LEXICON

TypeTitleKeywords (PL)Keywords (EN)Area of interestAuthorYear of publication
website26th European Biomass Conference & Exhibitionbiogospodarka, biomasa, zrównoważony rozwój bioeconomy, biomass, sustainable developmentEUETA Florence – Renewable Energies
presentationA Bioeconomy for Europebiogospodarka, prawo UEbioeconomy, EU lawEUEuropean Commission / Davide Amato
bookA Sustainable Bioeconomybiopaliwa i bioenergia, biogospodarka, biomasabiofuels and bioenergy, bioeconomy, biomassEU Mika Sillanpää, Chaker Ncibi, 2017
scientific publicationA systematic approach to understanding and quantifying
the EU’s bioeconomy
biogospodarka, Europa, zatrudnienie, obrót, statystykabioeconomy, Europe, jobs, turnover, statisticsEUTevecia Ronzon, Stephan Piotrowski, Robert M'Barek, Michael Carus2017
scientific publicationBadania rolnicze jako wsparcie rozwoju biogospodarki w regionachbadania, rolnictwo, biogospodarka, wsparcie, zróżnicowanie regionalne, doradztworesearch, agriculture, bioeconomy, support, regional differences, advisory servicesPLStanisław Krasowicz2016
websiteBio-based Industries JUbiomasa, współpraca, projekty, finansowaniebiomass, cooperation, projects, financingPLBio-based Industries JU
websiteBio-based materials: the renewable futurebiomasa, biogospodarka, sieciowanie, projektybiomass, bioeconomy, networking, projectsPLBioCannDo2017
websiteBioEcon biogospodarka, strategie, Biomasa, H2020bioeconomy, strategies, Biomass, H2020globalIUNG-PIB2016
videoBioeconomy - The next phase of economic developmentbiogospodarka, prawo UE, odnawialne źródła energii, gospodarka leśna, innowacje, gospodarka odpadowabioeconomy, EU law, renewable resources, forestry, innovation, waste managementEUVTT Rechnical Research Centre of Finland Ltd
videoBioeconomy in agriculturebiogospodarka, H2020, rolnictwobioeconomy, H2020, agricultureEUIUNG-PIB2017
popular science publicationBioeconomy in everyday lifebiogospodarka, życie codziennebioeconomy, everyday lifeglobalEuropean Commission2015
popular science publicationBioeconomy in everyday lifebiogospodarka, życie codziennebioeconomy, everyday lifeglobalBioSTEP2017
videoBioeconomy in Norwaybiogospodarka, odnawialne źródła energii, biologiabioeconomy, renewable resources, biologyglobalVisual Lab
videoBioeconomy is the futurebiogospodarka, zmiany klimatu, gospodarka leśna, COP21bioeconomy, climate change, forestry, COP21EUEuropean Forest Institute
websiteBioeconomy Knowledge Centrebiogospodarka, biomasabioeconomy, biomassEUEuropean Commission
bookBioeconomy Shaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economybiogospodarka, transformacja, zrównoważony rozwójbioeconomy, transformation, sustainable developmentEULewandowski Iris, Gaudet Nicole, Lask Jan, Maier Jan, Tchouga Boris, Vargas-Carpintero Ricardo2018
videoBioEconomy starts herebiogospodarka, Komisja Europejskabioeconomy, European CommissionglobalEU Science & Innovation2014
websiteBioeconomy Strategic Working Groupbiogospodarka, gospodarka leśna, zrównoważony rozwój bioeconomy, forestry, sustainable developmentEUStanding Committee on Agricultural Research (SCAR)
scientific publicationBIOGOSPODARKA – KONCEPCJA, ZASTOSOWANIE I PERSPEKTYWYbiotechnologia, biogospodarka, biomasa, strategie rozwojubiotechnology, bioeconomy, biomass, development strategiesPLAdamowicz Mieczysław2017
scientific publicationBiogospodarka - konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobówbiogospodarka, zasoby, bioróżnorodność, zrównoważony rozwój, rolnictwo, polityka naukowa, innowacjebioeconomy, resources, biodiversity, sustainnable development, agriculture, economy, science policy, innovationPLEugeniusz Chyłek, Monika Rzepecka2011
bookBiogospodarka - regionalne preferencje rozwoju na obszarach produkcyjnych rolnictwa w Polscebiogospopdarka, rolnictwobioeconomy, agriculture, bioeconomy development opportunitiesPLEugeniusz Chyłek, Janusz Ostrowski2017
scientific publicationBiogospodarka jako inteligentna specjalizacja w strategiach rozwoju polskich regionówbiogospodarka, inteligentna specjalizacja, innowacje, strategie rozwojubioeconomy, smart specialization, innovations, development strategiesPL Adamowicz Mieczysław2016
scientific publicationBiogospodarka jako obszar inteligentnej specjalizacji regionalnejbiogospodarka, inteligentna specjalizacja regionalna bioeconomy, smart regional specializationPLKatarzyna Gralak2015
popular science publicationBiogospodarka jako strategiczne wyzwanie zrównoważonego rolnictwabiogospodarka, rolnictwo, strategia rozwojubioeconomy, agriculture, development strategy PLKozyra Jerzy2018
bookBiogospodarka w miastachbiogospodarka, rozwój regionalnybioeconomy, regional developmentPLPAP - Nauka w Polsce2017
popular science publicationBiogospodarka. "Europa chce żywności naturalnej i zdrowej"biogospodarka, rozwój regionalny, żywnośćbioeconomy, regional development, foodPLFrąk Michał2016
presentationBiogospodarka. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim.biogospodarka, inteligentna specjalizacjabioecnomy, smart specializationregionMonika Rzepecka2013
websiteBioWatch! Read, watch videos, listen and interact with research projects within the world of the bioeconomy and discover all about their latest innovations.biogospodarka, projekty, innowacjebioeconomy, projects, innovationsglobal2017
strategy documentDYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WEzużycie energii, zanieczyszczenie atmosfery, program unijny, gaz cieplarniany, ograniczenie emisji gazów, promocja kultury, energia odnawialnaenergy consumption, atmospheric pollution, European Union program, greenhouse gas, reduction of gas emissions, promotion of culture, renewable energyEUEuropean Parliament and Council of the European Union2009
websiteEU Bioeconomybiogospodarka, prawo UEbioeconomy, EU lawEUEuropean Commission
websiteEuropean Biomass Association (AEBIOM)bioenergia, biomasabioenergy, biomass, EUEuropean Biomass Association (AEBIOM )
websiteEuropean Circular Economy Stakeholder Platformgospodarka o obiegu zamkniętym, odpadycircular economy, wasteEUEuropean Commission and European Economic and Social Committee
websiteEvaluation of a long-term potential for the development of agricultural biogas plants: A case study for the Lubelskie Province, Polandbiogaz, odnawialne źródła energii, ocena potencjału, prawo lokalneagricultural biogas, potential evaluation, regional policies, renewable energy sourcesPLAnna Oniszk-Popławska, Mariusz Matyka, Elżbieta Dagny Ryńska2014
websiteFundacja Poszanowania Energiienergetyka, efektywność energetyczna, energiaenergetics, energy efficiency, energyPLFundacja Poszanowania Energii
bookFunkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarkiłańcuch żywnościowy, biogospodarka, rolnictwo, przemysł spożywczy, Handel żywnościąfood chain, bioeconomy, agriculture, food industry, food tradePLKatarzyna Domańska, Agnieszka Komar, Artur Krukowski, Anna Nowak2015
websiteGeoportal BioBoostbiomasa, potencjał biomasy, modelowanie, GISbiomass, biomass potential, modeling, GISPLIUNG-PIB2014
websiteGerman Bioeconomy Councilbiogospodarka, prawo UE, zmiany klimatubioeconomy, EU law, climate changeEUBioeconomy Council, Berlin
scientific publicationGlobal bioenergy potentials through 2050
energia biomasy, scenariusze energetyczne, scenariusze rolnebiomass energy, global energy scenarios, global agricultural scenariosglobalFischer Günther, Schrattenholzer Leo2001
videoHow to become a Green SME in a Circular Economygospodarka o obiegu zamkniętym, biogospodarka, MŚPcircular economy, iboeconomy, SMEglobalEU Environment2014
videoHow to feed the world in 2050: actions in a changing climateglobalne ocieplenie, bezpieczeństwo żywnościowe, adaptacja wobec zmian klimatuglobal warming, food security, adaptation to climate changeglobalCIAGAR2012
strategy documentInnovating for Sustainable Growth. A Bioeconomyfor Europebiogospodarka, zrównoważony wzrost, produkty biologiczne, zasoby biologiczne, zasoby naturalne, badania, innowacje, strategiabioeconomy, sustainable growth, bio-based products, biological resources, natural resources, research, innovation, strategyEUEuropean Commission2012
reportInnowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla EuropybiogospodarkabioeconomyEUKOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU2012
scientific publicationKierunki rozwoju badań naukowych w obszarze biogospodarki w Europie w świetle dokumentów i inicjatyw Unii Europejskiej.bioenergetyka, biomasa, technologie bioenergetyczne, biopaliwabioenergy, biomass, bioenergy technologies, biofuelsEUMaria Kaska, Andrzej Sławiński, Aneta Świercz2016
bookKnowledge-Driven Developments in the Bioeconomy Technological and Economic Perspectivesbiogospodarki oparte na wiedzy, transformacja systemów gospodarczychknowledge-based bioeconomies, transformation of economic systemsglobalDabbert, S., Lewandowski, I., Weiss, J., Pyka, A.2017
websiteKomisja Europejskabiogospodarka, Komisja Europejska, bioeconomy, European CommissionglobalEuropean Commission
websiteKongres Biogospodarki EBCLbiogospodarkabioeconomyPLUrząd Marszałkowski w Łodzi
strategy documentKrajowe Inteligentne Specjalizacjeinteligentne specjalizacje, biogospodarkasmart specializations, bioeconomyPLMinisterstwo Przedsiębiorczości i Technologii2018
videoLocal energy and biomass management systemsbiogospodarka, H2020, biomasa, klastrybioeconomy, H2020, biomass, blustersPLIUNG-PIB2018
presentationLubelska Wyżyna Biogospodarkibiogospodarka, potencjał naukowo-badawczy, uczelnia, Lubelskiebioeconomy, scientific and research potential, university, LublinregionRyszard Dębicki, Karina Kasperek2013
popular science publicationLubelskie/ Biogospodarka – główną inteligentną specjalizacją regionulubelskie, biogospodarka, inteligentne specjalizacjeLubelskie, bioeconomy, smart specializationsregionPAP - Nauka w Polsce2015
scientific publicationMeasuring the importance of the bioeconomy in Germany: Concept and illustrationbiogospodarka, zasoby biologiczne, biomasa, bioenergiabioeconomy, biological resources, biomass, bioenergyEUEfken Josef, Dirksmeyer Walter, Kreins Peter, Knecht Marius2016
scientific publicationMetodyka szacowania regionalnych zasobów biomasy na cele energetycznebiomasa, potencjał teoretyczny biomasy, potencjał techniczny biomasybiomass, biomass theoretical potential, biomass technical potentialEUAlina Kowalczyk-Juśko2010
scientific publicationMonitoring the progress towards bioeconomy using multi-regional
input-output analysis: The example of wood use in Germany
biogospodarka, Niemcy, drewno, dezagregacja, wskaźniki zrównoważonego rozwojubio-based economy, Germany, wood, MRIO, disaggregation, sustainability indicatorsEUMaik Budzinski, Alberto Bezama, Daniela Thran 2017
scientific publicationPerspektywy rozwoju biogospodarkibiogospodarka, bioprocesy, biopaliwa, bioproduktybioeconomy, bioprocesses, biofuels, bioproductsEUPaweł Bartoszczuk2014
reportPolicy
brief on the future of the European Bioeconomy Strategy
biogospodarka, strategiebioeconomy, strategiesEUSCAR, Bioeconomy Strategic Working Group2017
websitePolska Izba Biomasybiomasa, odnawialne źródła energiibiomass, renewable energy sourcesPLPolska Izba Biomasy
scientific publicationPolskie rodzinne gospodarstwa rolne jako podmioty biogospodarkirodzinne gospodarstwo rolne, biogospodarkafamily farm, bioeconomyPLRoma Ryś-Jurek2016
presentationPresent and Future of the Bioeconomy
in the European Union
biogospodarka, prawo UE, zrównoważony rozwój, Horyzont 2020bioeconomy, EU law, sustainable growth, Horizon 2020EUElisabetta Balzi
DG Research and Innovation
European Commission
Lodi
24 September 2015
strategy documentProgram
Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego
odnawialne źródła energii, programy rozwojurenewable energy sources, development programmesregionSamorząd Województwa Lubelskiego2014
websitePromoting Stakeholder Engagement and Public Awareness for a Participative Governance of the European BioeconomybiogospodarkabioeconomyglobalBioSTEP2018
strategy documentRegionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020inteligentne specjalizacje, innowacjesmart specializations, innovationsregionSamorząd Województwa Lubelskiego2014
videoRe-thinking Progress: The Circular Economybiogospodarka, prawo UE, gospodarka odpadowabioeconomy, EU law, waste managementEUEllen MacArthur Foundation
reportRewiev of bioeconomy strategies at regional and national levelsbiogospodarka, strategie regionalne, strategie krajowebioeconomy, regional strategies, national strategiesEUGreet Overbeek, Erik de Bakker, Volkert Beekman, Sara Davies, Zoritza Kiresiewa, Sebastian Delbrück, BarbaraRibeiro, Martin Stoyanov, Manfredi Vale2016
scientific publicationRolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki biogospodarka, sektor rolno-spożywczy, sektor leśno-drzewnybioeconomy, agri-food sector, forestry-wood sectorEUEwa Ratajczak2013
websiteSmart Specialisation Platformbiogospodarka, inteligentne specjalizacjebioeconomy, smart specialisationsEUEuropean Commission
scientific publicationSpecjalizacje regionalne w zakresie biogospodarki w Polsce w układzie wojewódzkimbiogospodarka, rozwój regionalny, zróżnicowanie przestrzennebioeconomy, regional development, spatial differentiationPLAgnieszka Komor2014
strategy documentStrategia Odpowiedzialnego Rozwojustrategia, polityka rozwoju, rozwój zrównoważonystrategy, development policy, sustainable developmentPLRada Ministrów RP, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju2017
strategy documentStrategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020rozwój regionalny, strategie regionalneregional development, regional strategiesregionSamorząd Województwa Lubelskiego2013
strategy documentStrategia
rozwoju województwa łódzkiego 2020
rozwój regionalny, strategie regionalneregional development, regional strategiesregionSamorząd Województwa Łódzkiego2006
reportSustainable
agriculture, Forestry and Fisheries in the Bioeconomy. A Challenge for Europe.
