynek mocy, aukcja mocyPLSejm i Senat RP2017
legal documentUstawa z dnia  20 maja 2016 r. o efektywności energetycznejefektywność energetyczna, audyt energetyczny przedsiębiorstwa, energia,  energia pierwotna, energia finalnaenergy efficiency, energy audit of the enterprise, energy, primary energy, final energyPLSejm i Senat RP2016
legal documentUstawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczneenergia, ciepło, paliwa, przedsiębiorstwo energetyczne, odnawialne źródła energiienergy, heat, fuels, energy company, renewable energy sourcesPLSejm i Senat RP1997
bookUwarunkowania i kierunki rozwoju biogospodarki w Polscebiogospopdarka, Rolnictwo, szanse rozwoju biogospodarkibioeconomy, agriculture, bioeconomy development opportunitiesPLEugeniusz Chyłek, Jerzy Kopiński, Andrzej Madej, Mariusz Matyka, Janusz Ostrowski, Hubert Piórkowski2017
bookUwarunkowania rozwoju biogospodarki na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiegobiogospodarka, rozwój regionalnybioeconomy, regional developmentregionBuszko Andrzej,
Godlewska-Majkowska Hanna
2014
popular science publicationW kierunku gospodarki o obiegu zamkniętympotencjał biomasy, gospodarka o obiegu zamkniętymbiomass potential, circular economyPLSosnowski Łukasz 2017
videoWhat are nature-based solutions to climate change?globalne ocieplenie, bezpieczeństwo żywnościowe, adaptacja wobec zmian klimatuglobal warming, food security, adaptation to climate changeglobalNature-based Solutions Initiative2018
reportWhere next for the European bioeconomy? The latest thinking form the European Bioeconomy Panel and the Standing Committee on Agricultural Research Strategic Working Group (SCAR)biogospodarka, biomasabioeconomy, biomassEUEuropean Commission2014
scientific publicationWojewódzkie Tablice Przepływów Międzygałęziowych dla Polski: konstrukcja i interpretacjaregionalne tablice przepływów międzygałęziowych, handel wewnątrz- i międzyregionalny, województwa, analiza sieciowa, Polskaregional input-output tables, intra- and inter-regional trade, voivodeships, network analysis, PolandPLKatarzyna Zawalińska, Jakub Rok2017
websiteWorld Bioenergy Associationbioenergia, biomasabioenergy, biomassglobalWorld Bioenergy Association
scientific publicationWydatki budżetowe na stosunki wodne i postęp biologiczny w Polsce jako determinaty bazy surowcowej biogospodarki w długim okresie (2000-2016)biogospodarka, budżet rolny, melioracje, spółki wodne, prace geodezyjno-urządzeniowe, postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcejbioeconomy, the agricultural budget, melioration, water companies, geodetic works, biological progress in crop nad livestock productionPLAndrzej Czyżewski, Anna Matuszczak2016
scientific publicationWyzwania biogospodarki względem wskaźników zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiejbiogospodarka, zrównoważony rozwójbioeconomy, sustainable developmentPLMarcin Chciałowski, Paulina Stolarczyk, Paulina Tuka2016
bookBiogospodarka. Wybrane aspektybiogospodarkabioeconomyPLDawid Bedla, Adam Bogusz, Magdalena Borzęcka, Krzysztof Chmielowski, Ewa Dacewicz, Anna Gorczyca, Maciej Guzik, Wiktor Halecki, Katarzyna Haraźna, Katarzyna Kokoszka, Małgorzata Kozak, Anna Kozielec, Małgorzata Miśniakiewicz, Jakub Piecuch, Małgorzata Pink, Rafał Pudełko, Justyna Prajsnar, Sabastian Wojciech Przemieniecki, Szymon Skibiński, Mariusz Sołtysik, Joanna Szarek, Tomasz Witko, Magdalena Wojnarowska, Katarzyna Żyłowska2020
videoBIOGOSPODARKA | BLOOMbiogospodarkabioeconomyPLBLOOM2020
videoOdpowiedzialny konsumentodpowiedzialny konsumentresponsible consumerPLMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej2019
videoOdpowiedzialny konsument - Zdrowieodpowiedzialny konsument, zdrowieresponsible consumer, healthPLMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej2019
videoOdpowiedzialny konsument - Życie w domuodpowiedzialny konsument, życie w domu responsible consumer, home lifePLMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej2019
videoOdpowiedzialny konsument - Transportodpowiedzialny konsument, transportresponsible consumer, transportPLMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej2019
videoOdpowiedzialny konsument - Produkty finansoweodpowiedzialny konsument, finanseresponsible consumer, financesPLMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej2019
videoOdpowiedzialny konsument - Zrównoważone budownictwoodpowiedzialny konsument, zrównoważone budownictworesponsible consumer, sustainable constructionPLMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej2019
videoBIOGOSPODARKA aspekty instytucjonalne i produkcyjnebiogospodarka, konferencjabioeconomy, conferencePLBLOOM2020
scientific projectFARM LIFE Farming the Future – Building Rural Networks for Climate-Adaptive Agriculturerolnictwo, adaptacje do zmian klimatu, agroleśnictwoagriculture, adaptation to climate change, agroforestryregion (NL, BE)farm-life.eu2020
scientific projectBLOOM Boosting European Citizens’ Knowledge and Awareness of Bioeconomy Research and Innovationbiogospodarka, zrównoważony rozwójbioeconomy, sustainable developmentEUconsortium2018
reportLONG-TERM DECARBONISATION IN EUROPE - A COPPER INDUSTRY PERSPECTIVEdekarbonizacjadecarbonisationEUEuropean Copper Institute2018
reportTworzywa sztuczne w gospodarce o obiegu zamknietymtworzywa sztuczne, gospodarka o obiegu zamkniętym, recyklingplastics, circular economy, recyclingglobalAgnieszka Sznyk, Hubert Bukowski, Katarzyna van Rooijen2020
reportPostępowanie z odpadami wraz z zarysem możliwości zmian regulacyjnychodpady, przedsiębiorstwo, zarządzanie odpadamiwaste, enterprise, waste managementPLHubert Bukowski, Marcelina Rosińska2020
