LEKSYKON

TypTytułSłowa kluczowe (PL)Słowa kluczowe (EN)Obszar zainteresowaniaAutorRok publikacji
strona internetowa26th European Biomass Conference & Exhibitionbiogospodarka, biomasa, rozwój zrównoważonybioeconomy, biomass, sustainable developmentUEETA Florence – Renewable Energies
prezentacjaA Bioeconomy for Europebiogospodarka, prawo UEbioeconomy, EU lawUEEuropean Commision / Davide Amato
książkaA Sustainable Bioeconomybiopaliwa i bioenergia, biogospodarka, biomasabiofuels and bioenergy, bioeconomy, biomassUE Mika Sillanpää, Chaker Ncibi, 2017
publikacja naukowaA systematic approach to understanding and quantifying
the EU’s bioeconomy
biogospodarka, Europa, zatrudnienie, obrót, statystykabioeconomy, Europe, jobs, turnover, statisticsUETevecia Ronzon, Stephan Piotrowski, Robert M'Barek, Michael Carus2017
publikacja naukowaBadania rolnicze jako wsparcie rozwoju biogospodarki w regionachbadania, rolnictwo, biogospodarka, wsparcie, zróżnicowanie regionalne, doradztworesearch, agriculture, bioeconomy, support, regional differences, advisory servicesPLStanisław Krasowicz2016
strona internetowaBio-based Industries JUbiomasa, współpraca, projekty, finansowaniebiomass, cooperation, projects, financingPLBio-based Industries JU
strona internetowaBio-based materials: the renewable futurebiomasa, biogospodarka, sieciowanie, projektybiomass, bioeconomy, networking, projectsPLBioCannDo2017
strona internetowaBioEcon biogospodarka, strategie, biomasa, H2020bioeconomy, strategies, biomass, H2020światIUNG-PIB2016
wideoBioeconomy - The next phase of economic developmentbiogospodarka, prawo UE, odnawialne źródła energii, gospodarka leśna, innowacje, gospodarka odpadowabioeconomy, EU Law, renewable resources, forestry, innovation, waste managementUEVTT Rechnical Research Centre of Finland Ltd
wideoBioeconomy in agriculturebiogospodarki, H2020, rolnictwobioeconomy, H2020, agricultureUEIUNG-PIB2017
publikacja popularnonaukowaBioeconomy in everyday lifebiogospodarka, życie codziennebioeconomy, everyday lifeświatEuropean Commission2015
publikacja popularnonaukowaBioeconomy in everyday lifebiogospodarka, życie codziennebioeconomy, everyday lifeświatBioSTEP2017
wideoBioeconomy in Norwaybiogospodarka, odnawialne źródła energii, biologiabioeconomy, renewable resources, biologyświatVisual Lab
wideoBioeconomy is the futurebiogospodarka, zmiany klimatu, gospodarka leśna, COP21bioeconomy, climate change, forestry, COP21UEEuropean Forest Institute
strona internetowaBioeconomy Knowledge Centrebiogospodarka, biomasabioeconomy, biomassUEEuropean Commission
książkaBioeconomy Shaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economybiogospodarka, transformacja, zrównoważony rozwójbioeconomy, transformation, sustainable developmentUELewandowski Iris, Gaudet Nicole, Lask Jan, Maier Jan,
Tchouga Boris, Vargas-Carpintero Ricardo
2018
wideoBioEconomy starts herebiogospodarka, Komisja Europejskabioeconomy, European CommissionświatEU Science & Innovation2014
strona internetowaBioeconomy Strategic Working Groupbiogospodarka, gospodarka leśna, zrównoważony rozwójbioeconomy, forestry, sustainable developmentUEStanding Committee on Agricultural Research (SCAR)
publikacja naukowaBIOGOSPODARKA – KONCEPCJA, ZASTOSOWANIE I PERSPEKTYWYbiotechnologia, biogospodarka, biomasa, strategie rozwojubiotechnology, bioeconomy, biomass, development strategiesPLADAMOWICZ MIECZYSŁAW 2017
publikacja naukowaBiogospodarka - konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobówbiogospodarka, zasoby, bioróżnorodność, zrównoważony rozwój, rolnictwo, polityka naukowa, innowacjebioeconomy, resources, biodiversity, sustainnable development, agriculture, economy Science policy, innovationPLEugeniusz Chyłek, Monika Rzepecka2011
książkaBiogospodarka - regionalne preferencje rozwoju na obszarach produkcyjnych rolnictwa w Polscebiogospopdarka, rolnictwobioeconomy, agriculture, bioeconomy development opportunitiesPLEugeniusz Chyłek, Janusz Ostrowski2017
publikacja naukowaBiogospodarka jako inteligentna specjalizacja w strategiach rozwoju polskich regionówbiogospodarka, inteligentna specjalizacja, innowacje, strategie rozwojubioeconomy, smart specialization, innovations, development strategiesPL Adamowicz Mieczysław2016
publikacja naukowaBiogospodarka jako obszar inteligentnej specjalizacji regionalnejbiogospodarka, inteligentna specjalizacja regionalna bioeconomy, smart regional specializationPLKatarzyna Gralak2015
publikacja popularnonaukowaBiogospodarka jako strategiczne wyzwanie zrównoważonego rolnictwabiogospodarka, rolnictwo, strategia rozwojubioeconomy, agriculture, development strategy PLKozyra Jerzy2018
książkaBiogospodarka w miastachbiogospodarka, rozwój regionalny, bioeconomy, regional developmentPLPAP - Nauka w Polsce2017
publikacja popularnonaukowaBiogospodarka. "Europa chce żywności naturalnej i zdrowej"biogospodarka, rozwój regionalny, żywnośćbioeconomy, regional development, foodPLFrąk Michał2016
prezentacjaBiogospodarka. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim.biogospodarka, inteligentna specjalizacjabioecnomy, smart specializationregionMonika Rzepecka2013
strona internetowaBioWatch! Read, watch videos, listen and interact with research projects within the world of the bioeconomy and discover all about their latest innovations.biogospodarka, projekty, innowacjebioeconomy, projects, innovationsświat2017
dokumenty prawneDYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WEzużycie energii, zanieczyszczenie atmosfery, program unijny, gaz cieplarniany, ograniczenie emisji gazów, promocja kultury, energia odnawialnaenergy consumption, atmospheric pollution, EU program, greenhouse gas, reduction of gas emissions, promotion of culture, renewable energyUEParlament Europejski i Rada Unii Europejskiej2009
strona internetowaEU Bioeconomybiogospodarka, prawo UEbioeconomy, EU lawUEEuropean Comission
strona internetowaEuropean Biomass Association (AEBIOM)bioenergia, biomasabioenergy, biomassUEEuropean Biomass Association (AEBIOM )
strona internetowaEuropean Circular Economy Stakeholder Platformgospodarka o obiegu zamkniętym, odpadycircular economy, wasteUEEuropean Commission and European Economic and Social Committee
publikacja naukowaEvaluation of a long-term potential for the development of agricultural biogas plants: A case study for the Lubelskie Province, Polandbiogaz, odnawialne źródła energii, ocena potencjału, prawo lokalneagricultural biogas, potential evaluation, regional policies, renewable energy sourcesPLAnna Oniszk-Popławska, Mariusz Matyka, Elżbieta Dagny Ryńska2014
strona internetowaFundacja Poszanowania Energiienergetyka, efektywność energetyczna, energiaenergetics, energy efficiency, energyPLFundacja Poszanowania Energii
książkaFunkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarkiłańcuch żywnościowy, biogospodarka, rolnictwo, przemysł spożywczy, handel żywnościąfood chain, bioeconomy, agriculture, food industry, food tradePLKatarzyna Domańska, Agnieszka Komar, Artur Krukowski, Anna Nowak2015