biogospodarka, biomasabioeconomy, biomassEUSCAR2015
presentationThe
Bioeconomy, Climate Change,
and Sustainable Development
biogospodarka, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój bioeconomy, climate change, sustainable developmentglobalNational Renewable Energy Laboratory,
Golden, CO, USA
Helena L. Chum
May 31, 2016
scientific publicationThe bioeconomy in Poland within the context of the European Unionbiogospodarka, Unia Europejska, GMO, Polska, R & Dbioeconomy, European Union, GMO, Poland, R&DPLWoźniaka Ewa, Twardowski Tomasz2018
scientific publicationThe bioeconomy in Poland within the context of the European Unionbiogospodarka, Unia Europejska, GMO, Polska, rozwój, innowacjebioeconomy, European Union, GMO, Poland, R&DEUEwa Woźniak
Tomasz Twardowski
2018
videoThe Bioeconomy starts herebiogospodarka, rozwój zrównoważony, odnawialne źródła energii, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, sustainable development, renewable resources, circular economyEUEU Science & Innovation
videoThe Blue Bioeconomybłękitna gospodarka, biogospodarkablue economy, bioeconomyglobalNordBio2016
presentationThe Finnish Bioeconomybiogospodarka, prawo, gospodarka leśnabioeconomy, policy, forestryEUMinistry of Agriculture and Forestry,
Natural Resources Department
Marja Kokkonen, Director
Riga
28 September 2016
presentationThe National Bio-economy Strategybiogospodarka, prawo, rolnictwo, zdrowiebioeconomy, policy, agriculture, healthglobalDepartment of Science and Technology Republic of South Africa
scientific publicationThe origins of the bioeconomy in the European Unionbiogospodarka, KBBE, biotechnologia, Unia Europejska, zrównoważony rozwój

bioeconomy, KBBE, biobased economy, biotechnology, European Union,
sustainability
EUPatermann Christian, Aguilar Alfredo2018
scientific publicationThe responsive bioeconomy: The need for inclusion of citizens and environmental capability in the forest based bioeconomybiogospodarka, elastyczne zarządzanie, Finlandiabioeconomy, responsive governance, forest based bioeconomy, FinlandEUMustalahti Irmeli 2018
legal documentUstawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadachgospodarowanie odpadami, plany gospodarki odpadami, odzysk, odzysk energii, recyklingwaste management, waste management plans, recovery, energy recovery, recyclingPLSejm i Senat RP2012
legal documentUstawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancjiemisja, gazy cieplarniane, źródła emisjiemission, greenhouse gases, emission sourcesPLSejm i Senat RP2009
legal documentUstawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodnezasoby wodne, gospodarowanie wodami, ochrona wód, ryzyko powodziowe, suszawater resources, water management, water protection, flood risk, droughtPLSejm i Senat RP2017
legal documentUstawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energiiodnawialne źródła energii, biomasa, biogaz, klaster energiirenewable energy source, biomass, biogas, energy cluster, certificate of originPLSejm i Senat RP2015
legal documentUstawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowychelektrownia wiatrowawind power plantPLSejm i Senat RP2016
legal documentUstawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznymprodukcja ekologiczna, rolnictwo ekologiczneorganic production, organic farmingPLSejm i Senat RP2009
legal documentUstawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłychbiomasa, biokomponenty, biopaliwabiomass, biocomponents, biofuelsPLSejm i Senat RP2006
legal documentUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiskapolityka ochrony środowiska, programy, zagospodarowanie przestrzenne, zasoby środowiska, zanieczyszczenie środowiska, emisjaenvironment protection policy, programs, spatial development, environmental resources, environmental pollution, emissionPLSejm i Senat RP2001
legal documentUstawa z dnia 28 września 1991 r. o lasachzasoby leśne, gospodarka leśna, plan urządzenia lasuforest resources, forest management, forest organization planPLSejm i Senat RP1991
legal documentUstawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekówzaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjnewater supply, wastewater disposal, water and sewage companyPLSejm i Senat RP2001
legal documentUstawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocyrynek mocy, aukcja mocyPLSejm i Senat RP2017
legal documentUstawa z dnia  20 maja 2016 r. o efektywności energetycznejefektywność energetyczna, audyt energetyczny przedsiębiorstwa, energia,  energia pierwotna, energia finalnaenergy efficiency, energy audit of the enterprise, energy, primary energy, final energyPLSejm i Senat RP2016
legal documentUstawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczneenergia, ciepło, paliwa, przedsiębiorstwo energetyczne, odnawialne źródła energiienergy, heat, fuels, energy company, renewable energy sourcesPLSejm i Senat RP1997
bookUwarunkowania i kierunki rozwoju biogospodarki w Polscebiogospopdarka, Rolnictwo, szanse rozwoju biogospodarkibioeconomy, agriculture, bioeconomy development opportunitiesPLEugeniusz Chyłek, Jerzy Kopiński, Andrzej Madej, Mariusz Matyka, Janusz Ostrowski, Hubert Piórkowski2017
bookUwarunkowania rozwoju biogospodarki na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiegobiogospodarka, rozwój regionalnybioeconomy, regional developmentregionBuszko Andrzej,
Godlewska-Majkowska Hanna
2014
popular science publicationW kierunku gospodarki o obiegu zamkniętympotencjał biomasy, gospodarka o obiegu zamkniętymbiomass potential, circular economyPLSosnowski Łukasz 2017
videoWhat are nature-based solutions to climate change?globalne ocieplenie, bezpieczeństwo żywnościowe, adaptacja wobec zmian klimatuglobal warming, food security, adaptation to climate changeglobalNature-based Solutions Initiative2018
reportWhere next for the European bioeconomy? The latest thinking form the European Bioeconomy Panel and the Standing Committee on Agricultural Research Strategic Working Group (SCAR)biogospodarka, biomasabioeconomy, biomassEUEuropean Commission2014
scientific publicationWojewódzkie Tablice Przepływów Międzygałęziowych dla Polski: konstrukcja i interpretacjaregionalne tablice przepływów międzygałęziowych, handel wewnątrz- i międzyregionalny, województwa, analiza sieciowa, Polskaregional input-output tables, intra- and inter-regional trade, voivodeships, network analysis, PolandPLKatarzyna Zawalińska, Jakub Rok2017
websiteWorld Bioenergy Associationbioenergia, biomasabioenergy, biomassglobalWorld Bioenergy Association
scientific publicationWydatki budżetowe na stosunki wodne i postęp biologiczny w Polsce jako determinaty bazy surowcowej biogospodarki w długim okresie (2000-2016)biogospodarka, budżet rolny, melioracje, spółki wodne, prace geodezyjno-urządzeniowe, postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcejbioeconomy, the agricultural budget, melioration, water companies, geodetic works, biological progress in crop nad livestock productionPLAndrzej Czyżewski, Anna Matuszczak2016
scientific publicationWyzwania biogospodarki względem wskaźników zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiejbiogospodarka, zrównoważony rozwójbioeconomy, sustainable developmentPLMarcin Chciałowski, Paulina Stolarczyk, Paulina Tuka2016
bookBiogospodarka. Wybrane aspektybiogospodarkabioeconomyPLDawid Bedla, Adam Bogusz, Magdalena Borzęcka, Krzysztof Chmielowski, Ewa Dacewicz, Anna Gorczyca, Maciej Guzik, Wiktor Halecki, Katarzyna Haraźna, Katarzyna Kokoszka, Małgorzata Kozak, Anna Kozielec, Małgorzata Miśniakiewicz, Jakub Piecuch, Małgorzata Pink, Rafał Pudełko, Justyna Prajsnar, Sabastian Wojciech Przemieniecki, Szymon Skibiński, Mariusz Sołtysik, Joanna Szarek, Tomasz Witko, Magdalena Wojnarowska, Katarzyna Żyłowska2020
videoBIOGOSPODARKA | BLOOMbiogospodarkabioeconomyPLBLOOM2020
videoOdpowiedzialny konsumentodpowiedzialny konsumentresponsible consumerPLMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej2019
videoOdpowiedzialny konsument - Zdrowieodpowiedzialny konsument, zdrowieresponsible consumer, healthPLMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej2019
videoOdpowiedzialny konsument - Życie w domuodpowiedzialny konsument, życie w domu responsible consumer, home lifePLMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej2019
videoOdpowiedzialny konsument - Transportodpowiedzialny konsument, transportresponsible consumer, transportPLMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej2019
videoOdpowiedzialny konsument - Produkty finansoweodpowiedzialny konsument, finanseresponsible consumer, financesPLMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej2019
videoOdpowiedzialny konsument - Zrównoważone budownictwoodpowiedzialny konsument, zrównoważone budownictworesponsible consumer, sustainable constructionPLMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej2019
videoBIOGOSPODARKA aspekty instytucjonalne i produkcyjnebiogospodarka, konferencjabioeconomy, conferencePLBLOOM2020
scientific projectFARM LIFE Farming the Future – Building Rural Networks for Climate-Adaptive Agriculturerolnictwo, adaptacje do zmian klimatu, agroleśnictwoagriculture, adaptation to climate change, agroforestryregion (NL, BE)farm-life.eu2020
scientific projectBLOOM Boosting European Citizens’ Knowledge and Awareness of Bioeconomy Research and Innovationbiogospodarka, zrównoważony rozwójbioeconomy, sustainable developmentEUconsortium2018
reportLONG-TERM DECARBONISATION IN EUROPE - A COPPER INDUSTRY PERSPECTIVEdekarbonizacjadecarbonisationEUEuropean Copper Institute2018
reportTworzywa sztuczne w gospodarce o obiegu zamknietymtworzywa sztuczne, gospodarka o obiegu zamkniętym, recyklingplastics, circular economy, recyclingglobalAgnieszka Sznyk, Hubert Bukowski, Katarzyna van Rooijen2020
reportPostępowanie z odpadami wraz z zarysem możliwości zmian regulacyjnychodpady, przedsiębiorstwo, zarządzanie odpadamiwaste, enterprise, waste managementPLHubert Bukowski, Marcelina Rosińska2020
popular science publicationŚrodowiskowe aspekty projektowania opakowańtworzywa sztuczne, opakowania, projektowanie opakowań, wpływ opakowań na środowiskoplastics, packaging, packaging design, the impact of packaging on the environmentPLMarzena Bednarczyk, Kazimierz Borkowski, Piotr Kardaś, Krzysztof Kawczyński, Anna Sapot, Agnieszka Sznyk, Jacek Wodzisławski2020
reportZiemianie atakujązmiany klimatu, środowisko, wpływ człowieka na środowiskoclimate change, environment, human impact on the environmentPLZespół badawczy Kantar2019
reportPaliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę.paliwo RDF, energetyka, odnawialne źródła energiiRDF fuel, power industry, renewable energy sourcesPLMarek Lachowicz, Maciej Gacki, Kamil Moskwik2020
videoGOZ na co dzieńopakowanie, gospodarka o obiegu zamkniętympackaging, circular economyPLPolitechnika Śląska2020
reportAnaliza porównawcza możliwości zastąpienia konwencjonalnych źródeł energii źródłami OZE, na potrzeby transformacji energetycznej w ramach Łużyckiego Zielonego Ładu odnawialne źródła energii, paliwa konwencjonalnerenewable energy sources, conventional fuelsPLJózef Paska, Karol Pawlak, Andrzej Węgrzyn, Olgierd Cybulski, Aneta Mielczarkowska, Dominik Tomaszczak, Krzysztof Szymański, Mateusz Pawlak2020
reportWpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski żywność, rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe, zmiany klimatufood, agriculture, food security, climate changePLZbigniew M. Karaczun, Jerzy Kozyra2020
videoIle potrafi drzewo! - webinarium projektu BLOOM /What the tree can do! The BLOOM project webinarbiogospodarka, drewnobioeconomy, woodEUconsortium2020
scientific projectBIOEASTsUPbiogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, circular economyEUconsortium2019
scientific projectPOWER4BIO emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of european BIOeconomyregionalna biogospodarkaregional bioeconomyEUconsortium2018
scientific projectBiobord. Biobord platform - Connecting Bioeconomy Developersbiogospodarka, innowacjebioeconomy, innovationEUconsortium2019
scientific projectCELEBio Central European Leaders of Bioeconomy NetworkbiogospodarkabioeconomyEUconsortium2020
scientific projectEUCLEG Breeding forage and grain legumes to increase EU’s and China’s protein self-sufficiencyhodowla, produktywność upraw, jakość białkabreeding, crop productivity, protein qualityEUconsortium2017
scientific projectBioenergy Europebioenergia, biomasa, rolnictwobioenergy, biomass, agriculturalEUconsortium2019
scientific projectSmartAgriHubs Connecting the dots in the agri-tech sectorrolnictwo, innowacje, zrównoważony rozwójagricultural, innovation, sustainable developmentEUconsortium2019
scientific projectNAIADES Smart water management for Sustainable Development Goalswoda, ekosystem wodny, gospodarka wodnawater, water ecosystem, water managementEUconsortium2019
scientific projectSENSAGRI - Sentinels Synergy for Agriculturerolnictwo, teledetekcjaagriculture, remote sensingEUconsortium2020
scientific projectGYROSCAN Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnegorolnictwo, teledetekcja, monitoring rolniczyagriculture, remote sensing, agricultural monitoringPLconsortium2019
websiteWasteMasterodpady, zagospodarowanie odpadów, recyklingwaste, waste management, recyclingPLwastemaster2020
scientific projectThe European Bioeconomy Networkbiogospodarka, zrównoważony rozwój, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, sustainable development, circular economyEUEuropean Commission2018
scientific projectAlpBioEco Valorisation of innovative bio-economical potentials along bio-based food & botanical extract value chains in the Alpine Spacebiogospodarka, zrównoważony rozwój, ziołabioeconomy, sustainable development, herbsregionconsortium2018
scientific projectAgriChemWheybiorafineria, biogospodarka, produkcja mleczarskabio-refinery, bioeconomy, dairy productionPLconsortium2018