popular science publicationŚrodowiskowe aspekty projektowania opakowańtworzywa sztuczne, opakowania, projektowanie opakowań, wpływ opakowań na środowiskoplastics, packaging, packaging design, the impact of packaging on the environmentPLMarzena Bednarczyk, Kazimierz Borkowski, Piotr Kardaś, Krzysztof Kawczyński, Anna Sapot, Agnieszka Sznyk, Jacek Wodzisławski2020
reportZiemianie atakujązmiany klimatu, środowisko, wpływ człowieka na środowiskoclimate change, environment, human impact on the environmentPLZespół badawczy Kantar2019
reportPaliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę.paliwo RDF, energetyka, odnawialne źródła energiiRDF fuel, power industry, renewable energy sourcesPLMarek Lachowicz, Maciej Gacki, Kamil Moskwik2020
videoGOZ na co dzieńopakowanie, gospodarka o obiegu zamkniętympackaging, circular economyPLPolitechnika Śląska2020
reportAnaliza porównawcza możliwości zastąpienia konwencjonalnych źródeł energii źródłami OZE, na potrzeby transformacji energetycznej w ramach Łużyckiego Zielonego Ładu odnawialne źródła energii, paliwa konwencjonalnerenewable energy sources, conventional fuelsPLJózef Paska, Karol Pawlak, Andrzej Węgrzyn, Olgierd Cybulski, Aneta Mielczarkowska, Dominik Tomaszczak, Krzysztof Szymański, Mateusz Pawlak2020
reportWpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski żywność, rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe, zmiany klimatufood, agriculture, food security, climate changePLZbigniew M. Karaczun, Jerzy Kozyra2020
videoIle potrafi drzewo! - webinarium projektu BLOOM /What the tree can do! The BLOOM project webinarbiogospodarka, drewnobioeconomy, woodEUconsortium2020
scientific projectBIOEASTsUPbiogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, circular economyEUconsortium2019
scientific projectPOWER4BIO emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of european BIOeconomyregionalna biogospodarkaregional bioeconomyEUconsortium2018
scientific projectBiobord. Biobord platform - Connecting Bioeconomy Developersbiogospodarka, innowacjebioeconomy, innovationEUconsortium2019
scientific projectCELEBio Central European Leaders of Bioeconomy NetworkbiogospodarkabioeconomyEUconsortium2020
scientific projectEUCLEG Breeding forage and grain legumes to increase EU’s and China’s protein self-sufficiencyhodowla, produktywność upraw, jakość białkabreeding, crop productivity, protein qualityEUconsortium2017
scientific projectBioenergy Europebioenergia, biomasa, rolnictwobioenergy, biomass, agriculturalEUconsortium2019
scientific projectSmartAgriHubs Connecting the dots in the agri-tech sectorrolnictwo, innowacje, zrównoważony rozwójagricultural, innovation, sustainable developmentEUconsortium2019
scientific projectNAIADES Smart water management for Sustainable Development Goalswoda, ekosystem wodny, gospodarka wodnawater, water ecosystem, water managementEUconsortium2019
scientific projectSENSAGRI - Sentinels Synergy for Agriculturerolnictwo, teledetekcjaagriculture, remote sensingEUconsortium2020
scientific projectGYROSCAN Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnegorolnictwo, teledetekcja, monitoring rolniczyagriculture, remote sensing, agricultural monitoringPLconsortium2019
websiteWasteMasterodpady, zagospodarowanie odpadów, recyklingwaste, waste management, recyclingPLwastemaster2020
scientific projectThe European Bioeconomy Networkbiogospodarka, zrównoważony rozwój, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, sustainable development, circular economyEUEuropean Commission2018
scientific projectAlpBioEco Valorisation of innovative bio-economical potentials along bio-based food & botanical extract value chains in the Alpine Spacebiogospodarka, zrównoważony rozwój, ziołabioeconomy, sustainable development, herbsregionconsortium2018
scientific projectAgriChemWheybiorafineria, biogospodarka, produkcja mleczarskabio-refinery, bioeconomy, dairy productionPLconsortium2018
scientific projectAGRIMAX Agri and food waste valorisation co-ops based on flexible multi-feedstocks biorefinery processing technologies for new high added value applicationsodpady żywnościowe, rośliny, surowcefood waste, crop, feedstockEUconsortium2016
scientific projectBio-based strategies and roadmaps for enhanced rural and regional development in the EU (BE-Rural)biogospodarka, strategiabioeconomy, strategyEUconsortium2019
scientific projectBioMonitor Monitoring the Bioeconomy biogospodarkabioeconomyEUconsortium2018
scientific projectBioReg Absorbing the Potential of Wood Waste in EU Regions and Industrial Bio-based Ecosystemsbiogospodarka, odpady drzewnebioeconomy, wood wasteEUconsortium2017
scientific projectA novel biorefinery concept for mushroom compostbiorafineria, grzyby, kompostbiorefinery, mushrooms, compostEUconsortium2016
scientific projectCommBeBiz Communicating and Bridging BioEconomy Research to Businessbiogospodarka, komunikacja, przepływ informacjibioeconomy, communication, information flowEUconsortium2015
scientific projectEmbraced Establishing a Multi-purpose Biorefinery for the Recycling of the organic content of AHP waste in a Circular Economy Domain biorafineria, gospodarka o obiegu zamkniętym, odpadybiorefinery, circular economy, wasteEUconsortium2017
scientific projectISAAC Increasing Social Awareness and ACceptance of biogas and biomethane.biogaz, biometanbiogas, biomethaneEUconsortium2016
scientific projectTriggering Sustainable Biogas Energy Communities through Social Innovationbiogaz, komunikacjabiogas, communicationEUconsortium2016
scientific projectLIFT Boosting Bioeconomy by maximising CSAs resultsbiogospodarkabioeconomyEUconsortium2019