strona internetowaGeoportal BioBoostbiomasa, potencjał biomasy, modelowanie, GISbiomass, biomass potential, modeling, GISPLIUNG-PIB2014
strona internetowaGerman Bioeconomy Councilbiogospodarka, prawo UE, zmiany klimatubioeconomy, EU Law, climate changeUEBioeconomy Council, Berlin
publikacja naukowaGlobal bioenergy potentials through 2050
energia biomasy, scenariusze energetyczne, scenariusze rolniczebiomass energy, global energy scenarios, global agricultural scenariosświatFischer Günther, Schrattenholzer Leo2001
wideoHow to become a Green SME in a Circular Economygospodarka o obiegu zamkniętym, biogospodarka, MŚPcircular economy, bioeconomy, SMEświatEU Environment2014
wideoHow to feed the world in 2050: actions in a changing climateglobalne ocieplenie, bezpieczeństwo żywnościowe, adaptacja wobec zmian klimatuglobal warming, food security, adaptation to climate changeświatCIAGAR2012
dokument strategicznyInnovating for Sustainable Growth. A Bioeconomyfor Europebiogospodarka, zrównoważony wzrost, produkty biologiczne, zasoby biologiczne, zasoby naturalne, badania, innowacje, strategiabioeconomy, sustainable growth, bio-based products, biological resources, natural resources, research, innovation, strategyUEEuropean Commission2012
raportInnowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla EuropybiogospodarkabioeconomyUEKOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU2012
publikacja naukowaKierunki rozwoju badań naukowych w obszarze biogospodarki w Europie w świetle dokumentów i inicjatyw Unii Europejskiej.bioenergetyka, biomasa, technologie bioenergetyczne, biopaliwabioenergy, biomass, bioenergy technologies, biofuelsUEMaria Kaska, Andrzej Sławiński, Aneta Świercz2016
książkaKnowledge-Driven Developments in the Bioeconomy Technological and Economic Perspectivesbiogospodarki oparte na wiedzy, transformacja systemów gospodarczychknowledge-based bioeconomies, transformation of economic systemsświatDabbert, S., Lewandowski, I., Weiss, J., Pyka, A.2017
strona internetowaKomisja Europejskabiogospodarka, Komisja Europejska, bioeconomy, European CommissionświatEuropean Commission
strona internetowaKongres Biogospodarki EBCLbiogospodarkabioeconomyPLUrząd Marszałkowski w Łodzi
dokument strategicznyKrajowe Inteligentne Specjalizacjeinteligentne specjalizacje, biogospodarkasmart specializations, bioeconomyPLMinisterstwo Przedsiębiorczości i Technologii2018
wideoLocal energy and biomass management systemsbiogospodarka, H2020, biomasa, klastrybioeconomy, H2020, biomass, clustersPLIUNG-PIB2018
prezentacjaLubelska Wyżyna Biogospodarkibiogospodarka, potencjał naukowo-badawczy, uczelnia, Lubelskiebioeconomy, scientific and research potential, university, LublinregionRyszard Dębicki, Karina Kasperek2013
publikacja popularnonaukowaLubelskie/ Biogospodarka – główną inteligentną specjalizacją regionulubelskie, biogospodarka, inteligentne specjalizacjeLubelskie, bioeconomy, smart specializationsregionPAP - Nauka w Polsce2015
publikacja naukowaMeasuring the importance of the bioeconomy in Germany: Concept and illustrationbiogospodarka, zasoby biologiczne, biomasa, bioenergiabioeconomy, biological resources, biomass, bioenergyUEEfken Josef, Dirksmeyer Walter, Kreins Peter, Knecht Marius2016
publikacja naukowaMetodyka szacowania regionalnych zasobów biomasy na cele energetycznebiomasa, potencjał teoretyczny biomasy, potencjał techniczny biomasybiomass, biomass theoretical potential, biomass technical potentialUEAlina Kowalczyk-Juśko2010
publikacja naukowaMonitoring the progress towards bioeconomy using multi-regional
input-output analysis: The example of wood use in Germany
biogospodarka, Niemcy, drewno, dezagregacja, wskaźniki zrównoważonego rozwojubio-based economy, Germany, wood, MRIO, disaggregation, sustainability indicatorsUEMaik Budzinski, Alberto Bezama, Daniela Thran 2017
publikacja naukowaPerspektywy rozwoju biogospodarkibiogospodarka, bioprocesy, biopaliwa, bioproduktybioeconomy, bioprocesses, biofuels, bioproductsUEPaweł Bartoszczuk2014
raportPolicy
brief on the future of the European Bioeconomy Strategy
biogospodarka, strategiebioeconomy, strategiesUESCAR, Bioeconomy Strategic Working Group2017
strona internetowaPolska Izba Biomasybiomasa, odnawialne źródła energiibiomass, renewable energy sourcesPLPolska Izba Biomasy
publikacja naukowaPolskie rodzinne gospodarstwa rolne jako podmioty biogospodarkirodzinne gospodarstwo rolne, biogospodarkafamily farm, bioeconomyPLRoma Ryś-Jurek2016
prezentacjaPresent and Future of the Bioeconomy
in the European Union
biogospodarka, prawo UE, rozwój zrównoważony, Horyzont 2020bioeconomy, EU law, sustainable growth, Horizon 2020UEElisabetta Balzi
DG Research and Innovation
European Commission
Lodi
24 September 2015
dokument strategicznyProgram
Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego
odnawialne źródła energii, programy rozwojurenewable energy sources, development programmesregionSamorząd Województwa Lubelskiego2014
strona internetowaPromoting Stakeholder Engagement and Public Awareness for a Participative Governance of the European BioeconomybiogospodarkabioeconomyświatBioSTEP2018
dokument strategicznyRegionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020inteligentne specjalizacje, innowacjesmart specializations, innovationsregionSamorząd Województwa Lubelskiego2014
wideoRe-thinking Progress: The Circular Economybiogospodarka, prawo UE, gospodarka odpadowabioeconomy, EU Law, waste managementUEEllen MacArthur Foundation
raportRewiev of bioeconomy strategies at regional and national levelsbiogospodarka, strategie regionalne, strategie krajowebioeconomy, regional strategies, national strategiesUEGreet Overbeek, Erik de Bakker, Volkert Beekman, Sara Davies, Zoritza Kiresiewa, Sebastian Delbrück, BarbaraRibeiro, Martin Stoyanov, Manfredi Vale2016
publikacja naukowaRolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki biogospodarka, sektor rolno-spożywczy, sektor leśno-drzewnybioeconomy, agri-food sector, forestry-wood sectorUEEwa Ratajczak2013
strona internetowaSmart Specialisation Platformbiogospodarka, inteligentne specjalizacjebioeconomy, smart specialisationsUEEuropean Commission
publikacja naukowaSpecjalizacje regionalne w zakresie biogospodarki w Polsce w układzie wojewódzkimbiogospodarka, rozwój regionalny, zróżnicowanie przestrzennebioeconomy, regional development, spatial differentiationPLAgnieszka Komor2014
dokument strategicznyStrategia Odpowiedzialnego Rozwojustrategia, polityka rozwoju, rozwój zrównoważonystrategy, development policy, sustainable developmentPLRada Ministrów RP, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju2017
dokument strategicznyStrategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020rozwój regionalny, strategie regionalneregional development, regional strategiesregionSamorząd Województwa Lubelskiego2013
dokument strategicznyStrategia
rozwoju województwa łódzkiego 2020
rozwój regionalny, strategie regionalneregional development, regional strategiesregionSamorząd Województwa Łódzkiego2006
raportSustainable
agriculture, Forestry and Fisheries in the Bioeconomy. A Challenge for Europe.