scientific projectAGRIMAX Agri and food waste valorisation co-ops based on flexible multi-feedstocks biorefinery processing technologies for new high added value applicationsodpady żywnościowe, rośliny, surowcefood waste, crop, feedstockEUconsortium2016
scientific projectBio-based strategies and roadmaps for enhanced rural and regional development in the EU (BE-Rural)biogospodarka, strategiabioeconomy, strategyEUconsortium2019
scientific projectBioMonitor Monitoring the Bioeconomy biogospodarkabioeconomyEUconsortium2018
scientific projectBioReg Absorbing the Potential of Wood Waste in EU Regions and Industrial Bio-based Ecosystemsbiogospodarka, odpady drzewnebioeconomy, wood wasteEUconsortium2017
scientific projectA novel biorefinery concept for mushroom compostbiorafineria, grzyby, kompostbiorefinery, mushrooms, compostEUconsortium2016
scientific projectCommBeBiz Communicating and Bridging BioEconomy Research to Businessbiogospodarka, komunikacja, przepływ informacjibioeconomy, communication, information flowEUconsortium2015
scientific projectEmbraced Establishing a Multi-purpose Biorefinery for the Recycling of the organic content of AHP waste in a Circular Economy Domain biorafineria, gospodarka o obiegu zamkniętym, odpadybiorefinery, circular economy, wasteEUconsortium2017
scientific projectISAAC Increasing Social Awareness and ACceptance of biogas and biomethane.biogaz, biometanbiogas, biomethaneEUconsortium2016
scientific projectTriggering Sustainable Biogas Energy Communities through Social Innovationbiogaz, komunikacjabiogas, communicationEUconsortium2016
scientific projectLIFT Boosting Bioeconomy by maximising CSAs resultsbiogospodarkabioeconomyEUconsortium2019
scientific projectRoadToBio Roadmap for the Chemical Industry in Europe towards a Bioeconomybiogospodarka, przemysł chemicznybioeconomy, chemical industryEUconsortium2017
websiteBiobased Economygospodarka biologiczna, produkty biobazowebiobased economy, biobased productEUconsortium2016
scientific projectSTAR-ProBio Sustainability Transition Assessment and Research of Bio-based Productsgospodarka o obiegu zamkniętym, pośrednia zmiana użytkowania gruntówcircular economy, indirect land use changeEUconsortium2017
scientific projectUrBIOfuture Boosting future careers, education and research activities in the European bio-based industrybiogospodarka, bioproduktbioeconomy, bio-productEUconsortium2019
scientific projectVALUEWASTE Unlocking new value from urban biowastebioodpady, gospodarka odpadamibiowaste, waste managementEUconsortium2018
scientific projectWaysTUP! Value chains for disruptive transformation of urban biowaste into biobased products in the city contextbioodpady, gospodarka odpadamibiowaste, waste managementEUconsortium2019
scientific projectGRACE GRowing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineriesbiorafineria, grunty marginalnebiorefinery, marginal landEUconsortium2017
scientific publicationThe circular bioeconomy: Its elements and role in European bioeconomy clustersgospodarka o obiegu zamkniętym, biogospodarka, kaskadowość, efektywne gospodarowanie zasobami, zmiana klimatucircular economy, bioeconomy, cascading, resource-efficiency, climate changeEUPaul Stegmann, Marc Londo, Martin Junginger2020
scientific publicationStrategies and Policies for the Bioeconomy and Bio-Based Economy: An Analysis of Official National Approachesbiogospodarka, strategia, politykabioeconomy, bio-based economy, strategy, policyglobalLouise Staffas, Mathias Gustavsson, Kes McCormick2013
scientific publicationBioeconomy credentials and intellectual capital: a comparative modelling approach for the E.U.-13 and E.U.-15biogospodarka, kapitał intelektualny, nowe kraje UE-13, kraje UE-15, modelowanie makroekonometrycznebioeconomy, intellectual capital, new EU-13 Member States, EU-15 countries, macro-econometric modellingEUIon Anghel, Marian Siminica, Mirela Cristea, Gratiela Georgiana Noja, Mirela Sichigea2019
reportSustainable bio-resource pathways towardsa fossil-free world: the European bioeconomy in a global development contextbiogospodarkabioeconomyEUH.Hoff, F.X.Johnson, B.Allen, L. Biber-Freudenberger, J.J. Förster2018
videoJak przetwarzać odpady w cenne zasoby?plastik, paliwoplastic, fuelglobalImpact The Future2020
scientific projectBIOCOMPACK-CEpapier, odpady, opakowaniapaper, waste, packagingEUconsortium2014
reportKonsumenci a gospodarka obiegu zamkniętegokonsument, ochrona środowiska, gospodarka o obiegu zamkniętymconsumer, environmental protection, circular economyPLarc rynek i opinie2019
reportZielona gospodarkaochrona środowiska, gospodarka, zrównoważony rozwójenvironmental protection, economy, sustainable developmentPLPuls Biznesu
reportReport on the mapping of biomass value chains for improved sustainable energy use in the Baltic Sea Region countriesmapowanie, biomasa, energiamapping, biomass, energyregionMariusz Jerzy Stolarski, Kazimierz Warmiński, Michał Krzyżaniak, Ewelina Olba-Zięty, Marta Akincza2020
scientific publicationBioenergy technologies and biomass potential vary in Northern European countriesEnergia odnawialna, Region Morza Bałtyckiego, Pellety, Biogaz, Biopaliwa płynne, Spalarnie, Biociepło, BioelektrycznośćRenewable energy, Baltic Sea region, Pellets, Biogas, Liquid biofules, Incineration plants, Bioheat, BioelectricityregionMariusz Jerzy Stolarski, Kazimierz Warmiński, Michał Krzyżaniak, Ewelina Olba-Zięty, Marta Akincza2020
scientific projectREnewable GAs TRAde Centre in Europepaliwo, biometan, energia odnawialnafuel, biomethane, renewable energyEUconsortium2019
websiteUPEBI Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowegopaliwo, biogaz, energia odnawialnafuel, biogas, renewable energyPLUPEBI2012
bookBiogospodarka. Aspekty społeczne, instytucjonalne i produkcyjneBiogospodarkaBioeconomyPLRoman Bathelt, Dawid Bedla, Krzysztof Chmielowski, Kamila Daniek, Chrystian Firlej, Wiktor Halecki, Agnieszka Klimek-Kopyra, Marcin Kopyra, Anna Kozielec, Anna Kurzak-Mabrouk, Monika Partyka, Małgorzata Pink, Joanna Szarek, Anna Ślizowska2020
scientific projectExpert Network on Textile Recyclingodpady, przemysł tekstylnywaste, textile industryEUconsortium2017
reportZeroemisyjna Polska 2050redukcja gazów cieplarnianych, zmiany klimatureduction of greenhouse gases, climate changePLWWF2020
reportGospodarka Obiegu Zamkniętego - szanse i wyzwaniaenergetyka, energetyka rozproszona, gospodarka o obiegu zamkniêtymenergy, distributed energy, circular economyPLJoanna Wróbel, Maciej Sołtysik
videoRebooting the economy & sustainability, growth, climate actionbiogospodarkabioeconomyEUBIOEAST.EU2020
videoEuropejski plastik na zakręcie w 2021 rokubiogospodarka, plastikbioeconomy, plasticEURzeczpospolita2020
bookSYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE W WARUNKACH GOSPODARKI CYRKULARNEJ. STUDIUM PORÓWNAWCZE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ.systemy żywnościowe, gospodarka o obiegu zamkniętymfood systems, circular economyEUWydawnictwo SGGW2019
reportJak Polska może osiągnąć zwiększone cele redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 rokuemisja gazów cieplarnianych, redukcja greenhouse gas emissions, reductionPLwww.forum-energii.eu2020
popular science publicationŚlad wodny czyli water footprintŚlad wodny, produkcja żywnościwater footprint, food productionEUwlaczoszczedzanie.pl
reportPolska na mapie zielonego handluhandel, zielony ładtrade, green orderPLMaciej Miniszewski, Jan Strzelecki, Marek Wąsiński2020
reportEkspertyza. Woda w rolnictwie.woda, rolnictwo, ochrona wódwater, agriculture, water protectionEUred. Robert Borek, Artur Furdyna, Agnieszka Makowska, Joanna Perzyna, Maria Staniszewska, Justyna Zwolińska2020
report"GO250" Klimat Społeczeństwo Gospodarkaemisje, gazy cieplarniane, polityka energetyczno-klimatycznaemissions, greenhouse gases, energy and climate policyEUred. Robert Jeszke2020
videoLokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW)woda, lokalne partnerstwo, zasoby wodnewater, local partnership, water resources PLCDRBrwinów2020
websiteEkoeksperymentatoriumekologia, nauka, zabawaecology, science, funPLMamyProjekt2020
videoKrajowe strategia biogospodarki a dokumenty UEbiogospodarka, strategiabioeconomy, strategyEUBiogospodarka RDI2CluB2021
video25 przykładów innowacji w biogospodarce w Regionie Morza Bałtyckiegobiogospodarka, innowacjebioeconomy, innovationsEUBiogospodarka RDI2CluB2020
reportGlobal Bioeconomy Policy Report (IV):A decade of bioeconomy policy development around the worldbiogospodarka, strategia, politykabioeconomy, strategy, policyglobalInternational Advisory Council on Global Bioeconomy2020
videoWyzwania XXI wieku czyli biogospodarka w rozwoju zrównoważonymbiogospodarka, zrównoważony rozwój, bioproduktybioeconomy, sustainable development, bio-based productsPLBLOOM2020
videoOdnawialne źródła energii - nowe wyzwaniabiogospodarka, odnawialne źródła energiibioeconomy, renewable energy sourcesglobalUniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie2020
scientific projectSamowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej w adaptacji do zmian klimatuzmiany klimatu, zieleń miejska, adaptacjaclimate change, urban green areas, adaptationPLconsortium2020
scientific projectMiscanthus for Contaminated and Marginal Lands PLUS (MISCOMAR+)bioenergia, miskantus, zrównoważony rozwójbioenergy, miscanthus, sustainable developmentEUconsortium2020
popular science publicationKlimatyczne ABCzmiany klimatu, adaptacja, emisje gazów cieplarnianychclimate change, adaptation, greenhouse gas emissionsPLred. Magdalena Budziszewska, Aleksandra Kardaś, Zbigniew Bohdanowicz2021
scientific publicationBIOECONOMY AS A CONCEPT FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND AGRIBUSINESSbiogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój, strategie rozwojubioeconomy, circular economy, sustainable development, development strategiesPLMieczysław Adamowicz2020
reportTransformacja ekologiczna a cyfrowagospodarka o obiegu zamkniętym, zielony ład, zrównoważony rozwójcircular economy, green order, sustainable developmentEUMaria Piątek2021
videoAgroleśnictwo najważniejsza innowacja w rolnictwie. Agroleśnictwo w Polsceagroleśnictwo, innowacje, rolnictwoagroforestry, innovation, agriculturePLCDRBrwinów2020
bookPolityka klimatyczna i jej realizacja w pierwszej połowie XXI wiekupolityka klimatyczna, gospodarka o obiegu zamkniętym, emisja gazów cieplarnianychclimate policy, circular economy, greenhouse gas emissionsEUred. Jerzy Gajewski, Wojciech Paprocki2020
videoBiogazownie rolniczebiogazownia, rolnictwobiogas plant, agriculturePLCDRBrwinów2020
websiteInvesting in Renewable Energies for Agriculture AgroRES (Interreg Europe)energia odnawialna, rolnictworenewable energy, agricultureEUconsortium2020
scientific publicationRenewable energy derived from agricultural biomass in peVicious circle, Gordiripheral rural areas: ‘an knots,’ and turning pointsperyferia wiejskie, biomasa rolnicza, energia odnawialnarural peripheries, agricultural biomass, renewable energyPLArtur Myna, Jacek Dobrowolski2021
videoCzy warto sadzić drzewa? Bioróżnorodność w strategiach biznesowych firmbioróżnorodność, drzewa, przedsiębiorstwabiodiversity, trees, enterprisesPLCentrum UNEP/GRID-Warszawa2021
scientific projectIdentifying Marginal Lands in Europe and strengthening their contribution potentialities in a CO2 sequestration strategynieużytki, sekwestracja węglamarginal land, carbon sequestrationEUconsortium2019
reportGlobal Bioeconomy Policy Report (IV): A decade of bioeconomy policy development around the worldbiogospodarka, rozwój politykibioeconomy, policy developmentglobalInternational Advisory Council on Global Bioeconomy 2020
reportGlobal Bioeconomy Summit 2020 Conference ReportbiogospodarkabioeconomyglobalInternational Advisory Council on Global Bioeconomy2020
scientific projectCollaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing local energy strategies in Central Europe (ENES-CE)energia, lokalny system energetycznyenergy, local energy systemEUconsortium2019
videoGospodarka w obiegu zamkniętym - perspektywa na rok 2030biogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, circular economyEUSarmatec2021
websitePolish Society of Circular Economybiogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, circular economyPLPolish Society of Circular Economy2019
strategy documentA new Circular Economy Action Plan For a cleaner and more competitive Europegospodarka o obiegu zamkniętymcircular economyEUEuropean Commission2020
strategy documentNowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europygospodarka o obiegu zamkniętymcircular economyEUEuropean Commission2020
strategy documentA New Industrial Strategy for Europeprzemysł, strategia, Europaindustry, strategy, EuropeEUEuropean Commission2020
strategy documentNowa strategia przemysłowa dla Europyprzemysł, strategia, Europaindustry, strategy, EuropeEUEuropean Commission2020
otherA new Industrial Strategy for a globally competitive, green and digital Europeprzemysł, strategia, Europa, cyfrowy rozwójindustry, strategy, Europe, digital developmentEUEuropean Commission2020
otherNowa strategia przemysłowa na rzecz zielonej i cyfrowej Europy konkurencyjnej w skali światowejprzemysł, strategia, Europa, cyfrowy rozwójindustry, strategy, Europe, digital developmentEUEuropean Commission2020
strategy documentChemicals Strategy for Sustainability Towards a Toxic-Free Environmentśrodki chemiczne, toksyny, zrównoważony rozwójchemicals, toxins, sustainable developmentEUEuropean Commission2020
strategy documentCircular Economy Action Plan for a cleaner and more competitive Europegospodarka o obiegu zamkniętymcircular economyEUEuropean Commission2020
strategy documentKrajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021 - 2030. Założenia i cele oraz polityki i działaniazmiany klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczno-klimatycznaclimate change, energy security, energy and climate policyPLMinisterstwo Aktywów Państwowych2019
strategy documentStrategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 rokutransport, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwotransport, sustainable development, securityPLMinisterstwo Infrastruktury2019