scientific projectRoadToBio Roadmap for the Chemical Industry in Europe towards a Bioeconomybiogospodarka, przemysł chemicznybioeconomy, chemical industryEUconsortium2017
websiteBiobased Economygospodarka biologiczna, produkty biobazowebiobased economy, biobased productEUconsortium2016
scientific projectSTAR-ProBio Sustainability Transition Assessment and Research of Bio-based Productsgospodarka o obiegu zamkniętym, pośrednia zmiana użytkowania gruntówcircular economy, indirect land use changeEUconsortium2017
scientific projectUrBIOfuture Boosting future careers, education and research activities in the European bio-based industrybiogospodarka, bioproduktbioeconomy, bio-productEUconsortium2019
scientific projectVALUEWASTE Unlocking new value from urban biowastebioodpady, gospodarka odpadamibiowaste, waste managementEUconsortium2018
scientific projectWaysTUP! Value chains for disruptive transformation of urban biowaste into biobased products in the city contextbioodpady, gospodarka odpadamibiowaste, waste managementEUconsortium2019
scientific projectGRACE GRowing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineriesbiorafineria, grunty marginalnebiorefinery, marginal landEUconsortium2017
scientific publicationThe circular bioeconomy: Its elements and role in European bioeconomy clustersgospodarka o obiegu zamkniętym, biogospodarka, kaskadowość, efektywne gospodarowanie zasobami, zmiana klimatucircular economy, bioeconomy, cascading, resource-efficiency, climate changeEUPaul Stegmann, Marc Londo, Martin Junginger2020
scientific publicationStrategies and Policies for the Bioeconomy and Bio-Based Economy: An Analysis of Official National Approachesbiogospodarka, strategia, politykabioeconomy, bio-based economy, strategy, policyglobalLouise Staffas, Mathias Gustavsson, Kes McCormick2013
scientific publicationBioeconomy credentials and intellectual capital: a comparative modelling approach for the E.U.-13 and E.U.-15biogospodarka, kapitał intelektualny, nowe kraje UE-13, kraje UE-15, modelowanie makroekonometrycznebioeconomy, intellectual capital, new EU-13 Member States, EU-15 countries, macro-econometric modellingEUIon Anghel, Marian Siminica, Mirela Cristea, Gratiela Georgiana Noja, Mirela Sichigea2019
reportSustainable bio-resource pathways towardsa fossil-free world: the European bioeconomy in a global development contextbiogospodarkabioeconomyEUH.Hoff, F.X.Johnson, B.Allen, L. Biber-Freudenberger, J.J. Förster2018
videoJak przetwarzać odpady w cenne zasoby?plastik, paliwoplastic, fuelglobalImpact The Future2020
scientific projectBIOCOMPACK-CEpapier, odpady, opakowaniapaper, waste, packagingEUconsortium2014
reportKonsumenci a gospodarka obiegu zamkniętegokonsument, ochrona środowiska, gospodarka o obiegu zamkniętymconsumer, environmental protection, circular economyPLarc rynek i opinie2019
reportZielona gospodarkaochrona środowiska, gospodarka, zrównoważony rozwójenvironmental protection, economy, sustainable developmentPLPuls Biznesu
reportReport on the mapping of biomass value chains for improved sustainable energy use in the Baltic Sea Region countriesmapowanie, biomasa, energiamapping, biomass, energyregionMariusz Jerzy Stolarski, Kazimierz Warmiński, Michał Krzyżaniak, Ewelina Olba-Zięty, Marta Akincza2020
scientific publicationBioenergy technologies and biomass potential vary in Northern European countriesEnergia odnawialna, Region Morza Bałtyckiego, Pellety, Biogaz, Biopaliwa płynne, Spalarnie, Biociepło, BioelektrycznośćRenewable energy, Baltic Sea region, Pellets, Biogas, Liquid biofules, Incineration plants, Bioheat, BioelectricityregionMariusz Jerzy Stolarski, Kazimierz Warmiński, Michał Krzyżaniak, Ewelina Olba-Zięty, Marta Akincza2020
scientific projectREnewable GAs TRAde Centre in Europepaliwo, biometan, energia odnawialnafuel, biomethane, renewable energyEUconsortium2019
websiteUPEBI Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowegopaliwo, biogaz, energia odnawialnafuel, biogas, renewable energyPLUPEBI2012
bookBiogospodarka. Aspekty społeczne, instytucjonalne i produkcyjneBiogospodarkaBioeconomyPLRoman Bathelt, Dawid Bedla, Krzysztof Chmielowski, Kamila Daniek, Chrystian Firlej, Wiktor Halecki, Agnieszka Klimek-Kopyra, Marcin Kopyra, Anna Kozielec, Anna Kurzak-Mabrouk, Monika Partyka, Małgorzata Pink, Joanna Szarek, Anna Ślizowska2020
scientific projectExpert Network on Textile Recyclingodpady, przemysł tekstylnywaste, textile industryEUconsortium2017
reportZeroemisyjna Polska 2050redukcja gazów cieplarnianych, zmiany klimatureduction of greenhouse gases, climate changePLWWF2020
reportGospodarka Obiegu Zamkniętego - szanse i wyzwaniaenergetyka, energetyka rozproszona, gospodarka o obiegu zamkniêtymenergy, distributed energy, circular economyPLJoanna Wróbel, Maciej Sołtysik
videoRebooting the economy & sustainability, growth, climate actionbiogospodarkabioeconomyEUBIOEAST.EU2020
videoEuropejski plastik na zakręcie w 2021 rokubiogospodarka, plastikbioeconomy, plasticEURzeczpospolita2020
bookSYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE W WARUNKACH GOSPODARKI CYRKULARNEJ. STUDIUM PORÓWNAWCZE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ.systemy żywnościowe, gospodarka o obiegu zamkniętymfood systems, circular economyEUWydawnictwo SGGW2019
reportJak Polska może osiągnąć zwiększone cele redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 rokuemisja gazów cieplarnianych, redukcja greenhouse gas emissions, reductionPLwww.forum-energii.eu2020
popular science publicationŚlad wodny czyli water footprintŚlad wodny, produkcja żywnościwater footprint, food productionEUwlaczoszczedzanie.pl