biogospodarka, biomasabioeconomy, biomassUESCAR2015
prezentacjaThe
Bioeconomy, Climate Change,
and Sustainable Development
biogospodarka, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój bioeconomy, climate change, sustainable developmentświatNational Renewable Energy Laboratory,
Golden, CO, USA
Helena L. Chum
May 31, 2016
publikacja naukowaThe bioeconomy in Poland within the context of the European Unionbiogospodarka, Unia Europejska, GMO, Polska, R & Dbioeconomy, European Union, GMO, Poland, R&DPLWoźniaka Ewa, Twardowski Tomasz2018
publikacja naukowaThe bioeconomy in Poland within the context of the European Unionbiogospodarka, Unia Europejska, GMO, Polska, rozwój, innowacjebioeconomy, European Union, GMO, Poland, R&DUEEwa Woźniak
Tomasz Twardowski
2018
wideoThe Bioeconomy starts herebiogospodarka, zrównoważony rozwój, odnawialne źródła energii, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, sustainable development, renewable resources, circular economyUEEU Science & Innovation2014
wideoThe Blue Bioeconomybłękitna gospodarka, biogospodarkablue economy, bioeconomyświatNordBio2016
prezentacjaThe Finnish Bioeconomybiogospodarka, prawo, gospodarka leśnabioeconomy, policy, forestryUEMinistry of Agriculture and Forestry,
Natural Resources Department
Marja Kokkonen, Director
Riga
28 September 2016
prezentacjaThe National Bio-economy Strategybiogospodarka, prawo, rolnictwo, zdrowiebioeconomy, policy, agriculture, healthświatDepartment of Science and Technology Republic of South Africa
publikacja naukowaThe origins of the bioeconomy in the European Unionbiogospodarka, KBBE, biotechnologia, Unia Europejska, zrównoważony rozwój

bioeconomy, KBBE, biobased economy, biotechnology, European Union,
sustainability
UEPatermann Christian, Aguilar Alfredo2018
publikacja naukowaThe responsive bioeconomy: The need for inclusion of citizens and environmental capability in the forest based bioeconomybiogospodarka, elastyczne zarządzanie, Finlandiabioeconomy, responsive governance, forest based bioeconomy, FinlandUEMustalahti Irmeli 2018
dokumenty prawneUstawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadachgospodarowanie odpadami, plany gospodarki odpadami, odzysk, odzysk energii, recyklingwaste management, waste management plans, recovery, energy recovery, recyclingPLSejm i Senat RP2012
dokumenty prawneUstawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancjiemisja, gazy cieplarniane, źródła emisjiemission, greenhouse gases, emission sourcesPLSejm i Senat RP2009
dokumenty prawneUstawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodnezasoby wodne, gospodarowanie wodami, ochrona wód, ryzyko powodziowe, suszawater resources, water management, water protection, flood risk, droughtPLSejm i Senat RP2017
dokumenty prawneUstawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energiiodnawialne źródła energii, biomasa, biogaz, klaster energiirenewable energy source, biomass, biogas, energy cluster, certificate of originPLSejm i Senat RP2015
dokumenty prawneUstawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowychelektrownia wiatrowawind power plantPLSejm i Senat RP2016
dokumenty prawneUstawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznymprodukcja ekologiczna, rolnictwo ekologiczneorganic production, organic farmingPLSejm i Senat RP2009
dokumenty prawneUstawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłychbiomasa, biokomponenty, biopaliwabiomass, biocomponents, biofuelsPLSejm i Senat RP2006
dokumenty prawneUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiskapolityka ochrony środowiska, programy, zagospodarowanie przestrzenne, zasoby środowiska, zanieczyszczenie środowiska, emisjaenvironment protection policy, programs, spatial development, environmental resources, environmental pollution, emissionPLSejm i Senat RP2001
dokumenty prawneUstawa z dnia 28 września 1991 r. o lasachzasoby leśne, gospodarka leśna, plan urządzenia lasuforest resources, forest management, forest organization planPLSejm i Senat RP1991
dokumenty prawneUstawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekówzaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjnewater supply, wastewater disposal, water and sewage companyPLSejm i Senat RP2001
dokumenty prawneUstawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocyrynek mocy, aukcja mocyPLSejm i Senat RP2017
dokumenty prawneUstawa z dnia  20 maja 2016 r. o efektywności energetycznejefektywność energetyczna, audyt energetyczny przedsiębiorstwa, energia,  energia pierwotna, energia finalnaenergy efficiency, energy audit of the enterprise, energy, primary energy, final energyPLSejm i Senat RP2016
dokumenty prawneUstawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczneenergia, ciepło, paliwa, przedsiębiorstwo energetyczne, odnawialne źródła energiienergy, heat, fuels, energy company, renewable energy sourcesPLSejm i Senat RP1997
książkaUwarunkowania i kierunki rozwoju biogospodarki w Polscebiogospopdarka, rolnictwo, szanse rozwoju biogospodarkibioeconomy, agriculture, bioeconomy development opportunitiesPLEugeniusz Chyłek, Jerzy Kopiński, Andrzej Madej, Mariusz Matyka, Janusz Ostrowski, Hubert Piórkowski2017
książkaUwarunkowania rozwoju biogospodarki na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiegobiogospodarka, rozwój regionalny, bioeconomy, regional developmentregionBuszko Andrzej,
Godlewska-Majkowska Hanna
2014
publikacja popularnonaukowaW kierunku gospodarki o obiegu zamkniętympotencjał biomasy, gospodarka o obiegu zamkniętymbiomass potential, circular economyPLSosnowski Łukasz 2017
wideoWhat are nature-based solutions to climate change?globalne ocieplenie, bezpieczeństwo żywnościowe, adaptacja wobec zmian klimatuglobal warming, food security, adaptation to climate changeświatNature-based Solutions Initiative2018
raportWhere next for the European bioeconomy? The latest thinking form the European Bioeconomy Panel and the Standing Committee on Agricultural Research Strategic Working Group (SCAR)biogospodarka, biomasabioeconomy, biomassUEEuropean Commission2014
publikacja naukowaWojewódzkie Tablice Przepływów Międzygałęziowych dla Polski: konstrukcja i interpretacjaregionalne tablice przepływów międzygałęziowych, handel wewnątrz- i międzyregionalny, województwa, analiza sieciowa, Polskaregional input-output tables, intra- and inter-regional trade, voivodeships, network analysis, PolandPLKatarzyna Zawalińska, Jakub Rok2017
strona internetowaWorld Bioenergy Associationbioenergia, biomasabioenergy, biomass, światWorld Bioenergy Association
publikacja naukowaWydatki budżetowe na stosunki wodne i postęp biologiczny w Polsce jako determinaty bazy surowcowej biogospodarki w długim okresie (2000-2016)biogospodarka, budżet rolny, melioracje, spółki wodne, prace geodezyjno-urządzeniowe, postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcejbioeconomy, the agricultural budget, melioration, water companies, geodetic works, biological progress in crop and livestock productionPLAndrzej Czyżewski, Anna Matuszczak2016
publikacja naukowaWyzwania biogospodarki względem wskaźników zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiejbiogospodarka, zrównoważony rozwójbioeconomy, sustainable developmentPLMarcin Chciałowski, Paulina Stolarczyk, Paulina Tuka2016
książkaBiogospodarka. Wybrane aspektybiogospodarkabioeconomyPLDawid Bedla, Adam Bogusz, Magdalena Borzęcka, Krzysztof Chmielowski, Ewa Dacewicz, Anna Gorczyca, Maciej Guzik, Wiktor Halecki, Katarzyna Haraźna, Katarzyna Kokoszka, Małgorzata Kozak, Anna Kozielec, Małgorzata Miśniakiewicz, Jakub Piecuch, Małgorzata Pink, Rafał Pudełko, Justyna Prajsnar, Sabastian Wojciech Przemieniecki, Szymon Skibiński, Mariusz Sołtysik, Joanna Szarek, Tomasz Witko, Magdalena Wojnarowska, Katarzyna Żyłowska2020