strategy documentPolityka Ekologiczna Państwa 2030 - strategia rozwoju w obszarze Środowiska i gospodarki wodnejekologia, środowisko, gospodarka wodna, zrównoważony rozwójecology, environment, water management, sustainable developmentPLRada Ministrów RP2019
strategy documentStrategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030rolnictwo, rybactwo, zrównoważony rozwój, obszary wiejskieagriculture, fisheries, sustainable development, rural areasPLRada Ministrów RP2019
strategy documentKrajowa strategia rozwoju regionalnego 2030. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważonyregion, polityka regionalna, zrównoważony rozwójregion, regional policy, sustainable developmentPLMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej2019
strategy documentEUROPEAN COMMISSION DIGITAL STRATEGY A digitally transformed, user-focused and data-driven Commissionbazy danych, cyfrowe bazy danych, bezpieczeństwo danychdatabases, digital databases, data securityEUEuropean Commission2018
strategy documentStrategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)odpowiedzialny rozwój, gospodarka, rozwój gospodarczyresponsible development, economy, economic developmentPLRada Ministrów RP2017
strategy documentEuropejski Zielony Ładklimat, środowisko, zrównoważony rozwójclimate, environment, sustainable developmentEUEuropean Commission2019
strategy documentEuropejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętymplastik, rozszerzona odpowiedzialność producentów, gospodarka o obiegu zamkniętymplastic, extended producer responsibility, circular economyEUEuropean Commission2018
scientific projectAgroFossilFree. Strategies and technologies to achieve a European Fossil-energy-free agriculturerolnictwo, zmniejszona emisja gazów cieplarnianych, rolnictwo wolne od paliw kopalnychagricultural, reduced GHG emissions, de-fossilised agricultureEUconsortium2020
reportStrategiczne kierunki rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego w kontekście Regionalnej Strategii Innowacjiinteligentny rozwój, innowacjeintelligent development, innovationregionHołub-Iwan Joanna, Osiadacz Jarosław, Kucner Aldona2021
reportOcena zapotrzebowania na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)gospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętymeconomy, circular economyPLPARP2020
videoBazy danych dla monitorowania GOZgospodarka o obiegu zamkniętym, bazy danychcircular economy, databasesPLRev 4.02021
websitePlatforma danych energetycznychbazy danych, energetyka, zmiany klimatudatabases, energy, climate changePLFundacja Instrat2020
reportPRZECIWDZIAŁANIE NIEDOBOROM WODY W ROLNICTWIEzasoby wodne, susza, niedobory wody, zmiany klimatuwater resources, drought, water scarcity, climate changePLNIK2020
reportGotowość Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarkiinnowacje, rozwój, gospodarkainnovation, development, economyPLMaciej Gajewski, Zofia Halikowska, Robert Kubajek, Michał Przybyłowski, Jan Szczucki, Piotr Tamowicz, Justyna Witkowska, Anna Zamojska2021
scientific publicationBioeconomy development factors in the European Union and Polandbiogospodarka, biotechnologia, innowacje, zasoby naturalne, odbiór społeczny, bioinnowacjebioeconomy, biotechnology, innovation, natural resources, public perception, bio-InnovationEUEwa Woźniak, Agata Tyczewska, Tomasz Twardowski2021
scientific publicationThe bioeconomy in Poland within the context of the European Unionbiogospodarka, strategia rozwoju biogospodarki, Unia Europejska, GMO, B+Rbioeconomy, strategy of bioeconomy development, European Union, GMO, R&DPLEwa Woźniak, Tomasz Twardowski2018
scientific publicationTowards a bio-based circular economy in organic waste management and wastewater treatment - The Polish perspectivebiogospodarka w Polsce, biogazownie, biometanizacja, poferment, osady ściekowe, nawozybioeconomy in Poland, biogas plants, biomethanation, digestate, sewage sludge, fertilizerPLPaweł Kaszycki, Marcin Głodniok, Przemysław Petryszak2021
scientific projectBIOMASS-CCU. Biomass gasification with negative carbon emission through innovative CO2 capture and utilisation and integration with energy storagebiomasa, emisje, gazyfikacjabiomass, emission, gasificationEUconsortium2019
scientific projectHeat-To-Fuel. Biorefinery combining HTL and FT to convert wet and solid organic, industrial wastes into 2nd generation biofuels with highest efficiencybiorafinerie, biopaliwabiorefineries, biofuelsEUconsortium2017
scientific projectDataBio. Data-Driven Bioeconomybiogospodarka, surowiec, zrównoważony rozwójbioeconomy, raw material, sustainabilityEUconsortium2017
scientific projectFORBIO. Fostering Sustainable Feedstock Production for Advanced Biofuels on underutilised land in Europebioenergia, biopaliwa, zrównoważony rozwójbioenergy, biofuels, sustainabilityEUconsortium2016
scientific projectHybrid-BioVGE. Hybrid Variable Geometry Ejector Cooling and Heating System for Buildings Driven by Solar and Biomass Heatodnawialne źródła energii, paliwa kopalne, ogrzewanie, klimatyzacjarenewable energy sources, fossil fuels, heating, air conditioningEUconsortium2019
scientific projectMAGIC. Marginal lands for Growing Industrial Crops: Turning a burden into an opportunityzrównoważony rozwój, grunty marginalne, uprawy przemysłowe sustainable development, marginal land, industrial cropsEUconsortium2017
websitePolish Circular Hotspotgospodarka o obiegu zamkniętymcircular economyPLconsortium
reportCircular Business Opportunities in Polandgospodarka o obiegu zamkniętym, biogospodarkacircular economy, bioeconomyPLHubert Bukowski, Anna Sapota, Jan Szydło2021
scientific projectCASCADES. CAScading Climate risks: towards ADaptive and resilient European Societieszmiany klimatu, adaptacje, zagrożenia klimatyczneclimate change, adaptations, climate risksEUconsortium2019
scientific projectGROW GREEN. Green Cities for Climate and Water Resilience, Sustainable Economic Growth, Healthy Citizens and Environmentszrównoważony rozwój, zielone miastosustainable development, green cityEUconsortium2017
scientific projectC-VoUCHER. Circularize ValUe CHains across European Regional Innovation Strategiesgospodarka o obiegu zamkniętym, strategie innowacjicircular economy, innovation strategiesEUconsortium2018
scientific projectEXCALIBUR. Exploiting the multifunctional potential of belowground biodiversity in horticultural farmingróżnorodność biologiczna gleby, ogrodnictwo, zarządzanie glebąsoil biodiversity, horticulture, soil managementEUconsortium2019
scientific projectPoliRural. Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and Peopleobszary wiejskie, polityka dotycząca obszarów wiejskich rural areas, rural policyEUconsortium2019
scientific projectSHERPA. Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actorsobszary wiejskie, polityka dotycząca obszarów wiejskich rural areas, rural policyEUconsortium2019
scientific projectInnoVar. Next generation variety testing for improved cropping on European farmlandpola uprawne, innowacje, różnorodność roślinfarmland, innovations, plant varietyEUconsortium2019
scientific projectSUPER-G. Developing SUstainable PERmanent Grassland systems and policiesużytki zielone, trwałe użytki zielone, polityka, ekosystemgrassland, permanent grasslands, policy, ecosystemEUconsortium2018
scientific projectCONSOLE. CONtract SOLutions for Effective and lasting delivery of agri-environmental-climate public goods by EU agriculture and forestryrolnictwo, leśnictwo, rolno-środowiskowo-klimatyczneagriculture, forestry, agri-environmental-climateEUconsortium2019
scientific projectCARE4C. Carbon smart forestry under climate changeleśnictwo, zmiany klimatyczneforestry, climate changeEUconsortium2018
scientific projectBE-Rural. Bio-based strategies and roadmaps for enhanced rural and regional development in the EUbiogospodarka, strategie regionalne, rozwój obszarów wiejskichbioeconomy, regional strategies, rural development EUconsortium2019
scientific projectWater JPI. Water challenges for a changing worldwoda, zmiany klimatycznewater, climate changeglobalconsortium2018
scientific projectRECEIPT. REmote Climate Effects and their Impact on European sustainability, Policy and Tradezmiana klimatu, odległe zagrożenia klimatyczne, scenariusze łagodzenia i adaptacji, ocena ryzyka, wizualizacja wpływu klimatuclimate change, remote climatic hazards, mitigation and adaptation scenarios, risk assessment, climate impact visualisation EUconsortium2019
scientific projectCIRC4Life. A circular economy approach for lifecycles of products and servicesgospodarka o obiegu zamkniêtym, cykle życia, zrównoważone produkty, zrównoważone usługicircular economy, lifecycles, sustainable products, sustainable servicesEUconsortium2018
ordinanceObwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r.polityka energetycznaenergy policyPLRada Ministrów RP2021
otherBiała Księga Rozwoju Przemysłuprzemysł, rozwój przemysłu, politykaindustry, industrial development, politicsPLMinisterstwo Rozwoju, Pracy i Technologii2021
strategy documentRegionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 rokustrategie, innowacje, rozwój regionalnystrategies, innovations, regional developmentregionUMWL2021
scientific projectBASAJAUN - Building A SustainAble Joint between rurAl and UrbaN Areas Through Circular And Innovative Wood Construction Value Chainsrozwój obszarów wiejskich, użytkowanie, drewno, zasoby leśnerural development, utilisation, wood, forest resourcesEUconsortium2019
scientific projectForestValue - Innovating forest-based bioeconomylas, biogospodarka, sektor leśnyforest, bioeconomy, forest-based sectorEUconsortium2017
scientific projectFoodSHIFT2030 - Food System Hubs Innovating towards Fast Transition by 2030systemy żywnościowe, zrównoważony rozwój, zrównoważony, innowacyjnyfood systems, sustainable development, sustainable, innovative EUconsortium2020
scientific projectAgriLink. Agricultural Knowledge: Linking farmers, advisors and researchers to boost innovationzrównoważone rolnictwo, innowacje, doradztwo rolniczesustainable agriculture, innovation, farm adviceEUconsortium2017
scientific projectDiverIMPACTS - Diversification through Rotation, Intercropping, Multiple cropping, Promoted with Actors and value-Chains Towards Sustainabilitybaza danych, rolnictwo, systemy uprawdatabase, agriculture, cropping systemsEUconsortium2017
scientific projectSURE-Farm - Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systemszrównoważony rozwój, gospodarstwa, systemy rolnesustainability, farms, farming systemsEUconsortium2017
scientific projectLIFT - Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farmingekosystem, rolnictwo ekologiczne, systemy rolneecosystem, ecological agriculture, farming systemsEUconsortium2018
scientific projectStacking of ecosystem services: mechanisms and interactions for optimal crop protection, pollination enhancement, and productivityekosystem, ochrona upraw, usługi ekosystemoweecosystem, crop protection, ecosystem servicesEUconsortium2018
scientific projectMEMO2 - MEthane goes MObile - MEasurements and Modellingzmiany klimatyczne, emisje gazów cieplarnianych, metanclimate change, greenhouse gas emissions, methaneEUconsortium2017
scientific projectNUTRIMAN - Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Networkazot, gospodarka substancjami odżywczymi, rolnictwonitrogen, nutrient management, agriculturalEUconsortium2018
scientific projectLIVESEED - Improve performance of organic agriculture by boosting organic seed and plant breeding efforts across Europerolnictwo ekologiczne, hodowla roślin, ekologiczne nasiona, zrównoważona produkcja żywnościorganic agriculture, plant breeding, organic seed, sustainable food productionEUconsortium2017
scientific projectAGRICORE - Agent-based support tool for the development of agriculture policiesrolnictwo, polityka rolna, narzędzia wsparciaagriculture, agriculture policies, support toolsEUconsortium2019
scientific projectProCEedS - Promoting Circular Economy in the Food Supply Chaingospodarka o obiegu zamkniętym, łańcuch dostaw żywnościcircular economy, food supply chainEUconsortium2019
scientific projectDESIRA - Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areasobszary wiejskie, cyfryzacja, rolnictwo, zrównoważony rozwójrural areas, digitalisation, agriculture, sustainable developmentEUconsortium2019
scientific projectLEX4BIO - Optimizing Bio-based Fertilisers in Agriculture - Knowledge base for New Policiesrolnictwo, nawozy, produkcja żywności, politykaagriculture, fertiliser, food production, policiesEUconsortium2019
scientific projectSOILCARE - Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europegleba, rolnictwo, zrównoważona produkcja roślinnasoil, agriculture, sustainable crop productionEUconsortium2016
scientific projectBEST4SOIL - Boosting 4 BEST practices for SOIL health in Europegleba, rolnictwo, kompost, zdrowe glebysoil, agriculture, compost, healthy soilsEUconsortium2018
scientific projectSTARGATE - Resilient farming by adaptive microclimate managementrolnictwo, systemy rolnicze, zarz¥dzanie krajobrazem, zmiany klimatyczneagriculture, farming systems, landscape management, climate change EUconsortium2019
scientific projectSIEUSOIL - Sino-EU Soil Observatory for intelligent Land Use Managementrolnictwo, gospodarka glebowa, użytkowanie gruntówagriculture, soil management, land useglobalconsortium2019
scientific projectPANACEA - A thematic network to design the penetration PAth of Non-food Agricultural Crops into European Agriculturebiogospodarka, zrównoważony rozwój, rolnictwobioeconomy, sustainable development, agricultureEUconsortium2017
scientific projectBRANCHES - Boosting Rural Bioeconomy Networks following multiactor approachesbiogospodarka, rolnictwo, biomasabioeconomy, agriculture, biomassEUconsortium2021
reportClimatecheck2021: klimat i perspektywa biznesuzmiany klimatu, działania proekologiczneclimate change, ecological activitiesglobalDeloitte2021