reportPolska na mapie zielonego handluhandel, zielony ładtrade, green orderPLMaciej Miniszewski, Jan Strzelecki, Marek Wąsiński2020
reportEkspertyza. Woda w rolnictwie.woda, rolnictwo, ochrona wódwater, agriculture, water protectionEUred. Robert Borek, Artur Furdyna, Agnieszka Makowska, Joanna Perzyna, Maria Staniszewska, Justyna Zwolińska2020
report"GO250" Klimat Społeczeństwo Gospodarkaemisje, gazy cieplarniane, polityka energetyczno-klimatycznaemissions, greenhouse gases, energy and climate policyEUred. Robert Jeszke2020
videoLokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW)woda, lokalne partnerstwo, zasoby wodnewater, local partnership, water resources PLCDRBrwinów2020
websiteEkoeksperymentatoriumekologia, nauka, zabawaecology, science, funPLMamyProjekt2020
videoKrajowe strategia biogospodarki a dokumenty UEbiogospodarka, strategiabioeconomy, strategyEUBiogospodarka RDI2CluB2021
video25 przykładów innowacji w biogospodarce w Regionie Morza Bałtyckiegobiogospodarka, innowacjebioeconomy, innovationsEUBiogospodarka RDI2CluB2020
reportGlobal Bioeconomy Policy Report (IV):A decade of bioeconomy policy development around the worldbiogospodarka, strategia, politykabioeconomy, strategy, policyglobalInternational Advisory Council on Global Bioeconomy2020
videoWyzwania XXI wieku czyli biogospodarka w rozwoju zrównoważonymbiogospodarka, zrównoważony rozwój, bioproduktybioeconomy, sustainable development, bio-based productsPLBLOOM2020
videoOdnawialne źródła energii - nowe wyzwaniabiogospodarka, odnawialne źródła energiibioeconomy, renewable energy sourcesglobalUniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie2020
scientific projectSamowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej w adaptacji do zmian klimatuzmiany klimatu, zieleń miejska, adaptacjaclimate change, urban green areas, adaptationPLconsortium2020
scientific projectMiscanthus for Contaminated and Marginal Lands PLUS (MISCOMAR+)bioenergia, miskantus, zrównoważony rozwójbioenergy, miscanthus, sustainable developmentEUconsortium2020
popular science publicationKlimatyczne ABCzmiany klimatu, adaptacja, emisje gazów cieplarnianychclimate change, adaptation, greenhouse gas emissionsPLred. Magdalena Budziszewska, Aleksandra Kardaś, Zbigniew Bohdanowicz2021
scientific publicationBIOECONOMY AS A CONCEPT FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND AGRIBUSINESSbiogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój, strategie rozwojubioeconomy, circular economy, sustainable development, development strategiesPLMieczysław Adamowicz2020
reportTransformacja ekologiczna a cyfrowagospodarka o obiegu zamkniętym, zielony ład, zrównoważony rozwójcircular economy, green order, sustainable developmentEUMaria Piątek2021
videoAgroleśnictwo najważniejsza innowacja w rolnictwie. Agroleśnictwo w Polsceagroleśnictwo, innowacje, rolnictwoagroforestry, innovation, agriculturePLCDRBrwinów2020
bookPolityka klimatyczna i jej realizacja w pierwszej połowie XXI wiekupolityka klimatyczna, gospodarka o obiegu zamkniętym, emisja gazów cieplarnianychclimate policy, circular economy, greenhouse gas emissionsEUred. Jerzy Gajewski, Wojciech Paprocki2020
videoBiogazownie rolniczebiogazownia, rolnictwobiogas plant, agriculturePLCDRBrwinów2020
websiteInvesting in Renewable Energies for Agriculture AgroRES (Interreg Europe)energia odnawialna, rolnictworenewable energy, agricultureEUconsortium2020
scientific publicationRenewable energy derived from agricultural biomass in peVicious circle, Gordiripheral rural areas: ‘an knots,’ and turning pointsperyferia wiejskie, biomasa rolnicza, energia odnawialnarural peripheries, agricultural biomass, renewable energyPLArtur Myna, Jacek Dobrowolski2021
videoCzy warto sadzić drzewa? Bioróżnorodność w strategiach biznesowych firmbioróżnorodność, drzewa, przedsiębiorstwabiodiversity, trees, enterprisesPLCentrum UNEP/GRID-Warszawa2021
scientific projectIdentifying Marginal Lands in Europe and strengthening their contribution potentialities in a CO2 sequestration strategynieużytki, sekwestracja węglamarginal land, carbon sequestrationEUconsortium2019
reportGlobal Bioeconomy Policy Report (IV): A decade of bioeconomy policy development around the worldbiogospodarka, rozwój politykibioeconomy, policy developmentglobalInternational Advisory Council on Global Bioeconomy 2020
reportGlobal Bioeconomy Summit 2020 Conference ReportbiogospodarkabioeconomyglobalInternational Advisory Council on Global Bioeconomy2020
scientific projectCollaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing local energy strategies in Central Europe (ENES-CE)energia, lokalny system energetycznyenergy, local energy systemEUconsortium2019
videoGospodarka w obiegu zamkniętym - perspektywa na rok 2030biogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, circular economyEUSarmatec2021
websitePolish Society of Circular Economybiogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, circular economyPLPolish Society of Circular Economy2019
strategy documentA new Circular Economy Action Plan For a cleaner and more competitive Europegospodarka o obiegu zamkniętymcircular economyEUEuropean Commission2020
strategy documentNowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europygospodarka o obiegu zamkniętymcircular economyEUEuropean Commission2020
strategy documentA New Industrial Strategy for Europeprzemysł, strategia, Europaindustry, strategy, EuropeEUEuropean Commission2020
strategy documentNowa strategia przemysłowa dla Europyprzemysł, strategia, Europaindustry, strategy, EuropeEUEuropean Commission2020