wideoBIOGOSPODARKA aspekty instytucjonalne i produkcyjnebiogospodarka, konferencjabioeconomy, conferencePLBLOOM2020
wideoBIOGOSPODARKA | BLOOMbiogospodarkabioeconomyPLBLOOM2020
wideoOdpowiedzialny konsumentodpowiedzialny konsumentresponsible consumerPLMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej2019
wideoOdpowiedzialny konsument - Zdrowieodpowiedzialny konsument, zdrowieresponsible consumer, healthPLMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej2019
wideoOdpowiedzialny konsument - Życie w domuodpowiedzialny konsument, życie w domuresponsible consumer, home lifePLMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej2019
wideoOdpowiedzialny konsument - Transportodpowiedzialny konsument, transportresponsible consumer, transportPLMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej2019
wideoOdpowiedzialny konsument - Produkty finansoweodpowiedzialny konsument, finanseresponsible consumer, financesPLMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej2019
wideoOdpowiedzialny konsument - Zrównoważone budownictwoodpowiedzialny konsument, zrównoważone budownictworesponsible consumer, sustainable constructionPLMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej2019
projekt naukowyFARM LIFE Farming the Future – Building Rural Networks for Climate-Adaptive Agriculturerolnictwo, adaptacje do zmian klimatu, agroleśnictwoagriculture, adaptation to climate change, agroforestryregion (NL, BE)farm-life.eu2020
projekt naukowyBLOOM Boosting European Citizens’ Knowledge and Awareness of Bioeconomy Research and Innovationbiogospodarka, zrównoważony rozwójbioeconomy, sustainable developmentUEBLOOM2018
raportLONG-TERM DECARBONISATION IN EUROPE - A COPPER INDUSTRY PERSPECTIVEdekarbonizacjadecarbonisationUEEuropean Copper Institute2018
raportTworzywa sztuczne w gospodarce o obiegu zamknietymtworzywa sztuczne, gospodarka o obiegu zamkniętym, recyklingplastics, circular economy, recyclingświatAgnieszka Sznyk, Hubert Bukowski, Katarzyna van Rooijen2020
raportPostępowanie z odpadami wraz z zarysem możliwości zmian regulacyjnychodpady, przedsiębiorstwo, zarządzanie odpadamiwaste, enterprise, waste managementPLHubert Bukowski, Marcelina Rosińska2020
publikacja popularnonaukowaŚrodowiskowe aspekty projektowania opakowańtworzywa sztuczne, opakowania, projektowanie opakowań, wpływ opakowań na środowiskoplastics, packaging, packaging design, the impact of packaging on the environmentPLMarzena Bednarczyk, Kazimierz Borkowski, Piotr Kardaś, Krzysztof Kawczyński, Anna Sapot, Agnieszka Sznyk, Jacek Wodzisławski2020
raportZiemianie atakujązmiany klimatu, środowisko, wpływ człowieka na środowiskoclimate change, environment, human impact on the environmentPLZespół badawczy Kantar2019
raportPaliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę.paliwo RDF, energetyka, odnawialne źródła energiiRDF fuel, power industry, renewable energy sourcesPLMarek Lachowicz, Maciej Gacki, Kamil Moskwik2019
wideoGOZ na co dzieńopakowanie, gospodarka o obiegu zamkniętympackaging, circular economyPLPolitechnika Śląśka2020
raportAnaliza porównawcza możliwości zastąpienia konwencjonalnych źródeł energii źródłami OZE, na potrzeby transformacji energetycznej w ramach Łużyckiego Zielonego Ładu odnawialne źródła energii, paliwa konwencjonalnerenewable energy sources, conventional fuelsPLJózef Paska, Karol Pawlak, Andrzej Węgrzyn, Olgierd Cybulski, Aneta Mielczarkowska, Dominik Tomaszczak, Krzysztof Szymański, Mateusz Pawlak2020
raportWpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polskiżywność, rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe, zmiany klimatufood, agriculture, food security, climate changePLZbigniew M. Karaczun, Jerzy Kozyra2020
wideoIle potrafi drzewo! - webinarium projektu BLOOM /What the tree can do! The BLOOM project webinarbiogospodarka, drewnobioeconomy, woodUEkonsorcjum2020
projekt naukowyBIOEASTsUPbiogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, circular economyUEkonsorcjum2019
projekt naukowyPOWER4BIO emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of european BIOeconomyregionalna biogospodarkaregional bioeconomyUEkonsorcjum2018
projekt naukowyBiobord. Biobord platform - Connecting Bioeconomy Developersbiogospodarka, innowacjebioeconomy, innovationUEkonsorcjum2019
projekt naukowyCELEBio Central European Leaders of Bioeconomy NetworkbiogospodarkabioeconomyUEkonsorcjum2020
projekt naukowyEUCLEG Breeding forage and grain legumes to increase EU’s and China’s protein self-sufficiencyhodowla, produktywność upraw, jakość białkabreeding, crop productivity, protein qualityUEkonsorcjum2017
projekt naukowyBioenergy Europebioenergia, biomasa, rolnictwobioenergy, biomass, agriculturalUEkonsorcjum2019
projekt naukowySmartAgriHubs Connecting the dots in the agri-tech sectorrolnictwo, innowacje, zrównoważony rozwójagricultural, innovation, sustainable developmentUEkonsorcjum2019
projekt naukowyNAIADES Smart water management for Sustainable Development Goalswoda, ekosystem wodny, gospodarka wodnawater, water ecosystem, water managementUEkonsorcjum2019
projekt naukowySENSAGRI - Sentinels Synergy for Agriculturerolnictwo, teledetekcjaagriculture, remote sensingUEkonsorcjum2020
projekt naukowyGYROSCAN Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnegorolnictwo, teledetekcja, monitoring rolniczyagriculture, remote sensing, agricultural monitoringPLkonsorcjum2019
strona internetowaWasteMasterodpady, zagospodarowanie odpadów, recyklingwaste, waste management, recyclingPLwastemaster2020
projekt naukowyThe European Bioeconomy Networkbiogospodarka, zrównoważony rozwój, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, sustainable development, circular economyUEEuropean Commission2018
projekt naukowyAlpBioEco Valorisation of innovative bio-economical potentials along bio-based food & botanical extract value chains in the Alpine Spacebiogospodarka, zrównoważony rozwój, ziołabioeconomy, sustainable development, herbsregionkonsorcjum2018
projekt naukowyAgriChemWheybiorafineria, biogospodarka, produkcja mleczarskabio-refinery, bioeconomy, dairy productionPLkonsorcjum2018
projekt naukowyAGRIMAX Agri and food waste valorisation co-ops based on flexible multi-feedstocks biorefinery processing technologies for new high added value applicationsodpady żywnościowe, rośliny, surowcefood waste, crop, feedstock,UEkonsorcjum2016
projekt naukowyBio-based strategies and roadmaps for enhanced rural and regional development in the EU (BE-Rural)biogospodarka, strategiabioeconomy, strategyUEkonsorcjum2019
projekt naukowyBioMonitor Monitoring the Bioeconomy biogospodarkabioeconomyUEkonsorcjum2018
projekt naukowyBioReg Absorbing the Potential of Wood Waste in EU Regions and Industrial Bio-based Ecosystemsbiogospodarka, odpady drzewnebioeconomy, wood wasteUEkonsorcjum2017
projekt naukowyA novel biorefinery concept for mushroom compostbiorafineria, grzyby, kompostbiorefinery, mushrooms, compostUEkonsorcjum2016
projekt naukowyCommBeBiz Communicating and Bridging BioEconomy Research to Businessbiogospodarka, komunikacja, przepływ informacjibioeconomy, communication, information flowUEkonsorcjum2015
projekt naukowyEmbraced Establishing a Multi-purpose Biorefinery for the Recycling of the organic content of AHP waste in a Circular Economy Domain biorafineria, gospodarka o obiegu zamkniętym, odpadybiorefinery, circular economy, wasteUEkonsorcjum2017
projekt naukowyISAAC Increasing Social Awareness and ACceptance of biogas and biomethane.biogaz, biometanbiogas, biomethaneUEkonsorcjum2016
projekt naukowyTriggering Sustainable Biogas Energy Communities through Social Innovationbiogaz, komunikacjabiogas, communicationUEkonsorcjum2016
projekt naukowyLIFT Boosting Bioeconomy by maximising CSAs resultsbiogospodarkabioeconomyUEkonsorcjum2019