scientific projectTeRRIFICA Territorial RRI fostering Innovative Climate Actionzmiany klimatu, adaptacja do zmian klimatuclimate change, adaptation to climate changeEUconsortium2019
scientific projectUSABLE PACKAGING Unlocking the potential of Sustainable BiodegradabLe Packagingbiotworzywa, gospodarka o obiegu zamkniętym, recyklingbioplastics, circular economy, recyclingEUconsortium2019
scientific publicationThe agri-environment-climate measure as an element of the bioeconomy in Poland-a spatial studybioprodukcja, płatności WPR, Polska, rolnictwo zrównoważonebioproduction, CAP payments, Poland, sustainable agriculturePLAleksandra Jezierska-Thöle, Roman Rudnicki, Łukasz Wiśniewski, Marta Gwiaździńska-Goraj, Mirosław Biczkowski2021
scientific publicationImpact Assessment of the Long-Term Fallowed Land on Agricultural Soils and the Possibility of Their Return to Agriculturenieużytkowane tereny rolne, tereny opuszczone, użytkowanie grunt¢w i zmiana użytkowania gruntów, sekwestracja dwutlenku węgla, właściwości gleby (fizyczne i chemiczne)unutilized agricultural areas, abandoned areas, land use and land-use change, carbon sequestration, soil properties (physical and chemical)PLMałgorzata Kozak, Rafał Pudełko2021
scientific publicationCurrent Status, Barriers and Development Perspectives for Circular Bioeconomy in Polish South Baltic Areabiogospodarka, polska, prawobioeconomy, Poland, lawPLDariusz Mikielewicz, Paweł Dąbrowski, Roksana Bochniak, Aleksandra Gołąbek2020
scientific publicationLife Cycle Assessment of Giant Miscanthus: Production on Marginal Soil with Various Fertilisation TreatmentsMiscanthus Giganteus; bioenergia; wpływ środowiska; produkcja rolnicza; biogospodarka o obiegu zamkniętym; pofermentMiscanthus Giganteus; bioenergy; environmental impact; agricultural production; circular bioeconomy; digestatePLMichał Krzyżaniak, Mariusz J. Stolarski, Kazimierz Warmiński2020
scientific publicationBioeconomy as One of the Key Areas of Implementing a Circular Economy (CE) in Polandbiogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętym (CE), Unia Europejska (UE), polska mapa drogowa CEbioeconomy, circular economy (CE), European Union (EU), Polish CE roadmapPLPaulina Marcinek, Marzena Smol2020
presentationCircular economy from the perspective of scientific research papers in the forestry and wood-based sector in Polandgospodarka o obiegu zamkniętym, leśnictwo, Polska, prace naukowe, sektor drewnopochodnycircular economy, forestry, Poland, scientific papers, wood-based sectorPLWładysław Kusiak,Leszek Wanat, Sylwia Klus, Katarzyna Styma-Sarniak2019
scientific publicationComparative analysis of circular economy implementation in Poland and other European Union countriesgospodarka o obiegu zamkniętym, wyczerpywanie się zasobów, UE, wielowymiarowa analiza porównawcza, Polska, odpady circular economy, depletion of resources, EU, multivariate comparative analysis, Poland, wasteEUAnetta Zielińska2019
scientific publicationThe importance of sustainable phosphorus management in the circular economy (CE) model: the Polish case studygospodarka o obiegu zamkniętym, fosfor, technologie odzysku/recyklingu, zrównoważone zarządzanie, zero wastecircular economy, phosphorus, recovery/recycling technologies, sustainable management, zero wastePLMarzena Smol2019
scientific publicationCircular economy indicators as a supporting tool for European regional development policiesgospodarka o obiegu zamkniętym, wskaźniki ewaluacyjne, analiza głównych składowych, rozwój regionalny circular economy, evaluation indicators, principal component analysis, regional developmentEUAnna Avdiushchenko, Paweł Zając
2019
scientific publicationCondition of circular economy in Polandgospodarka o obiegu zamkniętym, uboczne produkty spalania, odpady komunalne, surowce pierwotne, gospodarka ściekowa, zeroodpadowa energetyka węglowacircular economy, combustion by-products, municipal waste, primary resources, wastewater management, zero-waste coal powerPLKledyński Zbigniew, Bogdan Anna, Jackiewicz-Rek Wioletta, Lelicińska-Serafin Krystyna, Machowska Agnieszka, Manczarski Piotr, Masłowska Dagmara, Rolewicz-Kalińska Anna, Rucińska Joanna, Szczygielski Tomasz, Walczak Justyna, Wojtkowska Małgorzata, Zubrowska-Sudol Monika2020
scientific projectBio-based FERtilising products as the best practice for agricultural management SusTainabilityrolnictwo, bioodpady, nawozy, zrównoważona gospodarka rolnaagriculture, bio-wastes, fertilizers, sustainable agricultural managementEUconsortium2019
scientific projectBIO-Based pESTicides production for sustainable agriculture management planpestycydy, zrównoważone rolnictwopesticides, sustainable agricultureEUconsortium2020
scientific projectModelling tool for giving value to agri-food residual streams in bio-based industriesnarzędzia modelowania, narzędzia wspomagania decyzji, sektor rolno-spożywczymodelling tools, decision-support tools, agri-food sectorEUconsortium2020
reportDziałania producentów środków ochrony roślin na rzecz zrównoważonego rozwojuśrodki ochrony roślin, zrównoważony rozwójplant protection products, sustainable development PLdr Joanna Gałązka, dr Michał Krysiak, Aleksandra Mrowiec, Katarzyna Pruska, Izabela Wawerek2021
scientific publicationLife Cycle Assessment (LCA) of the integrated technology for the phosphorus recovery from sewage sludge ash (SSA) and fertilizers productiongospodarka odpadami, ocena cyklu życia (LCA), popiół z osadów ściekowych (SSA), odzysk fosforu, gospodarka o obiegu zamkniętym (CE), nawozywaste management, Life Cycle Assessment (LCA), sewage sludge ash (SSA), phosphorus recovery, circular economy (CE), fertilizersglobalMarzena Smol, Joanna Kulczycka, Łukasz Lelek, Katarzyna Gorazda, Zbigniew Wzorek2020
scientific publicationCircular economy model framework in the European water and wastewater sectorgospodarka o obiegu zamkniętym (CE), Unia Europejska (UE), gospodarka odpadami, ścieki, bez odpadówcircular economy (CE), European Union (EU), waste management, wastewater, zero wasteEUMarzena Smol, Christian Adam, Michał Preisner2020
scientific publicationAssessing the Potentials of Bioeconomy Sectors in Poland Employing Input-Output Modelingbiogospodarka, sektory oparte na biotechnologii, analiza powiązańbioeconomy, bio-based sectors, Input-Output, linkage analysisPLEfstratios Loizou, Piotr Jurga, Stelios Rozakis, Antoni Faber2019
scientific publicationCircular Economy in Poland: Main Achievements and Future Prospectsgospodarka o obiegu zamkniętym, inicjatywy lokalne i regionalne, mapa drogowa, proces transformacjicircular economy, local and regional initiatives, roadmap, transition processPLAnna Avdiushchenko2021
scientific publicationManagement of poultry manure in Poland - Current state and future perspectivesobornik drobiowy, zarządzanie, odzyskiwanie składników odżywczych i energii, gospodarka o obiegu zamkniętym, rolnictwopoultry manure, management, nutrient and energy recovery, circular economy, agriculturePLDanuta Dróżdż, Katarzyna Wystalska, Krystyna Malińska, Anna Grosser, Anna Grobelak, Małgorzata Kacprzak2020
scientific publicationAgricultural biogas -an important element in the circular and low-carbon development in Polandbioenergia, biomasa, ekonomia, obszar wiejski, zrównoważony rozwójbioenergy, biomass, economics, rural area, sustainable developmentPLArkadiusz Piwowar2020
scientific publicationBiomass in biogas production: Pretreatment and codigestionfermentacja beztlenowa, gazy odnawialne, strumieñ odpadów bogatych w substancje organiczne, obróbka wstêpna, kofermentacja, historia i zalecenia na przysz³oœæanaerobic digestion, renewable gases, organic-rich waste stream, pretreatment, co digestion, history and future recommendationglobalArchana Kasinatha, SylwiaFudala-Ksiazek, Malgorzata Szopinska, Hubert Bylinski, Wojciech Artichowicz, Anna Remiszewska-Skwarek, Aneta Luczkiewicz2021
reportCo po węglu? Potencjał OZE w Polsce.węgiel, odnawialne źródła energiicoal, renewable energy sourcesPLPaweł Czyżak, Maciej Sikorski, Adrianna Wrona2021
reportZielone finanse w Polsce 2021inwestycje, zmiany klimatu, emisje, środowiskoinvestments, climate change, emissions, environmentPLLudwik Kotecki (red.)2021
reportWytyczne dotyczące kaskadowego wykorzystywania biomasy z wybranymi przykładami dobrych praktyk w zakresie wykorzystania biomasy drzewnejbiomasa drzewna, dobre praktykiwoody biomass, good practicesEUEuropean Commission2019
videoCzym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?gospodarka o obiegu zamkniętym, odpady, recyklingcircular economy, waste, recyclingEUParlament Europejski w Polsce2021
reportZrównoważona żywność w Polsceżywność, zrównoważona produkcja, konsumentfood, sustainable production, consumerPLKrzysztof Ślęczka, Małgorzata Bojańczyk, Adam Kopyść, Maja Skwarzec, Konrad Suchecki2021
scientific publicationBioeconomy development factors in the European Union and Polandbiogospodarka, biotechnologia, innowacje, zasoby naturalne, odbiór społeczny, bioinnowacjebioeconomy, biotechnology, innovation, natural resources, public perception, bio-innovationEUEwa Woźniak, Agata Tyczewska, Tomasz Twardowski2021
scientific publicationMiscanthus in the European bio-economy: A network analysisbiogospodarka, biomasa, miskant, przegląd systematyczny, analiza sieci społecznościowych, orientacja badawczabio-economy, biomass, miscanthus, systematic review, social network analysis, research orientationEUN. Ben Fradj, S. Rozakis, M. Borzęcka, M. Matyka2020
reportBiomasa pochodząca ze zrównoważonych źródeł. Strategiczna opcja w wyzwaniu dekarbonizacji w Polscebiomasa, dekarbonizacja, emisje gazów cieplarnianychbiomass, decarbonization, greenhouse gas emissionsPLMaciej Mierzwiński, Ewa Małek-Laska, Krzysztof Tomaszewski, Kamil Moskwik2021
reportSmart Specialisation, Sustainable Development Goals and environmental commons. Conceptual framework in the context of EU policyinteligentna specjalizacja, zrównoważony rozwójsmart specialization, sustainable developmentEUNebojsa Nakicenovic, Caroline Zimm, Monika Matusiak, Katerina Ciampi Stancova2021
reportDeploying the Bioeconomy in the EU: A framework approach for bioeconomy strategy developmenbiogospodarka, politykabioeconomy, policyEUAnne Vehvilainen, Joanna Dupont Inglis, Biljana Kulišić, Patrick Barrett2021
reportMapa rozwoju rynków i technologii dla obszaru rolnictwa inteligentnego (Smart Farming)rozwój, technologie, rolnictwodevelopment, technologies, agriculturePLRafał Wawer2019
reportMapa rozwoju rynków i technologii dla sektora innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiskarozwój, technologie, rolnictwo, nawozydevelopment, technologies, agriculture, fertilizersPLPiotr Rusek2019
otherPotencjał polskich jednostek naukowych w zakresie działań mitygacyjnych i badań nad adaptacją do zmian klimatu w sektorze rolnymbadania naukowe, zmiany klimatu, adaptacja, mitygacjaresearch, climate change, adaptation, mitigationPLMRiRW2020
otherPotential of Polish scientific units in the field of mitigation activities and research on adaptation to Climate change in the agricultural sectorbadania naukowe, zmiany klimatu, adaptacja, mitygacjaresearch, climate change, adaptation, mitigationPLMRiRW2020
reportGospodarka Obiegu Zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego - Raport końcowybiogospodarka, gospodarka obiegu zamkniętego, przedsiębiorstwabioeconomy, circular economy, enterprisesregionWaldemar Bernatowicz, Magdalena Raftowicz, Wiktoria Ryng-Duczmal, Krzysztof Raczkowski, Łukasz Szkudlarek, Anna Ziętek -Fidecka2021
scientific publicationWdrażanie modelu gospodarczego opartego na obiegu zamkniętym w biogospodarcebiogospodarka, gospodarka w obiegu zamkniętym, biogospodarka cyrkularna, cyrkularne modele biznesowebioeconomy, circular economy, circular bioeconomy, circular business modelsglobalArkadiusz Gralak2021
bookPOLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - GOSPODARKA CYRKULARNAzrównoważony rozwój, gospodarka cyrkularna, politykasustainable development, circular economy, politicsglobalMAREK SZAJCZYK2021
scientific projectMonitoring of water and sewage management in the context of the implementation of the circular economy assumptions (MonGOS)gospodarka o obiegu zamknietym, woda, gospodarka ściekowacircular economy, water, sewage sectorEUconsortium2020
scientific publicationCircular economy in built environment - Literature review and theory developmentgospodarka o obiegu zamkniętym, środowisko zbudowane, budownictwo, analiza bibliometryczna, przegląd literatury, rozwój teoriicircular economy, built environment, construction industry, bibliometric analysis, literature review, theory developmentEUPurva Mhatre, Vidyadhar Gedam, Seema Unnikrishnan, Sanjeev Verma2021
scientific publicationIntegrating the green economy, circular economy and bioeconomy in a strategic sustainability frameworkusługi ekosystemowe, gospodarka niskoemisyjna, gospodarka pozytywna przyrodzie, gospodarka dzielenia się, przemiany w zrównoważonym rozwoju, myślenie systemoweecosystem services, low carbon economy, nature-positive economy, sharing economy, sustainability transitions, system thinkingEUD. D'Amato, J. Korhonen2021
scientific publicationBioeconomy: Biomass and biomass-based energy supply and demandbiogospodarka, dostawa biomasy, bioenergia, biochemia, biotechnologiabioeconomy, biomass supply, bioenergy, biochemicals, biotechnologyEUJózsef Popp, Sándor Kovács, Judit Oláh, Zoltán Divéki, Ervin Balázs2021
scientific publicationThe Sustainable Path to a Circular Bioeconomybiogospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój, biotechnologia, odpowiedzialne innowacje, zarządzanie innowacjami, nauka i społeczeństwocircular bioeconomy, sustainability, biotechnology, responsible innovation, innovation governance, science and societyEUEleanor Hadley Kershaw, Sarah Hartley, Carmen McLeod, Penelope Polson2021