otherA new Industrial Strategy for a globally competitive, green and digital Europeprzemysł, strategia, Europa, cyfrowy rozwójindustry, strategy, Europe, digital developmentEUEuropean Commission2020
otherNowa strategia przemysłowa na rzecz zielonej i cyfrowej Europy konkurencyjnej w skali światowejprzemysł, strategia, Europa, cyfrowy rozwójindustry, strategy, Europe, digital developmentEUEuropean Commission2020
strategy documentChemicals Strategy for Sustainability Towards a Toxic-Free Environmentśrodki chemiczne, toksyny, zrównoważony rozwójchemicals, toxins, sustainable developmentEUEuropean Commission2020
strategy documentCircular Economy Action Plan for a cleaner and more competitive Europegospodarka o obiegu zamkniętymcircular economyEUEuropean Commission2020
strategy documentKrajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021 - 2030. Założenia i cele oraz polityki i działaniazmiany klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczno-klimatycznaclimate change, energy security, energy and climate policyPLMinisterstwo Aktywów Państwowych2019
strategy documentStrategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 rokutransport, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwotransport, sustainable development, securityPLMinisterstwo Infrastruktury2019
strategy documentPolityka Ekologiczna Państwa 2030 - strategia rozwoju w obszarze Środowiska i gospodarki wodnejekologia, środowisko, gospodarka wodna, zrównoważony rozwójecology, environment, water management, sustainable developmentPLRada Ministrów RP2019
strategy documentStrategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030rolnictwo, rybactwo, zrównoważony rozwój, obszary wiejskieagriculture, fisheries, sustainable development, rural areasPLRada Ministrów RP2019
strategy documentKrajowa strategia rozwoju regionalnego 2030. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważonyregion, polityka regionalna, zrównoważony rozwójregion, regional policy, sustainable developmentPLMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej2019
strategy documentEUROPEAN COMMISSION DIGITAL STRATEGY A digitally transformed, user-focused and data-driven Commissionbazy danych, cyfrowe bazy danych, bezpieczeństwo danychdatabases, digital databases, data securityEUEuropean Commission2018
strategy documentStrategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)odpowiedzialny rozwój, gospodarka, rozwój gospodarczyresponsible development, economy, economic developmentPLRada Ministrów RP2017
strategy documentEuropejski Zielony Ładklimat, środowisko, zrównoważony rozwójclimate, environment, sustainable developmentEUEuropean Commission2019
strategy documentEuropejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętymplastik, rozszerzona odpowiedzialność producentów, gospodarka o obiegu zamkniętymplastic, extended producer responsibility, circular economyEUEuropean Commission2018
scientific projectAgroFossilFree. Strategies and technologies to achieve a European Fossil-energy-free agriculturerolnictwo, zmniejszona emisja gazów cieplarnianych, rolnictwo wolne od paliw kopalnychagricultural, reduced GHG emissions, de-fossilised agricultureEUconsortium2020
reportStrategiczne kierunki rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego w kontekście Regionalnej Strategii Innowacjiinteligentny rozwój, innowacjeintelligent development, innovationregionHołub-Iwan Joanna, Osiadacz Jarosław, Kucner Aldona2021
reportOcena zapotrzebowania na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)gospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętymeconomy, circular economyPLPARP2020
videoBazy danych dla monitorowania GOZgospodarka o obiegu zamkniętym, bazy danychcircular economy, databasesPLRev 4.02021
websitePlatforma danych energetycznychbazy danych, energetyka, zmiany klimatudatabases, energy, climate changePLFundacja Instrat2020
reportPRZECIWDZIAŁANIE NIEDOBOROM WODY W ROLNICTWIEzasoby wodne, susza, niedobory wody, zmiany klimatuwater resources, drought, water scarcity, climate changePLNIK2020
reportGotowość Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarkiinnowacje, rozwój, gospodarkainnovation, development, economyPLMaciej Gajewski, Zofia Halikowska, Robert Kubajek, Michał Przybyłowski, Jan Szczucki, Piotr Tamowicz, Justyna Witkowska, Anna Zamojska2021
scientific publicationBioeconomy development factors in the European Union and Polandbiogospodarka, biotechnologia, innowacje, zasoby naturalne, odbiór społeczny, bioinnowacjebioeconomy, biotechnology, innovation, natural resources, public perception, bio-InnovationEUEwa Woźniak, Agata Tyczewska, Tomasz Twardowski2021
scientific publicationThe bioeconomy in Poland within the context of the European Unionbiogospodarka, strategia rozwoju biogospodarki, Unia Europejska, GMO, B+Rbioeconomy, strategy of bioeconomy development, European Union, GMO, R&DPLEwa Woźniak, Tomasz Twardowski2018
scientific publicationTowards a bio-based circular economy in organic waste management and wastewater treatment - The Polish perspectivebiogospodarka w Polsce, biogazownie, biometanizacja, poferment, osady ściekowe, nawozybioeconomy in Poland, biogas plants, biomethanation, digestate, sewage sludge, fertilizerPLPaweł Kaszycki, Marcin Głodniok, Przemysław Petryszak2021
scientific projectBIOMASS-CCU. Biomass gasification with negative carbon emission through innovative CO2 capture and utilisation and integration with energy storagebiomasa, emisje, gazyfikacjabiomass, emission, gasificationEUconsortium2019
scientific projectHeat-To-Fuel. Biorefinery combining HTL and FT to convert wet and solid organic, industrial wastes into 2nd generation biofuels with highest efficiencybiorafinerie, biopaliwabiorefineries, biofuelsEUconsortium2017