projekt naukowyRoadToBio Roadmap for the Chemical Industry in Europe towards a Bioeconomybiogospodarka, przemysł chemicznybioeconomy, chemical industryUEkonsorcjum2017
strona internetowaBiobased Economygospodarka biologiczna, produkty biobazowebiobased economy, biobased productUEkonsorcjum2016
projekt naukowySTAR-ProBio Sustainability Transition Assessment and Research of Bio-based Productsgospodarka o obiegu zamkniętym, pośrednia zmiana użytkowania gruntówcircular economy, indirect land use changeUEkonsorcjum2017
projekt naukowyUrBIOfuture Boosting future careers, education and research activities in the European bio-based industrybiogospodarka, bioproduktbioeconomy, bio-productUEkonsorcjum2019
projekt naukowyVALUEWASTE Unlocking new value from urban biowastebioodpady, gospodarka odpadamibiowaste, waste managementUEkonsorcjum2018
projekt naukowyWaysTUP! Value chains for disruptive transformation of urban biowaste into biobased products in the city contextbioodpady, gospodarka odpadamibiowaste, waste managementUEkonsorcjum2019
projekt naukowyGRACE GRowing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineriesbiorafineria, grunty marginalnebiorefinery, marginal landUEkonsorcjum2017
publikacja naukowaThe circular bioeconomy: Its elements and role in European bioeconomy clustersgospodarka o obiegu zamkniętym, biogospodarka, kaskadowość, efektywne gospodarowanie zasobami, zmiana klimatucircular economy, bioeconomy, cascading, resource-efficiency, climate changeUEPaul Stegmann, Marc Londo, Martin Junginger2020
publikacja naukowaStrategies and Policies for the Bioeconomy and Bio-Based Economy: An Analysis of Official National Approachesbiogospodarka, strategia, politykabioeconomy, bio-based economy, strategy, policyświatLouise Staffas, Mathias Gustavsson, Kes McCormick2013
publikacja naukowaBioeconomy credentials and intellectual capital: a comparative modelling approach for the E.U.-13 and E.U.-15biogospodarka, kapitał intelektualny, nowe kraje UE-13, kraje UE-15, modelowanie makroekonometrycznebioeconomy, intellectual capital, new EU-13 Member States, EU-15 countries, macro-econometric modellingUEIon Anghel, Marian Siminica, Mirela Cristea, Gratiela Georgiana Noja, Mirela Sichigea2019
raportSustainable bio-resource pathways towardsa fossil-free world: the European bioeconomy in a global development contextbiogospodarkabioeconomyUEH.Hoff, F.X.Johnson, B.Allen, L. Biber-Freudenberger, J.J. Förster2018
wideoJak przetwarzać odpady w cenne zasoby?plastik, paliwoplastic, fuelświatImpact The Future2020
projekt naukowyBIOCOMPACK-CEpapier, odpady, opakowaniapaper, waste, packagingUEkonsorcjum2014
raportKonsumenci a gospodarka obiegu zamkniętegokonsument, ochrona środowiska, gospodarka o obiegu zamkniętymconsumer, environmental protection, circular economyPLarc rynek i opinie2019
raportZielona gospodarkaochrona środowiska, gospodarka, zrównoważony rozwójenvironmental protection, economy, sustainable developmentPLPuls Biznesu
raportReport on the mapping of biomass value chains for improved sustainable energy use in the Baltic Sea Region countriesmapowanie, biomasa, energiamapping, biomass, energyregionMariusz Jerzy Stolarski, Kazimierz Warmiński, Michał Krzyżaniak, Ewelina Olba-Zięty, Marta Akincza2020
publikacja naukowaBioenergy technologies and biomass potential vary in Northern European countriesEnergia odnawialna, Region Morza Bałtyckiego, Pellety, Biogaz, Biopaliwa płynne, Spalarnie, Biociepło, BioelektrycznośćRenewable energy, Baltic Sea region, Pellets, Biogas, Liquid biofules, Incineration plants, Bioheat, BioelectricityregionMariusz Jerzy Stolarski, Kazimierz Warmiński, Michał Krzyżaniak, Ewelina Olba-Zięty, Marta Akincza2020
projekt naukowyREnewable GAs TRAde Centre in Europepaliwo, biometan, energia odnawialnafuel, biomethane, renewable energyUEkonsorcjum2019
strona internetowaUPEBI Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowegopaliwo, biogaz, energia odnawialnafuel, biogas, renewable energyPLUPEBI2012
książkaBiogospodarka. Aspekty społeczne, instytucjonalne i produkcyjneBiogospodarkaBioeconomyPLRoman Bathelt, Dawid Bedla, Krzysztof Chmielowski, Kamila Daniek, Chrystian Firlej, Wiktor Halecki, Agnieszka Klimek-Kopyra, Marcin Kopyra, Anna Kozielec, Anna Kurzak-Mabrouk, Monika Partyka, Małgorzata Pink, Joanna Szarek, Anna Ślizowska2020
projekt naukowyExpert Network on Textile Recyclingodpady, przemysł tekstylnywaste, textile industryUEkonsorcjum2017
raportZeroemisyjna Polska 2050redukcja gazów cieplarnianych, zmiany klimatureduction of greenhouse gases, climate changePLWWF2020
raportGospodarka Obiegu Zamkniętego - szanse i wyzwaniaenergetyka, energetyka rozproszona, gospodarka o obiegu zamkniętymenergy, distributed energy, circular economyPLJoanna Wróbel, Maciej Sołtysik
wideoRebooting the economy - sustainability, growth, climate actionbiogospodarkabioeconomyUEBIOEAST.EU2020
wideoEuropejski plastik na zakręcie w 2021 rokubiogospodarka, plastikbioeconomy, plasticUERzeczpospolita2020
książkaSYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE W WARUNKACH GOSPODARKI CYRKULARNEJ. STUDIUM PORÓWNAWCZE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ.systemy żywnościowe, gospodarka o obiegu zamkniętymfood systems, circular economyUEWydawnictwo SGGW2019
raportJak Polska może osiągnąć zwiększone cele redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 rokuemisja gazów cieplarnianych, redukcja greenhouse gas emissions, reductionPLwww.forum-energii.eu2020
publikacja popularnonaukowaŚlad wodny czyli water footprintślad wodny, produkcja żywnościwater footprint, food productionUEwlaczoszczedzanie.pl
raportPolska na mapie zielonego handluhandel, zielony ładtrade, green orderPLMaciej Miniszewski, Jan Strzelecki, Marek Wąsiński2020
raportEkspertyza. Woda w rolnictwie.woda, rolnictwo, ochrona wódwater, agriculture, water protectionUEred. Robert Borek, Artur Furdyna, Agnieszka Makowska, Joanna Perzyna, Maria Staniszewska, Justyna Zwolińska2020
raport"GO250" Klimat Społeczeństwo Gospodarkaemisje, gazy cieplarniane, polityka energetyczno-klimatycznaemissions, greenhouse gases, energy and climate policyUEred. Robert Jeszke2020
wideoLokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW)woda, lokalne partnerstwo, zasoby wodnewater, local partnership, water resources PLCDRBrwinów2020
strona internetowaEkoeksperymentatoriumekologia, nauka, zabawaecology, science, funPLMamyProjekt2020
wideoKrajowa strategia biogospodarki a dokumenty UEbiogospodarka, strategiabioeconomy, strategyUEBiogospodarka RDI2CluB2021
wideo25 przykładów innowacji w biogospodarce w Regionie Morza Bałtyckiegobiogospodarka, strategiabioeconomy, strategyUEBiogospodarka RDI2CluB2020
raportGlobal Bioeconomy Policy Report (IV):A decade of bioeconomy policy development around the worldbiogospodarka, strategia, politykabioeconomy, strategy, policyświatInternational Advisory Council on Global Bioeconomy2020
wideoWyzwania XXI wieku czyli biogospodarka w rozwoju zrównoważonymbiogospodarka, zrównoważony rozwój, bioproduktybioeconomy, sustainable development, bio-based productsPLBLOOM2020
wideoOdnawialne źródła energii - nowe wyzwaniabiogospodarka, odnawialne źródła energiibioeconomy, renewable energy sourcesświatUniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie2020
projekt naukowySamowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej w adaptacji do zmian klimatuzmiany klimatu, zieleń miejska, adaptacjaclimate change, urban green areas, adaptationPLkonsorcjum2020
projekt naukowyMiscanthus for Contaminated and Marginal Lands PLUS (MISCOMAR+)bioenergia, miskantus, zrównoważony rozwójbioenergy, miscanthus, sustainable developmentUEkonsorcjum2020
publikacja popularnonaukowaKlimatyczne ABCzmiany klimatu, adaptacja, emisje gazów cieplarnianychclimate change, adaptation, greenhouse gas emissionsPLred. Magdalena Budziszewska, Aleksandra Kardaś, Zbigniew Bohdanowicz2021