scientific publicationBioeconomy in Russia: Today and tomorrowRosja, biogospodarka, agrobiotechnologia, biotechnologia przemysłowa, regulacjaRussia, bioeconomy, agrobiotechnology, industrial biotechnology, regulationregionArthur Boyarov, Alina Osmakova, Vladimir Popov2021
scientific publicationThe bioeconomy in Italy and the new national strategy for a more competitive and sustainable countrystrategia biogospodarki, biogospodarka o obiegu zamkniętym, biogospodarka włoskabioeconomy strategy, circular bioeconomy, Italian bioeconomyregionFabio Fava, Lucia Gardossi, Patrizia Brigidi, Piergiuseppe Morone, Daniela A.R. Carosi, Andrea Lenzi2021
scientific publicationConceptual evolution of the bioeconomy: a bibliometric analysisbioekonomia, analiza bibliometryczna, środowiskobioeconomics, bibliometric analysis, environmentEUBenoit Mougenot, Jean-Pierre Doussoulin2021
scientific publicationA bioeconomy for the next decadebiogospodarkabioeconomyEUChristian Patermann, Alfredo Aguilar2021
scientific publicationAssessing the multidimensional elements of sustainability in European agroforestry systemsdobra publiczne, agroleśnictwo, kompromisy, zrównoważony rozwój, leśno-pasterski, leśno-rolnypublic goods, agroforestry, trade-offs, sustainability, silvopastoral, silvoarableEULaurence G. Smith, Sally Westaway, Samantha Mullender, Bhim Bahadur Ghaley, Ying Xu, Lisa Mølgaard Lehmann, Andrea Pisanelli, Giuseppe Russo, Robert Borek, Rafał Wawer, Magdalena Borzęcka, Mignon Sandor, Adrian Gliga, Jo Smith2022
scientific publicationExploring the Regional Potential of Lignocellulosic Biomass for an Emerging Bio-Based Economy: A Case Study from Southwest Germanybiogospodarka, GIS, biomasa lignocelulozowa, modelowanie przestrzenne, logistykabioeconomy, GIS, lignocellulosic biomass, spatial modeling, logisticsregionJoachim Maack, Marcus Lingenfelder, Thomas Smaltschinski, Dirk Jaeger, Barbara Koch
2017
scientific publicationDevelopment of the Circular Bioeconomy: Drivers and Indicatorsbiogospodarka, monitoring, wskaźnikibioeconomy, monitoring, indicatorsEUMaximilian Kardung 1, Kutay Cingiz, Ortwin Costenoble, Roel Delahaye, Wim Heijman, Marko Lovriæ, Myrna van Leeuwen, Robert M'Barek, Hans van Meijl, Stephan Piotrowski, Tévécia Ronzon, Johannes Sauer, David Verhoog, Pieter Johannes Verkerk, Maria Vrachioli, Justus H. H. Wesseler, Benz Xinqi Zhu2021
scientific publicationLife cycle assessment (LCA): informing the development of a sustainable circular bioeconomy?LCA, ocena cyklu życia, biosystemy, zaangażowanie interesariuszy, biogospodarka o obiegu zamkniętym, łańcuch wartości biomasyLCA, life cycle assessment, biobased systems, stakeholder engagement, circular bioeconomy, biomass value chaiglobalEva Sevigné-Itoiz, Onesmus Mwabonje, Calliope Panoutsou, Jeremy Woods2021
scientific publicationThe significance of biomass in a circular economygospodarka o obiegu zamkniętym, biogospodarka, biomasa, odpady żywnościowe, fermentacja beztlenowacircular economy, bioeconomy, biomass, food waste, anaerobic digestionglobalJames Sherwood2020
strategy documentZrównoważona biogospodarka dla Europy: wzmocnienie powiązań między gospodarką, społeczeństwem i środowiskiembiogospodarka, zrównoważony rozwój, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, sustainable development, circular economyEUeur-lex.europa.eu2018
otherMapa Drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętymbiogospodarka, zrównoważony rozwój, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, sustainable development, circular economyPLwww.gov.pl2019
otherBIOSTRATEG Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" środowisko naturalne, rolnictwo, leśnictwo, badania naukowenatural environment, agriculture, forestry, researchPLwww.gov.pl2013
strategy documentKrajowe Inteligentne Specjalizacjeinteligentne specjalizacje, biogospodarkasmart specializations, bioeconomyPLsmart.gov.pl2021
strategy documentHorizon Europe Strategic Plan 2021-2024badania i innowacjeresearch and innovationEUop.europa.eu2021
websiteClimate-ADAPTzmiany klimatu, adaptacja, rolnictwoclimate change, adaptation, agricultureEUEC and EEA2021
reportClimate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerabilityzmiany klimatuclimate changeglobalIPCC2022
scientific publicationThe bioeconomy in Poland within the context of the European Unionbiogospodarka, strategia rozwoju biogospodarki, Unia Europejska, GMO, Polskabioeconomy, strategy of bioeconomy development, European Union, GMO, PolandPLEwa Woźniak, Tomasz Twardowski2018
scientific publicationComparing Bioeconomy Potential at National vs. Regional Level Employing Input-Output Modelingbiogospodarka, input-output, Polska, modelowanie regionalnebioeconomy, input-output, Poland, regional modelingPLPiotr Jurga, Efstratios Loizou, Stelios Rozakis2021
scientific publicationThe current state of bioeconomy in Polandbiogospodarka, biotechnologia, bioregion, GMObioeconomy, biotechnology, bioregion, GMOPLEwa Woźniak, Tomasz Twardowski2016
websiteAgEnergy Platformtechnologie wolne od energii kopalnej, dostawy czystej energii, poprawa efektywności energetycznej, sekwestracja węgla w glebiefossil energy free technologies, clean energy supply, energy efficiency improvement, soil carbon sequestrationEUAgroFossilFree2021
scientific publicationIndustry 4.0 and circular economy practices: A new era business strategies for environmental sustainabilitygospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważenie środowiskowecircular economy, environmental sustainabilityglobalSyed Abdul Rehman, Asif Razzaq, Zhang Yu, Sharon Miller2021
scientific publicationInnovation and the circular economy: A systematic literature reviewinnowacja, gospodarka o obiegu zamkniętyminnovation, circular economyglobalNathalia Suchek, Cristina I. Fernandes, Sascha Kraus, Matthias Filser, Helena Sjögrén2021
scientific publicationA systematic review for measuring circular economy: The 61 indicatorsgospodarka o obiegu zamkniętym, wskaźnikicircular economy, indicatorsglobalAngelina De Pascale, Roberta Arbolino, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Michele Limosani, Giuseppe Ioppolo2021
scientific publicationPrinciples for a sustainable circular economygospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój, zrównoważona transformacja, kapitał naturalny, sprawiedliwość społeczna, dobrobyt gospodarczycircular economy, sustainable development, sustainable transition, natural capital, social equity, economic prosperityglobalAnne P.M. Velenturf, Phil Purnell2021
scientific publicationIndustry 4.0 and the circular economy: A literature review and recommendations for future researchgospodarka o obiegu zamkniętym, przemysł 4.0, firmy produkcyjne, recykling, ponowne wykorzystanie, interesariuszecircular economy, industry 4.0, manufacturing firms, recycling, reuse,stakeholdersglobalUsama Awan, Robert Sroufe, Muhammad Shahbaz2021
scientific publicationA systematic literature review on the circular economy initiatives in the European Uniongospodarka o obiegu zamkniętym, Unia Europejska, strategie CE, obiegi składników odżywczych, modele biznesowe o obiegu zamkniętymcircular economy, European Union, CE strategies, nutrient cycles, circular business modelsEUPurva Mhatre, Rohit Panchal, Anju Singh, Shyam Bibyan2021
reportZmiana Klimatu 2021. Podstawy fizyczne. Podsumowanie dla Decydentów.zmiany klimatuclimate changeglobalIPCC2021
scientific publicationAgricultural Drought Monitoring System in Poland - Farmers' Assessments vs. Monitoring Results (2021)System Monitoringu Suszy Rolniczej (ADMS), strata plonów, teledetekcja, modelowanie przestrzenne, Sentinel-2Agricultural Drought Monitoring System (ADMS), yield loss, remote sensing, spatial modelling, Sentinel-2PLAnna Jędrejek, Piotr Koza, Andrzej Doroszewski, Rafał Pudełko2022
legal documentsCOMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Forging a climate-resilient Europe - the new EU Strategy on Adaptation to Climate Changezmiany klimatu, adaptacja do zmian klimatuclimate change, adaptation to climate changeEUEuropean Commission2021
strategy documentClimate change adaptation in the agriculture sector in Europezmiany klimatu, adaptacja, rolnictwoclimate change, adaptation, agricultureEUEEA2019
websiteKnowledge Centre for Bioeconomybiogospodarka, biomasabioeconomy, biomassEUEuropean Commission
reportBiomethane production potentials in the EUbiogospodarka, biogaz,energiabioeconomy, biogas,energyEUSacha Alberici, Wouter Grimme and Gemma Toop2022
presentationBrief on the role of the forest-based bioeconomy in mitigating climate change through carbon storage and material substitutionbiogospodarka, gospodarka leśnabioeconomy, forestry,EUJoint Research Centre (JRC) for the European Commission's Knowledge Centre for Bioeconomy2021
popular science publicationPOPULARYZOWANIE BIOGOSPODARKI- PRZEGLĄD OBSZARÓW WIEJSKICH UE nr 28biogospodarka, zasoby odnawialne, zrównoważony rozwój bioeconomy, renewable resources, sustainable developmentEUBen Allen; Bianca Cavicchi; Laura Jalasjoki; Clunie Keenleyside; Galyna Medyna; Joanne Potter; Tim Wills2019
scientific publicationZrównoważona biogospodarka- potencjał i czynniki rozwojubiogospodarka, łańcuch wartości, zrównoważony rozwójbioeconomy, value chain,sustainabilityPLJarosław Gołębiewski2013
scientific publicationPszczoły w biogospodarce - znaczenie i wartość ekonomicznapszczoły, produkty pszczele, zapylanie, wartośćbees, bee products, pollination, valuePLJanusz Majewski2016
presentationPomorze Zachodnie Biogospodarkabiogospodarka, Pomorze Zachodnie, rozwój regionalnybioeconomy, Pomorze Zachodnie,regional developmentregionCentrum Inicjatyw Gospodarczych2020
scientific publicationInstrumenty wsparcia biogospodarki w kontekście rozwoju województwa lubelskiegoLubelskie, biogospodarka, instrumenty wsparcia, instytucjeLubelskie, bioeconomy, supports instruments, institutionsregionAnna Kobiałka, Anna Nowak2016
scientific publicationAdvanced technologies on the sustainable approaches for conversion of organic waste to valuable bioproducts: Emerging circular bioeconomy perspectivebiogospodarka, biopaliwa, analiza techniczno-ekonomiczna (TEA)biofuels, bioeconomy, techno-economic analysis (TEA)globalVeeramuthu Ashokkumar,G. Flora, Radhakrishnan Venkatkarthick,K. SenthilKannan,Chandrasekhar Kuppam,G. Mary Stephy,Hesam Kamyab,Wei-Hsin Chen,Jibu Thomas,Chawalit Ngamcharussrivichai2022
scientific publicationAgriculture Waste Biomass Repurposed into Natural Fibers: A Circular Bioeconomy Perspectivewłókna naturalne; żródła pierwotne i wtórne; przetwarzanie włókien; włókna bananowenatural fibers; primary and secondary sources; fiber processing; banana fibersglobal Kuzhandaivel Jayaprakash,Atieh Osama,Rajinikanth Rajagopal,Bernard Goyette,Obulisamy Parthiba Karthikeyan2022
scientific publicationBiorefineries in circular bioeconomy: A comprehensive reviewbiogospodarka, biorafineria, ocena cyklu życia( LCA)bioeconomy, biorefinery, life-cycle assessmentregionArystoteles T. Ubando, Charles B. Felix, Wei-Hsin Chen2020
scientific publicationThe Assessment of the Bioeconomy and Biomass Sectors in Central and Eastern European Countriesbiogospodarka, biomasa, Kraje Europy Środkowo- Wschodniejbioeconomy,  biomass, CEE countriesregionIonela Mituko Vlad, Elena Toma 2022
scientific publicationPrzestrzenne zróżnicowanie produkcji biomasy rolniczej pochodzenia roślinnego w państwach UE w kontekście rozwoju biogospodarkibiogospodarka, biomasa, państwa UE, zróżnicowanie przestrzennebioeconomy, biomass, EU countries, spatial differentiationEUAgnieszka Komor2018
scientific publicationWyzwania dla sektora biopaliw w świetle rozwijającej się biogpospodarkibiopaliwa, paliwa alternatywne, biogospodarkabiofuels, alternative fuels, bioeconomyEUDawid Berny, Dorota Wandzich, Grażyna Płaza2015
scientific publicationEvaluation of bioeconomy in the context of strong sustainabilitybiogospodarka, ślad ekologiczny, biomasabioeconomy, ecological footprint, biomassglobalGenuait Liobikiene,Tomas Balezentis,Dalia Streimikiene,Xueli Chen2019
scientific publicationGovernance of the Bioeconomy: A Global Comparative Study of National Bioeconomy Strategiesbiogospodarka, polityka rozwoju, innowacjebioeconomy, development policy, innovationglobalTomasz Dietz, Jan Börner,Jan Janosch Förster,Joachim Von Braun 2018
scientific publicationNowe strategie Komisji Europejskiej dotyczące biogospodarki i gospodarki wewnętrznej o obiegu zamkniętymbiogpospodarka, rozwój zrównoważony, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, sustainable development, circular economyEUEugeniusz K. Chyłek2016
scientific publicationThe role of biomass and bioenergy in a future bioeconomy: Policies and factsbiogospodarka, biomasa, bioenergiabioeconomy, biomas, bioenergyEUNicolae Scarlat, Jean-François Dallemand, FabioMonforti-Ferrario,ViorelNita2015
scientific publicationBiorenewable hydrogen production through biomass gasification: A review and future prospectswaloryzacja biomasy, biorafineria, czysta energiabiomass valorization, biorefinery, clean energyglobalLeichang Cao, Iris K.M. Yu, Xinni Xiong, Shicheng Zhang, James H. Clark, Changwei Hu, Yun Hau Ng, Jin Shang, Yong Sik Ok2020
bookBiomass Fractionation Technologies for a Lignocellulosic Feedstock Based Biorefinerybiomasa, lignoceluloza, biomass, lignocelluloseglobalSolange I. Mussatto2016
presentationMapa Drogowa Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętymbiogpospodarka, cykl życia produktu, bioeconomy, product life cyclePLMinisterstwo Przedsiębiorczości i Technologii 2019
popular science publicationPolicy: Five cornerstones of a global bioeconomybiogospodarka, innowacje, rolnictwobioeconomy, innovation, agricultureglobalBeate El-Chichakli, Joachim von Braun, Christine Lang, Daniel Barben & Jim Philp2016
popular science publicationWaste biorefinery towards a sustainable circular bioeconomy: a solution to global issuesbiogospodarka o obiegu zamkniętym, biorafineria odpadów, biopolimerycircular bioeconomy, waste biorafinery, biopolymersglobalHui Yi Leong, Chih-Kai Chang, Kuan Shiong Khoo, Kit Wayne Chew, Shir Reen Chia, Jun Wei Lim, Jo-Shu Chang & Pau Loke Show2021