scientific projectDataBio. Data-Driven Bioeconomybiogospodarka, surowiec, zrównoważony rozwójbioeconomy, raw material, sustainabilityEUconsortium2017
scientific projectFORBIO. Fostering Sustainable Feedstock Production for Advanced Biofuels on underutilised land in Europebioenergia, biopaliwa, zrównoważony rozwójbioenergy, biofuels, sustainabilityEUconsortium2016
scientific projectHybrid-BioVGE. Hybrid Variable Geometry Ejector Cooling and Heating System for Buildings Driven by Solar and Biomass Heatodnawialne źródła energii, paliwa kopalne, ogrzewanie, klimatyzacjarenewable energy sources, fossil fuels, heating, air conditioningEUconsortium2019
scientific projectMAGIC. Marginal lands for Growing Industrial Crops: Turning a burden into an opportunityzrównoważony rozwój, grunty marginalne, uprawy przemysłowe sustainable development, marginal land, industrial cropsEUconsortium2017
websitePolish Circular Hotspotgospodarka o obiegu zamkniętymcircular economyPLconsortium
reportCircular Business Opportunities in Polandgospodarka o obiegu zamkniętym, biogospodarkacircular economy, bioeconomyPLHubert Bukowski, Anna Sapota, Jan Szydło2021
scientific projectCASCADES. CAScading Climate risks: towards ADaptive and resilient European Societieszmiany klimatu, adaptacje, zagrożenia klimatyczneclimate change, adaptations, climate risksEUconsortium2019
scientific projectGROW GREEN. Green Cities for Climate and Water Resilience, Sustainable Economic Growth, Healthy Citizens and Environmentszrównoważony rozwój, zielone miastosustainable development, green cityEUconsortium2017
scientific projectC-VoUCHER. Circularize ValUe CHains across European Regional Innovation Strategiesgospodarka o obiegu zamkniętym, strategie innowacjicircular economy, innovation strategiesEUconsortium2018
scientific projectEXCALIBUR. Exploiting the multifunctional potential of belowground biodiversity in horticultural farmingróżnorodność biologiczna gleby, ogrodnictwo, zarządzanie glebąsoil biodiversity, horticulture, soil managementEUconsortium2019
scientific projectPoliRural. Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and Peopleobszary wiejskie, polityka dotycząca obszarów wiejskich rural areas, rural policyEUconsortium2019
scientific projectSHERPA. Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actorsobszary wiejskie, polityka dotycząca obszarów wiejskich rural areas, rural policyEUconsortium2019
scientific projectInnoVar. Next generation variety testing for improved cropping on European farmlandpola uprawne, innowacje, różnorodność roślinfarmland, innovations, plant varietyEUconsortium2019
scientific projectSUPER-G. Developing SUstainable PERmanent Grassland systems and policiesużytki zielone, trwałe użytki zielone, polityka, ekosystemgrassland, permanent grasslands, policy, ecosystemEUconsortium2018
scientific projectCONSOLE. CONtract SOLutions for Effective and lasting delivery of agri-environmental-climate public goods by EU agriculture and forestryrolnictwo, leśnictwo, rolno-środowiskowo-klimatyczneagriculture, forestry, agri-environmental-climateEUconsortium2019
scientific projectCARE4C. Carbon smart forestry under climate changeleśnictwo, zmiany klimatyczneforestry, climate changeEUconsortium2018
scientific projectBE-Rural. Bio-based strategies and roadmaps for enhanced rural and regional development in the EUbiogospodarka, strategie regionalne, rozwój obszarów wiejskichbioeconomy, regional strategies, rural development EUconsortium2019
scientific projectWater JPI. Water challenges for a changing worldwoda, zmiany klimatycznewater, climate changeglobalconsortium2018
scientific projectRECEIPT. REmote Climate Effects and their Impact on European sustainability, Policy and Tradezmiana klimatu, odległe zagrożenia klimatyczne, scenariusze łagodzenia i adaptacji, ocena ryzyka, wizualizacja wpływu klimatuclimate change, remote climatic hazards, mitigation and adaptation scenarios, risk assessment, climate impact visualisation EUconsortium2019
scientific projectCIRC4Life. A circular economy approach for lifecycles of products and servicesgospodarka o obiegu zamkniêtym, cykle życia, zrównoważone produkty, zrównoważone usługicircular economy, lifecycles, sustainable products, sustainable servicesEUconsortium2018
ordinanceObwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r.polityka energetycznaenergy policyPLRada Ministrów RP2021
otherBiała Księga Rozwoju Przemysłuprzemysł, rozwój przemysłu, politykaindustry, industrial development, politicsPLMinisterstwo Rozwoju, Pracy i Technologii2021
strategy documentRegionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 rokustrategie, innowacje, rozwój regionalnystrategies, innovations, regional developmentregionUMWL2021
scientific projectBASAJAUN - Building A SustainAble Joint between rurAl and UrbaN Areas Through Circular And Innovative Wood Construction Value Chainsrozwój obszarów wiejskich, użytkowanie, drewno, zasoby leśnerural development, utilisation, wood, forest resourcesEUconsortium2019
scientific projectForestValue - Innovating forest-based bioeconomylas, biogospodarka, sektor leśnyforest, bioeconomy, forest-based sectorEUconsortium2017
scientific projectFoodSHIFT2030 - Food System Hubs Innovating towards Fast Transition by 2030systemy żywnościowe, zrównoważony rozwój, zrównoważony, innowacyjnyfood systems, sustainable development, sustainable, innovative EUconsortium2020
scientific projectAgriLink. Agricultural Knowledge: Linking farmers, advisors and researchers to boost innovationzrównoważone rolnictwo, innowacje, doradztwo rolniczesustainable agriculture, innovation, farm adviceEUconsortium2017