publikacja naukowaBIOECONOMY AS A CONCEPT FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND AGRIBUSINESSbiogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój, strategie rozwojubioeconomy, circular economy, sustainable development, development strategiesPLMieczysław Adamowicz2020
raportTransformacja ekologiczna a cyfrowagospodarka o obiegu zamkniętym, zielony ład, zrównoważony rozwójcircular economy, green order, sustainable developmentUEMaria Piątek2021
wideoAgroleśnictwo najważniejsza innowacja w rolnictwie. Agroleślnictwo w Polsceagroleśnictwo, innowacje, rolnictwoagroforestry, innovation, agriculturePLCDRBrwinów2020
książkaPolityka klimatyczna i jej realizacja w pierwszej połowie XXI wiekupolityka klimatyczna, gospodarka o obiegu zamkniętym, emisja gazów cieplarnianychclimate policy, circular economy, greenhouse gas emissionsUEred. Jerzy Gajewski, Wojciech Paprocki2020
wideoBiogazownie rolniczebiogazownia, rolnictwobiogas plant, agriculturePLCDRBrwinów2020
strona internetowaInvesting in Renewable Energies for Agriculture AgroRES (Interreg Europe)energia odnawialna, rolnictworenewable energy, agricultureUEkonsorcjum2020
publikacja naukowaRenewable energy derived from agricultural biomass in peripheral rural areas: ‘Vicious circle,’ ‘Gordian knots,’ and turning pointsperyferia wiejskie, biomasa rolnicza, energia odnawialnarural peripheries, agricultural biomass, renewable energyPLArtur Myna, Jacek Dobrowolski2021
wideoCzy warto sadzić drzewa? Bioróżnorodność w strategiach biznesowych firmbioróżnorodność, drzewa, przedsiębiorstwabiodiversity, trees, enterprisesPLCentrum UNEP/GRID-Warszawa2021
projekt naukowyIdentifying Marginal Lands in Europe and strengthening their contribution potentialities in a CO2 sequestration strategynieużytki, sekwestracja węglamarginal land, carbon sequestrationUEkonsorcjum2019
raportGlobal Bioeconomy Policy Report (IV): A decade of bioeconomy policy development around the worldbiogospodarka, rozwój politykibioeconomy, policy developmentświatInternational Advisory Council on Global Bioeconomy 2020
raportGlobal Bioeconomy Summit 2020 Conference ReportbiogospodarkabioeconomyświatInternational Advisory Council on Global Bioeconomy2020
projekt naukowyCollaboration between public bodies and citizen energy groups in implementing local energy strategies in Central Europe (ENES-CE)energia, lokalny system energetycznyenergy, local energy systemUEkonsorcjum2019
wideoGospodarka w obiegu zamkniętym - perspektywa na rok 2030biogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, circular economyUESarmatec2021
strona internetowaPolish Society of Circular Economybiogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, circular economyPLPolish Society of Circular Economy2019
dokument strategicznyA new Circular Economy Action Plan For a cleaner and more competitive Europegospodarka o obiegu zamkniętymcircular economyUEEuropean Commission2020
dokument strategicznyNowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europygospodarka o obiegu zamkniętymcircular economyUEEuropean Commission2020
dokument strategicznyA New Industrial Strategy for Europeprzemysł, strategia, Europaindustry, strategy, EuropeUEEuropean Commission2020
dokument strategicznyNowa strategia przemysłowa dla Europyprzemysł, strategia, Europaindustry, strategy, EuropeUEEuropean Commission2020
inneA new Industrial Strategy for a globally competitive, green and digital Europeprzemysł, strategia, Europa, cyfrowy rozwójindustry, strategy, Europe, digital developmentUEEuropean Commission2020
inneNowa strategia przemysłowa na rzecz zielonej i cyfrowej Europy konkurencyjnej w skali światowejprzemysł, strategiaindustry, strategyUEEuropean Commission2020
dokument strategicznyChemicals Strategy for Sustainability Towards a Toxic-Free Environmentśrodki chemiczne, toksyny, zrównoważony rozwójchemicals, toxins, sustainable developmentUEEuropean Commission2020
dokument strategicznyCircular Economy Action Plan for a cleaner and more competitive Europegospodarka o obiegu zamkniętymcircular economyUEEuropean Commission2020
dokument strategicznyKrajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021 - 2030. Założenia i cele oraz polityki i działaniazmiany klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczno-klimatycznaclimate change, energy security, energy and climate policyPLMinisterstwo Aktywów Państwowych2019
dokument strategicznyStrategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 rokutransport, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwotransport, sustainable development, securityPLMinisterstwo Infrastruktury2019
dokument strategicznyPolityka Ekologiczna Państwa 2030 - strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnejekologia, środowisko, gospodarka wodna, zrównoważony rozwójecology, environment, water management, sustainable developmentPLRada Ministrów RP2019
dokument strategicznyStrategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030rolnictwo, rybactwo, zrównoważony rozwój, obszary wiejskieagriculture, fisheries, sustainable development, rural areasPLRada Ministrów RP2019
dokument strategicznyKrajowa strategia rozwoju regionalnego 2030. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważonyregion, polityka regionalna, zrównoważony rozwójregion, regional policy, sustainable developmentPLMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej2019
dokument strategicznyEUROPEAN COMMISSION DIGITAL STRATEGY A digitally transformed, user-focused and data-driven Commissionbazy danych, cyfrowe bazy danych, bezpieczeństwo danychdatabases, digital databases, data securityUEEuropean Commission2018
dokument strategicznyStrategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)odpowiedzialny rozwój, gospodarka, rozwój gospodarczyresponsible development, economy, economic developmentPLRada Ministrów RP2017
dokument strategicznyEuropejski Zielony Ładklimat, środowisko, zrównoważony rozwójclimate, environment, sustainable developmentUEEuropean Commission2019
dokument strategicznyEuropejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętymplastik, rozszerzona odpowiedzialność producentów, gospodarka o obiegu zamkniętymplastic, extended producer responsibility, circular economyUEEuropean Commission2018
projekt naukowyAgroFossilFree. Strategies and technologies to achieve a European Fossil-energy-free agriculturerolnictwo, zmniejszona emisja gazów cieplarnianych, rolnictwo wolne od paliw kopalnychagricultural, reduced GHG emissions, de-fossilised agricultureUEkonsorcjum2020
raportStrategiczne kierunki rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego w kontekście Regionalnej Strategii Innowacjiinteligentny rozwój, innowacjeintelligent development, innovationregionHołub-Iwan Joanna, Osiadacz Jarosław, Kucner Aldona2021
raportOcena zapotrzebowania na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)gospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętymeconomy, circular economyPLPARP2020
wideoBazy danych dla monitorowania GOZgospodarka o obiegu zamkniętym, bazy danychcircular economy, databasesPLRev 4.02021
strona internetowaPlatforma danych energetycznychbazy danych, energetyka, zmiany klimatudatabases, energy, climate changePLFundacja Instrat2020
raportPRZECIWDZIAŁANIE NIEDOBOROM WODY W ROLNICTWIEzasoby wodne, susza, niedobory wody, zmiany klimatuwater resources, drought, water scarcity, climate changePLNIK2020
raportGotowość Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarkiinnowacje, rozwój, gospodarkainnovation, development, economyPLMaciej Gajewski, Zofia Halikowska, Robert Kubajek, Michał Przybyłowski, Jan Szczucki, Piotr Tamowicz, Justyna Witkowska, Anna Zamojska2021