scientific publicationBiomass for a sustainable bioeconomy: An overview of world biomass production and utilizationprodukcja biomasy, biogospodarka, biopaliwo, energia odnawialnabiomass production, bioeconomy,biofuel, renewable energyglobalMohammed Antar,Dongmei Lyu,Mahtab Nazari,Ateeq Shah,Xiaomin Zhou,Donald L. Kowal2021
scientific publicationVisions of Sustainability in Bioeconomy Researchzrównoważony rozwój, biogospodarka, biomasasustainability, bioeconomy, biomassglobalSwinda F. Pfau,Janneke E. Hagens ,Ben Dankbaar,Antoine J. M. Smits 2014
scientific publicationAgricultural waste management strategies for environmental sustainabilityodpady rolnicze, biogospodarka, biopaliwa, biomasa lignocelulozowaagricultural waste,bioeconomy, biofuels, lignocellulosic biomassglobalBhupendra Koul, Mohammad Yakoob, Maulin P. Szach2022
scientific publicationOrganic solid waste: Biorefinery approach as a sustainable strategy in circular bioeconomybiorafineria, gospodarka o obiegu zamkniętym, organiczne odpady stałebiorefinery, circular economy, organic solid wasteglobalAnil V. Shah, Aditi Singh, Swayansu Sabyasachi Mohanty, Vijay Kumar Srivastava, Sunita Varjani2022
scientific publicationCurrent Status of the Algae Production Industry in Europe: An Emerging Sector of the Blue Bioeconomybiogospodarka, biomasa, glony, niebieski wzrostbioeconomy, biomass, algae, blue growthEURita Araújo, Fatima Vázquez Calderón, Javier Sánchez López, Isabel Costa Azevedo, Annette Bruhn, Sylwia Fluch, Manuel Garcia Tasende, Fatemeh Ghaderiardakani, Tanel Ilmjärv, Martial Laurans, Micheal Mac Monagail, Silvio Mangini, César Peteiro, Céline Rebours, Tryggvi Stefansson, Jörg Ullmann2021
scientific publicationFactors for bioeconomy development in EU countries with different overall levels of economic developmentrolnictwo, biogospodarka, biomasa, kraje UE, energia odnawialnaagriculture, bioeconomy, biomass, EU countries, renewable energyEU Andrzej Czyżewski, Andrzej Grzyb, Anna Matuszczak, Mariola Michałowska 2021
scientific publicationSignificance of agriculture for bioeconomy in the member states of the European Unionrolnictwo, biogospodarka, zatrudnienie, kraje UEagriculture, bioeconomy, employment, EU countriesEUAnna Nowak, Anna Kobiałka, Artur Krukowski2021
scientific publicationLinking the bioeconomy to the 2030 sustainable development agenda: Can SDG indicators be used to monitor progress towards a sustainable bioeconomybiogospodarka, monitorowanie i ocena, biomasa, bioprodukty, cele zrównoważonego rozwojubioeconomy, monitoring and evaluation, biomass, bioproducts, sustainable development goalsglobalÖzgül Calicioglu, Anne Bogdanski2021
scientific projectBioeconomy Awareness and Discourse Projectbiogospodarka, opakowania do żywności, zmiany klimatycznebioeconomy, food packaging, climatic changesEUconsortium2016
scientific projectDeveloping the next generation Macro-Algae based biofuels for transportation via advanced bio-refinery processespaliwa płynne, energia odnawialna, biopaliwaliquid fuels, renewable energy, biofuelsEUconsortium2016
scientific projectBiogas production from non-food lignocellulosic biomass waste (BioFuel Fab)biogaz, biopaliwa, pofermentbiogas, biofuels, digestateEUconsortium2019
scientific projectDigital Global Biogas Cooperation (DiBiCoo)biogaz,eksport, energia odnawialnabiogas, export, renewable energyglobalconsortium2019
videoA Sustainable Bioeconomy for Europebiogospodarka, zasoby odnawialne, zrównoważony rozwój bioeconomy, renewable resources, sustainable developmentEUEU Science&Innovation2021
videoJobs and growth of the EU bioeconomy 2008-2019biogospodarka, zatrudnieniebioeconomy, jobsEUEuropean Commission2021
scientific projectUnlocking the community energy potential to support the market uptake of bioenergy heating technologies (BECooP)bioenergiabioenergyEUconsortium2020
scientific projectRaising disprutive bioeconomy ventures, startups and spin-offs to the topbiogospodarka, ekosystem przedsiębiorczości i biogospodarkibioeconomy, bioeconomy entrepreneurship ecosystemEUconsortium2021
scientific projectCOOPeration of bioeconomy clusters for bio-based knowledge transfer via Innovative Dissemination techniques in the primary production sector (COOPID)biogospodarka, rolnictwo, sektor produkcji podstawowejbioeconomy, agriculture, primary production sectorEUconsortium2021
scientific publicationBioenergy and bio-products from bio-waste and its associated modern circular economy: Current research trends, challenges, and future outlooksbioodpady, bioprodukty, nowoczesna biogospodarka oo obiegu zamkniętymbiowaste, bioproducts, modern circular economyglobalArchana Jain, Surendra Sarsaiya, Mukesh Kumar Awasthi,Ranjan Singh,Rishabh Rajput,Umesh C. Mishra,Chen Jishuang,Jingshan Shi 2021
scientific publicationAgriculture from Areas Facing Natural or Other Specific Constraints (ANCs) in Poland, Its Characteristics, Directions of Changes and Challenges in the Context of the European Green DealANC; nowa ekonomia instytucjonalna; Europejski Zielony Ład; sytuacja ekonomiczna gospodarstw; Rolnictwo organiczne; indeks Shannona-Wienera; FADNANCs; new institutional economics; European Green Deal; economic situation of farms; organic farming; Shannon–Wiener index; FADNPLMarek Zieliński, Piotr Koza, Artur Łopatka2022
reportEU Bioeconomy Strategy Progress Report - European Bioeconomy policy: stocktaking and future developmentsbiogospodarka, strategia, Europejski Zielony Ładbioeconomy, strategyEUEuropean Commission2022
scientific publicationAgricultural waste biorefinery development towards circular bioeconomywaloryzacja odpadów rolniczych, bioprodukty, modele, biogospodarka o obiegu zamkniętymvalorization of agricultural waste, bioproducts, models, bio-circular economyglobalMukesh Kumar Awasthi, Raveendran Sindhu, Ranjna Sirohi, Vinod Kumar, Vivek Ahluwalia, Parameswaran Binod, Ankita Juneja, Deepak Kumar, Binghua Yan, Surendra Sarsaiya, Zengqiang Zhang, Ashok Pandey, Mohammad J. Taherzadeh2022
scientific publicationModelling the bioeconomy: Emerging approaches to address policy needsbiogospodarka, kompleksowość, modelowanie, politykabioeconomy, complexity, modelling, policyEUA. Pyka, G. Cardellini, H. van Meijl, P.J. Verkerk2022
scientific publicationSmart and Sustainable Bioeconomy Platform: A New Approach towards Sustainabilitybiogospodarka, cyfryzacja, biogospodarka oparta na platformach, inteligentny i zrównoważony rozwój, zarzżdzaniebioeconomy, digitalization, platform-based bioeconomy, smart and sustainable development, governanceEUGaspare D'Amico, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Riccardo Beltramo, Idiano D'Adamo, Giuseppe Ioppolo2022
bookForest Bioeconomy and Climate Changebiogospodarka leśna, perspektywy gospodarcze, składowanie dwutlenku węgla, leśnictwo przyjazne klimatowiforest bioeconomy, economy outlook, carbon storage, climate-smart forestryEULauri Hetemäki, Jyrki Kangas, Heli Peltola2022
scientific publicationThe Role of Bioeconomy in the Future Energy Scenario: A State-of-the-Art Reviewzrównoważona biogospodarka, energia odnawialna, zmiany globalne, sektory przemysłowe, transportsustainable bioeconomy, renewable energy, global changes, industrial sectors, transportationEUMartina Perišić, Ernest Barceló, Katarina Dimic-Misic, Monireh Imani, Vesna Spasojević Brkić2022
scientific publicationEconomic Trends in the Transition into a Circular Bioeconomybiogospodarka, biomasa, pozostałości, odpady, rolnictwo, leśnictwo, przemysł chemiczny, energetyka, bioenergie, biopaliwabioeconomy, biomass, residuals, waste, agriculture, forestry, chemical industry, energy sector, bio-energies, bio-fuelEUManfred Kircher2022
scientific publicationThe impact of the circular economy on sustainable development: A European panel data approachgospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój, energia odnawialna, ponowne wykorzystanie, naprawa, recyklingcircular economy, sustainable development, renewable energy, reuse, repair, recyclingglobalDavid Knäble, Esther de Quevedo Puente, Clara Pérez-Cornejo, Thomas Baumgärtler2022
scientific publicationWhat Is the Relation between Circular Economy and Sustainability? Answers from Frontrunner Companies Engaged with Circular Economy Practicesgospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój, badanie półilościowe, wywiady częściowo ustrukturyzowane, metody mieszane, sektor prywatnycircular economy, sustainability, semi-quantitative survey, semi-structured interviews, mixed methods, private sectorglobalAnna M. Walker, Katelin Opferkuch, Erik Roos Lindgreen, Andrea Raggi, Alberto Simboli, Walter J.V. Vermeulen, Sandra Caeiro, Roberta Salomone2022
reportMapa Drogowa Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętymbiogpospodarka, cykl życia produktu, bioeconomy, product life cyclePLMinisterstwo Przedsiębiorczości i Technologii 2019
popular science publicationMałopolski Obszar Life Science. Smart Lab Biogospodarka.biogospodarka, Smart Lab, klasterbioeconomy, Smart Lab, clusterregionJarosław Osiadacz, Kazimierz Murzyn, Zdzisław Wolny, Wojciech Szymala, Aneta Stefaniak, Joanna Jurecka, Beata Osolińska2021
scientific publicationBiogospodarka jako strategiczny element zrównoważonego rolnictwabiogospodarka, zrównoważone rolnictwo, środowiskobio-economy, sustainable agriculture, environmentEUPajewski Tomasz2014
scientific publicationInstrumenty wsparcia badań i innowacji w zakresie biogospodarki w Unii EuropejskiejUnia Europejska, badania, innowacje, instrumenty wspierania rozwoju, biogospodarka, zasobyEuropean Union, research, innovations, development support instruments, bioeconomy, resourcesEUJarosław Gołębiewski2015
bookBIORAFINERIE ROLNICZE JAKO ELEMENT TRWAŁEJ BIOGOSPODARKIbiogospodarka, biorafineria, biorafineria rolniczabioeconomy, biorefinery, agricultural biorefineryregionAdam Wąs, Piotr Sulewski, Magdalena Szymańska2019
scientific publicationZmiany na rynku energii odnawialnej w Unii Europejskiej w kontekście strategii cyrkularnej biogospodarkigospodarka o obiegu zamkniętym, bioenergia, odpadycircular economy, bioenergy, wasteEUJarosław Gołębiewski2018
scientific publicationKonkurencyjna biogospodarka szansą dla zrównoważonego rozwoju krajów Unii Europejskiejbiogospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjnośćbioeconomy, sustainable development, competitivenessEUArmand Kasztelan, Aneta Jarosz-Angowska, Anna Nowak, Artur Krukowski2021
scientific publicationMiejska biogospodarka w Polsce: doświadczenia i potencjał rozwojurolnictwo miejskie, biogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętym, rozwój lokalnyurban agriculture, bioeconomy, circular economy, local developmentPLAgnieszka Soból2022
scientific publicationFunkcjonowanie gospodarstw drobnotowarowych w ramach biogospodarkibiogospodarka, małe gospodarstwa, strategia EUROPA 2020, Wspólna Polityka Rolna, Horyzont 2020, rolnictwo, dywersyfikacja, rozwój obszarów wiejskichbioeconomy, small farms, strategy EUROPE 2020, Common Agricultural Policy, Horizon 2020, agriculture, diversification, development of rural areasEUEugeniusz K. Chyłek2013
scientific publicationWspółczesne problemy biogospodarki w świetle doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiejbiogospodarka, bioekonomia bioeconomy, bioeconomyEUAndrzej Grzyb2018
popular science publicationBioekonomia wokół nasbiogospodarka, bioekonomia bioeconomy, bioeconomyEUTomasz Twardowski, Ewa Woźniak2016
scientific publicationBiopaliwa w zrównoważonej biogospodarcebiopaliwa, bioenergia, biorafineria, biogospodarka, kryteria zrównoważonego rozwojubiofuels, bioenergy, biorefinery, bioeconomy, sustainable development criteriaEUEwa Krasuska, Magdalena Rogulska2017
bookPolityka klimatyczna i jej realizacja w pierwszej połowie XXI wiekubiogospodarka, polityka klimatyczna, zmiany klimatu, emisja gazów cieplarnianychbioeconomy, climate policy, climate change, greenhouse gas emissionsEUJerzy Gajewski i Wojciech Paprocki (red. naukowa)2020
scientific publicationWdrażanie modelu gospodarczego opartego na obiegu zamkniętym w biogospodarcebiogospodarka, gospodarka w obiegu zamkniętym, biogospodarka cyrkularna, cyrkularne modele biznesowe ioeconomy, circular economy, circular bioeconomy, circular business modelsglobalArkadiusz Gralak2021
scientific publicationPROCESY ROZWOJOWE ROLNICTWA W KONTEKŚCIE WYZWAŃ GLOBALIZACJI I NOWYCH UJĘĆ KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJUzrównoważony rozwój, globalizacja, inteligentny rozwój, gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka partycypacyjnasustainable development, globalization, smart development, circular economy, participatory economyEUMieczysław Adamowicz2021
bookEwolucja gospodarki o obiegu zamkniętym - wyzwania, bariery, korzyścibiogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, circular economyPLJoanna Kulczycka (red. Naukowa)2021
scientific publicationAgroecosystems and Bioeconomyagroekosystemy, biogospodarkaagroecosystems, bioeconomyglobalPaolo Di Sia2021
scientific publicationIndustrial and Bioenergy Crops for Bioeconomy Developmentbiogospodarka, bioenergiabioeconomy, bioenergyEUMariusz Jerzy Stolarski2021
scientific publicationGreenhouse Gas Mitigation Costs of Reduced Nitrogen Fertilizerkoszty łagodzenia emisji gazów cieplarnianych, koszty alternatywne, funkcja odpowiedzi plonu, nawóz azotowy, żyto ozime, rzepakGHG mitigation costs, opportunity costs, yield response function, nitrogen fertilizer, winter rye, rapeseed, canolaregionAndreas Meyer-Aurich, Yusuf Nadi Karatay2022
scientific publicationResidual Biomass Recovery in the Wine Sector: Creation of Value Chains for Vine Pruningbiomasa resztkowa, energia z biomasy, przycinanie winorośli, rozwój obszarów wiejskich, zrównoważony rozwój, biogospodarka o obiegu zamkniętymresidual biomass, biomass energy, vine pruning, rural development, sustainability, circular bioeconomyregionTiago Florindo, Ana I. Ferraz, Ana C. Rodrigues, Leonel J. R. Nunes2022