scientific projectDiverIMPACTS - Diversification through Rotation, Intercropping, Multiple cropping, Promoted with Actors and value-Chains Towards Sustainabilitybaza danych, rolnictwo, systemy uprawdatabase, agriculture, cropping systemsEUconsortium2017
scientific projectSURE-Farm - Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systemszrównoważony rozwój, gospodarstwa, systemy rolnesustainability, farms, farming systemsEUconsortium2017
scientific projectLIFT - Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farmingekosystem, rolnictwo ekologiczne, systemy rolneecosystem, ecological agriculture, farming systemsEUconsortium2018
scientific projectStacking of ecosystem services: mechanisms and interactions for optimal crop protection, pollination enhancement, and productivityekosystem, ochrona upraw, usługi ekosystemoweecosystem, crop protection, ecosystem servicesEUconsortium2018
scientific projectMEMO2 - MEthane goes MObile - MEasurements and Modellingzmiany klimatyczne, emisje gazów cieplarnianych, metanclimate change, greenhouse gas emissions, methaneEUconsortium2017
scientific projectNUTRIMAN - Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Networkazot, gospodarka substancjami odżywczymi, rolnictwonitrogen, nutrient management, agriculturalEUconsortium2018
scientific projectLIVESEED - Improve performance of organic agriculture by boosting organic seed and plant breeding efforts across Europerolnictwo ekologiczne, hodowla roślin, ekologiczne nasiona, zrównoważona produkcja żywnościorganic agriculture, plant breeding, organic seed, sustainable food productionEUconsortium2017
scientific projectAGRICORE - Agent-based support tool for the development of agriculture policiesrolnictwo, polityka rolna, narzędzia wsparciaagriculture, agriculture policies, support toolsEUconsortium2019
scientific projectProCEedS - Promoting Circular Economy in the Food Supply Chaingospodarka o obiegu zamkniętym, łańcuch dostaw żywnościcircular economy, food supply chainEUconsortium2019
scientific projectDESIRA - Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areasobszary wiejskie, cyfryzacja, rolnictwo, zrównoważony rozwójrural areas, digitalisation, agriculture, sustainable developmentEUconsortium2019
scientific projectLEX4BIO - Optimizing Bio-based Fertilisers in Agriculture - Knowledge base for New Policiesrolnictwo, nawozy, produkcja żywności, politykaagriculture, fertiliser, food production, policiesEUconsortium2019
scientific projectSOILCARE - Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europegleba, rolnictwo, zrównoważona produkcja roślinnasoil, agriculture, sustainable crop productionEUconsortium2016
scientific projectBEST4SOIL - Boosting 4 BEST practices for SOIL health in Europegleba, rolnictwo, kompost, zdrowe glebysoil, agriculture, compost, healthy soilsEUconsortium2018
scientific projectSTARGATE - Resilient farming by adaptive microclimate managementrolnictwo, systemy rolnicze, zarz¥dzanie krajobrazem, zmiany klimatyczneagriculture, farming systems, landscape management, climate change EUconsortium2019
scientific projectSIEUSOIL - Sino-EU Soil Observatory for intelligent Land Use Managementrolnictwo, gospodarka glebowa, użytkowanie gruntówagriculture, soil management, land useglobalconsortium2019
scientific projectPANACEA - A thematic network to design the penetration PAth of Non-food Agricultural Crops into European Agriculturebiogospodarka, zrównoważony rozwój, rolnictwobioeconomy, sustainable development, agricultureEUconsortium2017
scientific projectBRANCHES - Boosting Rural Bioeconomy Networks following multiactor approachesbiogospodarka, rolnictwo, biomasabioeconomy, agriculture, biomassEUconsortium2021
reportClimatecheck2021: klimat i perspektywa biznesuzmiany klimatu, działania proekologiczneclimate change, ecological activitiesglobalDeloitte2021
scientific projectTeRRIFICA Territorial RRI fostering Innovative Climate Actionzmiany klimatu, adaptacja do zmian klimatuclimate change, adaptation to climate changeEUconsortium2019
scientific projectUSABLE PACKAGING Unlocking the potential of Sustainable BiodegradabLe Packagingbiotworzywa, gospodarka o obiegu zamkniętym, recyklingbioplastics, circular economy, recyclingEUconsortium2019
scientific publicationThe agri-environment-climate measure as an element of the bioeconomy in Poland-a spatial studybioprodukcja, płatności WPR, Polska, rolnictwo zrównoważonebioproduction, CAP payments, Poland, sustainable agriculturePLAleksandra Jezierska-Thöle, Roman Rudnicki, Łukasz Wiśniewski, Marta Gwiaździńska-Goraj, Mirosław Biczkowski2021
scientific publicationImpact Assessment of the Long-Term Fallowed Land on Agricultural Soils and the Possibility of Their Return to Agriculturenieużytkowane tereny rolne, tereny opuszczone, użytkowanie grunt¢w i zmiana użytkowania gruntów, sekwestracja dwutlenku węgla, właściwości gleby (fizyczne i chemiczne)unutilized agricultural areas, abandoned areas, land use and land-use change, carbon sequestration, soil properties (physical and chemical)PLMałgorzata Kozak, Rafał Pudełko2021
scientific publicationCurrent Status, Barriers and Development Perspectives for Circular Bioeconomy in Polish South Baltic Areabiogospodarka, polska, prawobioeconomy, Poland, lawPLDariusz Mikielewicz, Paweł Dąbrowski, Roksana Bochniak, Aleksandra Gołąbek2020
scientific publicationLife Cycle Assessment of Giant Miscanthus: Production on Marginal Soil with Various Fertilisation TreatmentsMiscanthus Giganteus; bioenergia; wpływ środowiska; produkcja rolnicza; biogospodarka o obiegu zamkniętym; pofermentMiscanthus Giganteus; bioenergy; environmental impact; agricultural production; circular bioeconomy; digestatePLMichał Krzyżaniak, Mariusz J. Stolarski, Kazimierz Warmiński2020