publikacja naukowaBioeconomy development factors in the European Union and Polandbiogospodarka, biotechnologia, innowacje, zasoby naturalne, odbiór społeczny, bioinnowacjebioeconomy, biotechnology, innovation, natural resources, public perception, bio-InnovationUEEwa Woźniak, Agata Tyczewska, Tomasz Twardowski2021
publikacja naukowaThe bioeconomy in Poland within the context of the European Unionbiogospodarka, strategia rozwoju biogospodarki, Unia Europejska, GMO, B+Rbioeconomy, strategy of bioeconomy development, European Union, GMO, R&DPLEwa Woźniak, Tomasz Twardowski2018
publikacja naukowaTowards a bio-based circular economy in organic waste management and wastewater treatment - The Polish perspectivebiogospodarka w Polsce, biogazownie, biometanizacja, poferment, osady ściekowe, nawozybioeconomy in Poland, biogas plants, biomethanation, digestate, sewage sludge, fertilizerPLPaweł Kaszycki, Marcin Głodniok, Przemysław Petryszak2021
projekt naukowyBIOMASS-CCU. Biomass gasification with negative carbon emission through innovative CO2 capture and utilisation and integration with energy storagebiomasa, emisje, gazyfikacjabiomass, emission, gasificationUEkonsorcjum2019
projekt naukowyHeat-To-Fuel. Biorefinery combining HTL and FT to convert wet and solid organic, industrial wastes into 2nd generation biofuels with highest efficiencybiorafinerie, biopaliwabiorefineries, biofuelsUEkonsorcjum2017
projekt naukowyDataBio. Data-Driven Bioeconomybiogospodarka, surowiec, zrównoważony rozwójbioeconomy, raw material, sustainabilityUEkonsorcjum2017
projekt naukowyFORBIO. Fostering Sustainable Feedstock Production for Advanced Biofuels on underutilised land in Europebioenergia, biopaliwa, zrównoważony rozwójbioenergy, biofuels, sustainabilityUEkonsorcjum2016
projekt naukowyHybrid-BioVGE. Hybrid Variable Geometry Ejector Cooling and Heating System for Buildings Driven by Solar and Biomass Heatodnawialne źróda energii, paliwa kopalne, ogrzewanie, klimatyzacjarenewable energy sources, fossil fuels, heating, air conditioningUEkonsorcjum2019
projekt naukowyMAGIC. Marginal lands for Growing Industrial Crops: Turning a burden into an opportunityzrównoważony rozwój, grunty marginalne, uprawy przemysłowe sustainable development, marginal land, industrial crops UEkonsorcjum2017
strona internetowaPolish Circular Hotspotgospodarka o obiegu zamkniętymcircular economyPLkonsorcjum
raportCircular Business Opportunities in Polandgospodarka o obiegu zamkniętym, biogospodarkacircular economy, bioeconomyPLHubert Bukowski, Anna Sapota, Jan Szydło2021
projekt naukowyCASCADES. CAScading Climate risks: towards ADaptive and resilient European Societieszmiany klimatu, adaptacje, zagrożenia klimatyczneclimate change, adaptations, climate risksUEkonsorcjum2019
projekt naukowyGROW GREEN. Green Cities for Climate and Water Resilience, Sustainable Economic Growth, Healthy Citizens and Environmentszrównoważony rozwój, zielone miastosustainable development, green cityUEkonsorcjum2017
projekt naukowyC-VoUCHER. Circularize ValUe CHains across European Regional Innovation Strategiesgospodarka o obiegu zamkniętym, strategie innowacjicircular economy, innovation strategiesUEkonsorcjum2018
projekt naukowyEXCALIBUR. Exploiting the multifunctional potential of below-ground biodiversity in horticultural farmingróżnorodność biologiczna gleby, ogrodnictwo, zarządzanie glebąsoil biodiversity, horticulture, soil managementUEkonsorcjum2019
projekt naukowyPoliRural. Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and Peopleobszary wiejskie, polityka dotycząca obszarów wiejskich rural areas, rural policyUEkonsorcjum2019
projekt naukowySHERPA. Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actorsobszary wiejskie, polityka dotycząca obszarów wiejskich rural areas, rural policyUEkonsorcjum2019
projekt naukowyInnoVar. Next generation variety testing for improved cropping on European farmlandpola uprawne, innowacje, różnorodność roślinfarmland, innovations, plant varietyUEkonsorcjum2019
projekt naukowySUPER-G. Developing SUstainable PERmanent Grassland systems and policiesużytki zielone, trwałe użytki zielone, polityka, ekosystemgrassland, permanent grasslands, policy, ecosystemUEkonsorcjum2018
projekt naukowyCONSOLE. CONtract SOLutions for Effective and lasting delivery of agri-environmental-climate public goods by EU agriculture and forestryrolnictwo, leśnictwo, rolno-środowiskowo-klimatyczneagriculture, forestry, agri-environmental-climateUEkonsorcjum2019
projekt naukowyCARE4C. Carbon smart forestry under climate changeleśnictwo, zmiany klimatyczneforestry, climate changeUEkonsorcjum2018
projekt naukowyBE-Rural. Bio-based strategies and roadmaps for enhanced rural and regional development in the EUbiogospodarka, strategie regionalne, rozwój obszarów wiejskichbioeconomy, regional strategies, rural development UEkonsorcjum2019
projekt naukowyWater JPI. Water challenges for a changing worldwoda, zmiany klimatycznewater, climate changeświatkonsorcjum2018
projekt naukowyRECEIPT. REmote Climate Effects and their Impact on European sustainability, Policy and Tradezmiana klimatu, odległe zagrożenia klimatyczne, scenariusze łagodzenia i adaptacji, ocena ryzyka, wizualizacja wpływu klimatuclimate change, remote climatic hazards, mitigation and adaptation scenarios, risk assessment, climate impact visualisation UEkonsorcjum2019
projekt naukowyCIRC4Life. A circular economy approach for lifecycles of products and servicesgospodarka o obiegu zamkniętym, cykle życia, zrównoważone produkty, zrównoważone usługicircular economy, lifecycles, sustainable products, sustainable servicesUEkonsorcjum2018
rozporządzenieObwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r.polityka energetycznaenergy policyPLRada Ministrów RP2021
inneBiała Księga Rozwoju Przemysłuprzemysł, rozwój przemysłu, politykaindustry, industrial development, politicsPLMinisterstwo Rozwoju, Pracy i Technologii2021
dokument strategicznyRegionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 rokustrategie, innowacje, rozwój regionalnystrategies, innovations, regional developmentregionUMWL2021
projekt naukowyBASAJAUN - Building A SustainAble Joint between rurAl and UrbaN Areas Through Circular And Innovative Wood Construction Value Chainsrozwój obszarów wiejskich, użytkowanie, drewno, zasoby leśnerural development, utilisation, wood, forest resourcesUEkonsorcjum2019
projekt naukowyForestValue - Innovating forest-based bioeconomylas, biogospodarka, sektor leśnyforest, bioeconomy, forest-based sectorUEkonsorcjum2017
projekt naukowyFoodSHIFT2030 - Food System Hubs Innovating towards Fast Transition by 2030systemy żywnościowe, zrównoważony rozwój, zrównoważony, innowacyjnyfood systems, sustainable development, sustainable, innovative UEkonsorcjum2020
projekt naukowyAgriLink. Agricultural Knowledge: Linking farmers, advisors and researchers to boost innovationzrównoważone rolnictwo, innowacje, doradztwo rolniczesustainable agriculture, innovation, farm adviceUEkonsorcjum2017
projekt naukowyDiverIMPACTS - Diversification through Rotation, Intercropping, Multiple cropping, Promoted with Actors and value-Chains Towards Sustainabilitybaza danych, rolnictwo, systemy uprawdatabase, agriculture, cropping systemsUEkonsorcjum2017
projekt naukowySURE-Farm - Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systemszrównoważony rozwój, gospodarstwa, systemy rolnesustainability, farms, farming systemsUEkonsorcjum2017
projekt naukowyLIFT - Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farmingekosystem, rolnictwo ekologiczne, systemy rolneecosystem, ecological agriculture, farming systemsUEkonsorcjum2018
projekt naukowyStacking of ecosystem services: mechanisms and interactions for optimal crop protection, pollination enhancement, and productivityekosystem, ochrona upraw, uslugi ekosystemoweecosystem, crop protection, ecosystem servicesUEkonsorcjum2018