scientific publicationBioeconomy: The Innovative Twin of Sustainabilitybiogospodarka, etyka, etyka środowiskowa, innowacja, zrównoważony rozwój, odpowiedzialnośćbioeconomy, ethics, environmental ethics, innovation, sustainability, responsibilityglobalMarkus Vogt, Ivo Frankenreiter2022
scientific publicationDefining Circular Economy Principles for Biobased Productsgospodarka o obiegu zamkniętym, biogospodarka, bioprodukty, metryki obiegu zamkniętego, wskaźniki, zrównoważony rozwójcircular economy, bioeconomy, biobased products, circularity metrics, indicators, sustainabilityEUIris Vural Gursel, Berien Elbersen, Koen P. H. Meesters, Myrna van Leeuwen2022
scientific publicationRomanian Farmers' Markets: Understanding the Environmental Attitudes of Farmers as an Instrument for Bioeconomy Developmentzrównoważone rolnictwo, zrównoważony rozwój, biogospodarka, targowiska rolne, Rumuniasustainable agriculture, sustainable development, bioeconomy, farmers' markets, RomaniaregionJohn M. Polimeni, Raluca I. Iorgulescu, ucian Liviu Albu, Andrei Ionica2022
scientific publicationRural Development Potential in the Bioeconomy in Developed Countries: The Case of Biogas Production in Denmarkbiogospodarka, biogaz, rozwój obszarów wiejskich, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, modelowanie przepływów międzygałęziowych, wpływ ekonomiczny, wpływ na zatrudnienie, Daniabioeconomy, biogas, rural development, rural sustainability, input-output modelling, economic impact, employment impact, DenmarkregionJens Fyhn Lykke Sørensen, Henning Peter Jørgensen2022
scientific publicationChallenges of Energy Management in the Food Industry in Poland in the Context of the Objectives of the European Green Deal and the "Farm to Fork" Strategyprzemysł spożywczy, zarządząnie energią, Europejski Zielony Ład, strategia "od pola do stołu"food industry, energy management, European Green Deal, "Farm to Fork" strategyPLIwona Szczepaniak, Piotr Szajner2022
scientific publicationInterdependence between Energy Cost and Financial Situation of the EU Agricultural Farms - Towards the Implementation of the Bioeconomybiogospodarka, koszt energii, rozwój, Unia Europejska, gospodarstwo rodzinne, sytuacja finansowabioeconomy, cost of energy, development, European Union, family farm, financial situationEURoma Ryś-Jurek2022
scientific publicationPriorities in Bioeconomy Strategies: A Systematic Literature Reviewstrategie biogospodarki, priorytety biogospodarki, systematyczny przegląd literatury, wizualizacja siecibioeconomy strategies, bioeconomy priorities, systematic review of the literature, network visualizationEUChristina-Ioanna Papadopoulou, Efstratios Loizou, Fotios Chatzitheodoridis2022
scientific publicationWood Waste Management in Europe through the Lens of the Circular Bioeconomybiogospodarka o obiegu zamkniętym, odpady drzewne, energiacircular bioeconomy, wood waste, energyEUMarcin Zbieć, Justyna Franc-Dąbrowska, Nina Drejerska2022
scientific publicationLegal Framework for the Sustainable Production of Short Rotation Coppice Biomass for Bioeconomy and Bioenergyzagajnik wierzbowo-topolowy o krótkiej rotacji, marginalne użytkowanie gruntów, prawo rolne, polityka rolna, opłacalność ekonomicznashort rotation coppice of willow/poplar, marginal land use, agricultural law, agricultural policy, economic profitabilityPLJakub Jan Zięty, Ewelina Olba-Zięty, Mariusz Jerzy Stolarski, Michał Krzykowski, Michał Krzyżaniak2022
scientific publicationInfluence of Reduced Tillage, Fertilizer Placement, and Soil Afforestation on CO2 Emission from Arable Sandy Soilspraktyki ograniczania emisji CO2 w glebie, grunty orne, efekt cieplarniany, suszasoil CO2 mitigation practices, arable land, greenhouse effect, droughtEUTomasz Sosulski, Tomasz Niedziński, Tamara Jadczyszyn, Magdalena Szymańska2022
scientific publicationSorption of Organic Contaminants by Stable Organic Matter Fraction in Soilatrazyna, DDT, chryzen, materia organiczna, huminy, zanieczyszczenie gleby, starzenie, procesy sorpcyjneatrazine, DDT, chrysene, organic matter, humins, soil contamination, aging, sorption processesglobalAleksandra Ukalska-Jaruga, Romualda Bejger, Bożena Smreczak, Marek Podlasiński2023
scientific publicationReduction of Nitrogen Losses in Winter Wheat Grown on Light Soilspszenica, dawki N, NUE, nadwyżki N, emisje skalowane do wielkości plonu, N2O, NH3wheat, N rates, NUE, N surplus, yield-scaled emissions, N2O, NH3PLAntoni Faber, Zuzanna Jarosz, Agnieszka Rutkowska, Tamara Jadczyszyn2021
websiteKrajowa Inteligentna Specjalizacjabiogospodarka, inteligentne specjalizacjebioeconomy, smart specializationsPLkonsorcjum2022
scientific publicationForecasting of Hypoallergenic Wheat Productivity Based on Unmanned Aerial Vehicles Remote Sensing Approach—Case Studypszenica hipoalergiczna, prognozowanie plonów, wskaźniki wegetacji, GHG, UAVhypoallergenic wheat, yield forecasting, vegetation indices, GHG, UAVPLBogdan Kulig, Jacek Waga, Andrzej Oleksy, Marcin Rapacz, Marek Kołodziejczyk, Piotr Wężyk, Agnieszka Klimek-Kopyra , Robert Witkowicz, Andrzej Skoczowski, Grażyna Podolska, Wiesław Grygierzec2023
popular science publicationAGRICULTURE IN POLAND SOIL CHARACTERISTICS AND QUALITYrolnictwo, Polskaagricultural, Poland,PLMałgorzata Koncewicz-Baran, Stanisław Świtek2021
reportRaport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2019 - 2020rolnictwo ekologiczne, Polska, legislacjaorganic farming, Poland, legislationPLInspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych2021
scientific publicationIncreasing Accuracy of the Soil-Agricultural Map by Sentinel-2 Images Analysis—Case Study of Maize Cultivation under Drought ConditionsSystem Monitoringu Suszy Rolniczych (SMSR); NDVI; teledetekcja; tekstura glebyAgricultural Drought Monitoring System (ADMS); NDVI; remote sensing; soil texturePLAnna Jędrejek, Jan Jadczyszyn, Rafał Pudełko2023
reportSustainable agriculture, forestry and fisheries in the bioeconomy: a challenge for Europe : 4th SCAR foresight exercisezrównoważone rolnictwo, biogospodarkasustainable agriculture, bioeconomyEUEuropean Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Kovacs, B.2015
websiteAgEnergy Platformrolnictwo bezemisyjne, odnawialne źródła energii, FEFTSfossil energy free technologies, agricultural, renewable energy sourcesEUkonsorcjum2022
websiteDecision Support Toolrolnictwo bezemisyjne, odnawialne źródła energii, FEFTSfossil energy free technologies, agricultural, renewable energy sourcesEUkonsorcjum2023
websiteMAINSTREAMing small-scale BIO-based solutions across rural Europe via regional Multi-actor Innovation Platforms and tailored innovation supportbiogospodarka, biomasa, modele biznesowebioeconomy, biomass, business modelsEUkonsorcjum2023
websiteAccelerating circular bio-based solutions integration in European rural areasrolnictwo i żywność, leśnictwo i siedliska przyrodnicze, woda, systemy wodne, bioenergia, biomateriałyagriculture and food, forestry and natural habitats, water, aquatic systems, bioenergy, biomaterialsEUkonsorcjum2023
websiteCentral European Alliance for Increasing Climate Change Resilience to Combined Consequences of Drought, Heatwave, and Fire Weather through Regionally-Tuned Forecasting - Clim4Castzmiany klimatu, susza, fale upałów, prognozowanieclimate change, drought, heat waves, forecastingregionkonsorcjum2023
scientific publicationGreenhouse Gas Mitigation Costs of Reduced Nitrogen Fertilizerkoszty ograniczania emisji gazów cieplarnianych, koszty alternatywne, funkcja odpowiedzi plonu, nawozy azotowe, żyto ozime, rzepak, rzepikGHG mitigation costs, opportunity costs, yield response function, nitrogen fertilizer, winter rye, rapeseed, canolaregionAndreas Meyer-Aurich, Yusuf Nadi Karatay2022
scientific publicationGlobal Impacts of Climate Policy and Trade Agreements on Greenhouse Gas Emissionszmiany klimatyczne, środowiskowa krzywa Kuznetsa, protokół z Kioto, porozumienie paryskie, regionalna umowa handlowa, Światowa Organizacja Handluclimate change, environmental Kuznets curve, Kyoto Protocol, Paris Agreement, regional trade agreement, World Trade OrganizationglobalJeremiás Máté Balogh, Tamás Mizik2023
scientific publicationClimatic Changes—A Challenge for the Bulgarian Farmerszmiany klimatu, odchylenie temperatur, odchylenie opadów, wskaźnik suchości, zalecenia agrotechniczneclimate change, temperatures deviation, rainfall deviation, aridity index, agro-technology recommendationsregionVeska Georgieva, Valentin Kazandjiev, Violeta Bozhanova, Galina Mihova, Dafinka Ivanova, Elena Todorovska, Zlatina Uhr, Mima Ilchovska, Dimitar Sotirov, Petia Malasheva2022
scientific publicationPotential Possibilities of Using Groundwater for Crop Irrigation in the Context of Climate Changezmiany klimatu, niedobory wody dla upraw rolnych, nawadnianie, zasoby wód podziemnychclimate change, water shortages for agricultural crops, irrigation, groundwater resourcesPLIreneusz Cymes, Ewa Dragańska, Zbigniew Brodziński2022
scientific publicationModelling the Hydrology of an Upland Catchment of Bystra River in 2050 Climate Using RCP 4.5 and RCP 8.5 Emission Scenario Forecastszmiany klimatu, deficyt wody, SWAT, SWAT-CUPclimate change, water deficit, SWAT, SWAT-CUPPLDamian Badora, Rafał Wawer, Anna Nieróbca, Aleksandra Król-Badziak, Jerzy Kozyra, Beata Jurga, Eugeniusz Nowocień2022
scientific publicationModelling 2050 Water Retention Scenarios for Irrigated and Non-Irrigated Crops for Adaptation to Climate Change Using the SWAT Model: The Case of the Bystra Catchment, PolandSWAT, SWAT-CUP, zmiana klimatu, scenariusze adaptacyjne, mała retencja, zawartość wody w glebie, odpływ całkowity, wydajność osadu, ewapotranspiracja rzeczywista, zmianowanie, nawadnianie, stawy, zbiorniki wodneSWAT, SWAT-CUP, climate change, adaptation scenarios, small retention, soil water content, total runoff, sediment yield, actual evapotranspiration, crop change, irrigation, ponds, reservoirsPLhttps://www.mdpi.com/2073-4395/13/2/4042023
scientific projectCarbon Farming CE - Rozwój rolnictwa węglowego w Europie Środkowejrolnictwo węglowe, węgiel organiczny w glebie, emisja gazów cieplarnianychcarbon agriculture, soil organic carbon, greenhouse gas emissionsEUhttps://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/2023
scientific projectWykorzystanie elementów zrównoważonej i cyrkularnej biogospodarki dla wsparcia opracowania polityk oraz wzmocnienie rynków międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej (BIOECO-UP)biogospodarka, łańcuchy wartości, bioproduktybioeconomy, value chains, bioproductsEUhttps://www.interreg-central.eu/projects/bioeco-up/2023
scientific projectOpracowanie zrównoważonych modeli produkcji zwierzęcej i systemów żywienia (Pathways)zrównoważona żywność, systemy żywnościowesustainable food, food systemsEUhttps://pathways-project.com/2022
scientific publicationDrought Impact on the Morpho-Physiological Parameters of Perennial Rhizomatous Grasses in the Mediterranean Environmentsusza, fotosynteza, biomasa, Panicum virgatum L., Miscanthus × giganteus, Arundo donax L.drought, photosynthesis, biomass, Panicum virgatum L., Miscanthus × giganteus, Arundo donax L. regionhttps://www.mdpi.com/2077-0472/13/6/12332023
scientific publicationAir Frosts in Poland in the Thermal Growing Season (AT > 5 °C)ujemna minimalna temperatura powietrza, wiosna, jesień, okres bezprzymrozkowy, intensywność, trend, częstotliwość, daty, czas trwania, zmienność przestrzenna, zmienność czasowanegative minimum air temperature, spring, autumn, frost-free period, intensity, trend, frequency, dates, duration, variability, spatial, temporal PLhttps://www.mdpi.com/2077-0472/13/6/12282023
scientific publicationRisk, Vulnerability, and Resilience in Agriculture and Their Impact on Sustainable Rural Economy Development: A Case Study of Greecezrównoważony rozwój obszarów wiejskich, odporność rolnictwa, zagrożenia w rolnictwie, podatność na zagrożeniasustainable rural development, resilience in agriculture, risks in agriculture, vulnerability regionhttps://www.mdpi.com/2077-0472/13/6/12222023
scientific publicationCarbon Footprint of an Orchard Tractor through a Life-Cycle Assessment Approachślad węglowy, gazy cieplarniane, ocena cyklu życia, ciągnik sadowniczy, rolnictwo zrównoważonecarbon footprint, greenhouse gases, life-cycle assessment, orchard tractor, sustainable agriculture EUhttps://www.mdpi.com/2077-0472/13/6/12102023
scientific publicationAnalysis of the Impact of Environmental and Agronomic Variables on Agronomic Parameters in Soybean Cultivation Based on Long-Term Datazmienność plonów, analiza wielowymiarowa, drzewa regresjiyield variability, multivariate analysis, regression treesPLhttps://www.mdpi.com/2223-7747/11/21/29222022
scientific publicationPLATFORMA AGENERGY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROLNICTWAwykorzystanie energii w rolnictwie, technologie i strategie wolne od paliw kopalnych, energia odnawialna, efektywność energetyczna, sekwestracja węglaenergy use in agriculture, fossil fuel-free technologies and strategies, renewable energy, energy efficiency, carbon sequestrationEUhttps://www.iung.pl/sir/zeszyt67_7.pdf2022
legal documentsCOMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A long-term Vision for the EU's Rural Areas - Towards stronger, connected, resilient and prosperous rural areas by 2040obszary wiejskie, rozwój, poprawa jakości życiarural areas, development, improvement of the quality of lifeEUhttps://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6c924246-da52-11eb-895a-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF2021
legal documentsKOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich UE - W kierunku silniejszych, lepiej
skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich do 2040 r.
obszary wiejskie, rozwój, poprawa jakości życiarural areas, development, improvement of the quality of lifeEUhttps://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6c924246-da52-11eb-895a-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF2021