Ankietowanie gospodarstw na potrzeby walidacji Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej: FAQ

I. Pytania dotyczące ankiety i celu jej przeprowadzenia:

Odp: IUNG prowadzi badania nad systematycznym doskonaleniem Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej. W 2020 roku rozpoczęły się prace nad wdrożeniem teledetekcji satelitarnej, co ma zdecydowanie poprawić ocenę wpływu suszy na uprawy we wszystkich regionach Polski. Pytania zawarte w ankietach są koniecznym źródłem danych dla modeli analitycznych rozwijanych w Instytucie.

Odp: Ankieter wcześniej typuje pola (działki rolne), które będą przedmiotem ankiety. Na spotkaniu z rolnikiem ankietuje każde z pól osobno, zgodnie z regułą „jedno pole – jedna ankieta” oraz zgodnie z otrzymaną instrukcją.

Ankieter sam decyduje, czy odpowiedzi na pytania z ankiety notowane będą:

– na kartce,

– wprowadzone do arkusza XLS jego laptopa,

– bezpośrednio w eAnkiecie na telefonie komórkowym.

Preferowanym sposobem jest wypełnianie ankiet z użyciem telefonów komórkowych.

Jeżeli ankiety zostały zanotowane na kartkach papierowych – wówczas prosimy o wprowadzenie ich do arkuszy XLS lub „na spokojnie”, po wizycie u rolnika, wysłanie ich przez internet za pomocą eAnkiety.

Odp: eAnkieta jest narzędziem internetowym – czyli ankietą, którą można wypełnić w przeglądarce internetowej komputera, laptopa lub telefonu komórkowego.

Do każdego zarejestrowanego ankietera zostanie wysłany z IUNG e-mail, w którym będzie znajdował się link do eAnkiety oraz szczegółowa instrukcja jej wypełnienia (dokument PDF).

eAnkieta będzie przystosowana do wyświetlacza smartfona – tak, aby mogła być wypełniona bezpośrednio podczas rozmowy z rolnikiem i na końcu automatycznie wysłana do IUNG.

Odp: Nie – intencją IUNG jest przeprowadzenie ankietowania anonimowo. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie analiz – czyli w ankiecie nie będzie pytań dot. Imienia, Nazwiska, Adresu, Nr telefonu. Jedynym wymaganym pytaniem będzie informacja o pełnym numerze działki rolnej (numer identyfikacyjny producenta + kod literowy działki). Jest to informacja konieczna do powiązania ankiet z danymi przestrzennymi (granicami pól).

Odp: Wówczas należy w ankiecie wpisać numer działki ewidencyjnej, która ma największy udział powierzchniowy w działce rolnej.

Odp: Badania będą polegały na porównaniu informacji z ankiet z obrazami satelitarnymi. Nr producenta pozwoli na powiązanie ankiety z granicami działki rolnej. Jest to jedyny sposób na prawidłową i jednoznaczną identyfikacje działki rolnej w przestrzeni!!!

Jest to jedyny powód pytania rolników o nr producenta. Informacja ta będzie przetwarzana automatycznie i wykorzystana tylko i wyłącznie do powyżej opisanej analizy.

II. Pytania dotyczące terminów i rejestracji ankieterów:

Odp: Rejestracja polega na wysłaniu wiadomości e-mail na adres: smsr@iung.pulawy.pl . E-mail może być nawet pusty, ale ze względów organizacyjnych prosimy o podanie Imienia ankietera oraz instytucji/ośrodka, który reprezentuje.

Każda rejestracja (zgłoszenie) zapisywane jest w bazie danych ankieterów, dzięki temu każda zarejestrowana osoba będzie na bieżąco otrzymywać informacje techniczne i organizacyjne w formie komunikatów.

Odp: Tak – dzięki temu będą na bieżąco otrzymywać takie same informacje jak ankieterzy, co znacznie usprawni przepływ informacji i proces ankietowania.

Odp: Tak – jeżeli dla każdego ankietera będzie podany adres e-mailowy – preferujemy jednak zgłoszenia typu: „jeden e-mail – jedna osoba”

UWAGA: Nie należy zgłaszać ankieterów podając w zbiorczym e-mailu tylko ich imiona i nazwiska (bez podania adresów e-mail) !!!

Odp: Ze względów organizacyjnych prosimy o jak najszybszą rejestrację. W praktyce ankieterzy będą mogli się rejestrować do końca prowadzenia prac ankietowych – czyli do końca października.

Odp: Do końca października. W przypadku kukurydzy i buraków cukrowych możliwe będzie jeszcze wysyłanie ankiet do połowy listopada.

Odp: Kluczowym pytaniem w ankiecie jest pytanie o uzyskany plon – więc ankiety będą mogły być przeprowadzone dopiero po zbiorach. Żeby uniknąć kilku wizyt u rolnika, ankieter może pozyskać wszystkie dane podczas jednego spotkania – po ostatnich zbiorach.

Np. jeżeli wytypowane w gospodarstwie zostały trzy działki rolne z uprawą pszenicy, jęczmienia i kukurydzy – to ankieter może umówić spotkanie z rolnikiem po zbiorach kukurydzy (w październiku) i wypełnić wszystkie 3 ankiety.

Odp: Badania prowadzone są na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – decyzja będzie więc należała w przyszłości do Ministerstwa.

Odp: Po skończeniu testów ankiet, które zostały wysłane w KOMUNIKACIE 2.

KOMUNIKAT 3 zostanie wysłany do wszystkich ankieterów i koordynatorów – będzie zawierał finalną wersję ankiety, zawierającą :

  • Link do strony internetowej (preferowany sposób wypełnienia ankiety)
  • Ankietę możliwą do wypełnienia w arkuszu Excela
  • Wersję papierową
  • Instrukcję wypełniania ankiety

III. Pytania dotyczące typowania działek rolnych:

Odp: Ankieterzy powinni dołożyć wszelkich starań, by wytypować pola, które spełniają wszystkie  zdefiniowane cechy wielkości pól i otoczenia. Jeżeli jednak nie ma możliwości ankietowania działek rolnych, które spełniają wszystkie kryteria opisane w instrukcji, wówczas można wybrać działki o mniejszej powierzchni.

Jedynym kryterium, które musi być zachowane jest szerokość działki większa niż 40m w najwęższym jej fragmencie.

Jeżeli nawet to kryterium nie może być spełnione, to ankieta w tym roku nie będzie mogła być wypełniona.

Odp: Nie – tylko te spełniające kryteria opisane w instrukcji. Minimalnie może to być też jedno pole, ale ze względów organizacyjnych zalecamy, żeby było ich więcej.

Kolejne pytania można zadawać na bieżąco:

* wysyłając e-mail na adres: smsr@iung.pulawy.pl z tytułem „Pytanie”

* dzwoniąc na nr tel. komórkowego: 602 176 970