scientific publicationBioeconomy as One of the Key Areas of Implementing a Circular Economy (CE) in Polandbiogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętym (CE), Unia Europejska (UE), polska mapa drogowa CEbioeconomy, circular economy (CE), European Union (EU), Polish CE roadmapPLPaulina Marcinek, Marzena Smol2020
presentationCircular economy from the perspective of scientific research papers in the forestry and wood-based sector in Polandgospodarka o obiegu zamkniętym, leśnictwo, Polska, prace naukowe, sektor drewnopochodnycircular economy, forestry, Poland, scientific papers, wood-based sectorPLWładysław Kusiak,Leszek Wanat, Sylwia Klus, Katarzyna Styma-Sarniak2019
scientific publicationComparative analysis of circular economy implementation in Poland and other European Union countriesgospodarka o obiegu zamkniętym, wyczerpywanie się zasobów, UE, wielowymiarowa analiza porównawcza, Polska, odpady circular economy, depletion of resources, EU, multivariate comparative analysis, Poland, wasteEUAnetta Zielińska2019
scientific publicationThe importance of sustainable phosphorus management in the circular economy (CE) model: the Polish case studygospodarka o obiegu zamkniętym, fosfor, technologie odzysku/recyklingu, zrównoważone zarządzanie, zero wastecircular economy, phosphorus, recovery/recycling technologies, sustainable management, zero wastePLMarzena Smol2019
scientific publicationCircular economy indicators as a supporting tool for European regional development policiesgospodarka o obiegu zamkniętym, wskaźniki ewaluacyjne, analiza głównych składowych, rozwój regionalny circular economy, evaluation indicators, principal component analysis, regional developmentEUAnna Avdiushchenko, Paweł Zając
2019
scientific publicationCondition of circular economy in Polandgospodarka o obiegu zamkniętym, uboczne produkty spalania, odpady komunalne, surowce pierwotne, gospodarka ściekowa, zeroodpadowa energetyka węglowacircular economy, combustion by-products, municipal waste, primary resources, wastewater management, zero-waste coal powerPLKledyński Zbigniew, Bogdan Anna, Jackiewicz-Rek Wioletta, Lelicińska-Serafin Krystyna, Machowska Agnieszka, Manczarski Piotr, Masłowska Dagmara, Rolewicz-Kalińska Anna, Rucińska Joanna, Szczygielski Tomasz, Walczak Justyna, Wojtkowska Małgorzata, Zubrowska-Sudol Monika2020
scientific projectBio-based FERtilising products as the best practice for agricultural management SusTainabilityrolnictwo, bioodpady, nawozy, zrównoważona gospodarka rolnaagriculture, bio-wastes, fertilizers, sustainable agricultural managementEUconsortium2019
scientific projectBIO-Based pESTicides production for sustainable agriculture management planpestycydy, zrównoważone rolnictwopesticides, sustainable agricultureEUconsortium2020
scientific projectModelling tool for giving value to agri-food residual streams in bio-based industriesnarzędzia modelowania, narzędzia wspomagania decyzji, sektor rolno-spożywczymodelling tools, decision-support tools, agri-food sectorEUconsortium2020
reportDziałania producentów środków ochrony roślin na rzecz zrównoważonego rozwojuśrodki ochrony roślin, zrównoważony rozwójplant protection products, sustainable development PLdr Joanna Gałązka, dr Michał Krysiak, Aleksandra Mrowiec, Katarzyna Pruska, Izabela Wawerek2021
scientific publicationLife Cycle Assessment (LCA) of the integrated technology for the phosphorus recovery from sewage sludge ash (SSA) and fertilizers productiongospodarka odpadami, ocena cyklu życia (LCA), popiół z osadów ściekowych (SSA), odzysk fosforu, gospodarka o obiegu zamkniętym (CE), nawozywaste management, Life Cycle Assessment (LCA), sewage sludge ash (SSA), phosphorus recovery, circular economy (CE), fertilizersglobalMarzena Smol, Joanna Kulczycka, Łukasz Lelek, Katarzyna Gorazda, Zbigniew Wzorek2020
scientific publicationCircular economy model framework in the European water and wastewater sectorgospodarka o obiegu zamkniętym (CE), Unia Europejska (UE), gospodarka odpadami, ścieki, bez odpadówcircular economy (CE), European Union (EU), waste management, wastewater, zero wasteEUMarzena Smol, Christian Adam, Michał Preisner2020
scientific publicationAssessing the Potentials of Bioeconomy Sectors in Poland Employing Input-Output Modelingbiogospodarka, sektory oparte na biotechnologii, analiza powiązańbioeconomy, bio-based sectors, Input-Output, linkage analysisPLEfstratios Loizou, Piotr Jurga, Stelios Rozakis, Antoni Faber2019
scientific publicationCircular Economy in Poland: Main Achievements and Future Prospectsgospodarka o obiegu zamkniętym, inicjatywy lokalne i regionalne, mapa drogowa, proces transformacjicircular economy, local and regional initiatives, roadmap, transition processPLAnna Avdiushchenko2021
scientific publicationManagement of poultry manure in Poland - Current state and future perspectivesobornik drobiowy, zarządzanie, odzyskiwanie składników odżywczych i energii, gospodarka o obiegu zamkniętym, rolnictwopoultry manure, management, nutrient and energy recovery, circular economy, agriculturePLDanuta Dróżdż, Katarzyna Wystalska, Krystyna Malińska, Anna Grosser, Anna Grobelak, Małgorzata Kacprzak2020
scientific publicationAgricultural biogas -an important element in the circular and low-carbon development in Polandbioenergia, biomasa, ekonomia, obszar wiejski, zrównoważony rozwójbioenergy, biomass, economics, rural area, sustainable developmentPLArkadiusz Piwowar2020