BAZA WIEDZY

słownik

SŁOWNIK POJĘĆ

Zbiór najważniejszych pojęć z zakresu biogospodarki.
zbiór książek

LEKSYKON

Zbiór informacji na temat biogospodarki: publikacje naukowe, popularnonaukowe, raporty, rozporządzenia, filmy, projekty, książki, strony internetowe.