projekt naukowyMEMO2 - MEthane goes MObile - MEasurements and Modellingzmiany klimatyczne, emisje gazów cieplarnianych, metanclimate change, greenhouse gas emissions, methaneUEkonsorcjum2017
projekt naukowyNUTRIMAN - Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Networkazot, gospodarka substancjami odżywczymi, rolnictwonitrogen, nutrient management, agriculturalUEkonsorcjum2018
projekt naukowyLIVESEED - Improve performance of organic agriculture by boosting organic seed and plant breeding efforts across Europerolnictwo ekologiczne, hodowla roślin, ekologiczne nasiona, zrównoważona produkcja żywnościorganic agriculture, plant breeding, organic seed, sustainable food productionUEkonsorcjum2017
projekt naukowyAGRICORE - Agent-based support tool for the development of agriculture policiesrolnictwo, polityka rolna, narzędzia wsparciaagriculture, agriculture policies, support toolsUEkonsorcjum2019
projekt naukowyProCEedS - Promoting Circular Economy in the Food Supply Chaingospodarka o obiegu zamkniętym, łańcuch dostaw żywnościcircular economy, food supply chainUEkonsorcjum2019
projekt naukowyDESIRA - Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areasobszary wiejskie, cyfryzacja, rolnictwo, zrównoważony rozwójrural areas, digitalisation, agriculture, sustainable developmentUEkonsorcjum2019
projekt naukowyLEX4BIO - Optimizing Bio-based Fertilisers in Agriculture ? Knowledgebase for New Policiesrolnictwo, nawozy, produkcja żywnosci, politykaagriculture, fertiliser, food production, policiesUEkonsorcjum2019
projekt naukowySOILCARE - Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europegleba, rolnictwo, zrównoważona produkcja roślinnasoil, agriculture, sustainable crop productionUEkonsorcjum2016
projekt naukowyBEST4SOIL - Boosting 4 BEST practices for SOIL health in Europegleba, rolnictwo, kompost, zdrowe glebysoil, agriculture, compost, healthy soilsUEkonsorcjum2018
projekt naukowySTARGATE - Resilient farming by adaptive microclimate managementrolnictwo, systemy rolnicze, zarządzanie krajobrazem, zmiany klimatyczneagriculture, farming systems, landscape management, climate change UEkonsorcjum2019
projekt naukowySIEUSOIL - Sino-EU Soil Observatory for intelligent Land Use Managementrolnictwo, gospodarka glebowa, użytkowanie gruntówagriculture, soil management, land useświatkonsorcjum2019
projekt naukowyPANACEA - A thematic network to design the penetration PAth of Non-food Agricultural Crops into European Agriculturebiogospodarka, zrównoważony rozwój, rolnictwobioeconomy, sustainable development, agricultureUEkonsorcjum2017
projekt naukowyBRANCHES - Boosting Rural Bioeconomy Networks following multiactor approachesbiogospodarka, rolnictwo, biomasabioeconomy, agriculture, biomassUEkonsorcjum2021
raportClimatecheck2021: klimat i perspektywa biznesuzmiany klimatu, działania proekologiczneclimate change, ecological activitiesświatDeloitte2021
projekt naukowyTeRRIFICA Territorial RRI fostering Innovative Climate Actionzmiany klimatu, adaptacja do zmian klimatuclimate change, adaptation to climate changeUEkonsorcjum2019
projekt naukowyUSABLE PACKAGING Unlocking the potential of Sustainable BiodegradabLe Packagingbiotworzywa, gospodarka o obiegu zamkniętym, recyklingbioplastics, circular economy, recyclingUEkonsorcjum2019
publikacja naukowaThe agri-environment-climate measure as an element of the bioeconomy in Poland-a spatial studybioprodukcja, płatności WPR, Polska, rolnictwo zrównoważonebioproduction, CAP payments, Poland, sustainable agriculturePLAleksandra Jezierska-Thöle, Roman Rudnicki, Łukasz Wiśniewski, Marta Gwiaździńska-Goraj, Mirosław Biczkowski2021
publikacja naukowaImpact Assessment of the Long-Term Fallowed Land on Agricultural Soils and the Possibility of Their Return to Agriculturenieużytkowane tereny rolne, tereny opuszczone, użytkowanie gruntów i zmiana użytkowania gruntów, sekwestracja dwutlenku węgla, właściwości gleby (fizyczne i chemiczne)unutilized agricultural areas, abandoned areas, land use and land-use change, carbon sequestration, soil properties (physical and chemical)PLMałgorzata Kozak, Rafał Pudełko2021
publikacja naukowaCurrent Status, Barriers and Development Perspectives for Circular Bioeconomy in Polish South Baltic Areabiogospodarka, polska, prawobioeconomy, Poland, lawPLDariusz Mikielewicz, Paweł Dąbrowski, Roksana Bochniak, Aleksandra Gołąbek2020
publikacja naukowaLife Cycle Assessment of Giant Miscanthus: Production on Marginal Soil with Various Fertilisation TreatmentsMiscanthus Giganteus; bioenergia; wpływ środowiska; produkcja rolnicza; biogospodarka o obiegu zamkni©tym; pofermentMiscanthus Giganteus; bioenergy; environmental impact; agricultural production; circular bioeconomy; digestatePLMichał Krzyżaniak, Mariusz J. Stolarski, Kazimierz Warmiński2020
publikacja naukowaBioeconomy as One of the Key Areas of Implementing a Circular Economy (CE) in Polandbiogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętym (CE), Unia Europejska (UE), polska mapa drogowa CEbioeconomy, circular economy (CE), European Union (EU), Polish CE roadmapPLPaulina Marcinek, Marzena Smol2020
prezentacjaCircular economy from the perspective of scientific research papers in the forestry and wood-based sector in Polandgospodarka o obiegu zamkniętym, leśnictwo, Polska, prace naukowe, sektor drewnopochodnycircular economy, forestry, Poland, scientific papers, wood-based sectorPLWładysław Kusiak,Leszek Wanat, Sylwia Klus, Katarzyna Styma-Sarniak2019
publikacja naukowaComparative analysis of circular economy implementation in Poland and other European Union countriesgospodarka o obiegu zamkniętym, wyczerpywanie się zasobów, UE, wielowymiarowa analiza porównawcza, Polska, odpadycircular economy, depletion of resources, EU, multivariate comparative analysis, Poland, waste UEAnetta Zielińska2019
publikacja naukowaThe importance of sustainable phosphorus management in the circular economy (CE) model: the Polish case studygospodarka o obiegu zamkniętym, fosfor, technologie odzysku/recyklingu, zrównoważone zarządzanie, zero wastecircular economy, phosphorus, recovery/recycling technologies, sustainable management, zero wastePLMarzena Smol2019
publikacja naukowaCircular economy indicators as a supporting tool for European regional development policiesgospodarka o obiegu zamkniętym, wskaźniki ewaluacyjne, analiza głównych składowych, rozwój regionalny circular economy, evaluation indicators, principal component analysis, regional developmentUEAnna Avdiushchenko, Paweł Zając
2019
publikacja naukowaCondition of circular economy in Polandgospodarka o obiegu zamkniętym, uboczne produkty spalania, odpady komunalne, surowce pierwotne, gospodarka ściekowa, zeroodpadowa energetyka węglowacircular economy, combustion by-products, municipal waste, primary resources, wastewater management, zero-waste coal powerPLKledyński Zbigniew, Bogdan Anna, Jackiewicz-Rek Wioletta, Lelicińska-Serafin Krystyna, Machowska Agnieszka, Manczarski Piotr, Masłowska Dagmara, Rolewicz-Kalińska Anna, Rucińska Joanna, Szczygielski Tomasz, Walczak Justyna, Wojtkowska Małgorzata, Zubrowska-Sudol Monika2020
projekt naukowyBio-based FERtilising products as the best practice for agricultural management SusTainabilityrolnictwo, bioodpady, nawozy, zrównoważona gospodarka rolnaagriculture, bio-wastes, fertilizers, sustainable agricultural managementUEkonsorcjum2019
projekt naukowyBIO-Based pESTicides production for sustainable agriculture management planpestycydy, zrównoważone rolnictwopesticides, sustainable agricultureUEkonsorcjum2020
projekt naukowyModelling tool for giving value to agri-food residual streams in bio-based industriesnarzędzia modelowania, narzędzia wspomagania decyzji, sektor rolno-spożywczymodelling tools, decision-support tools, agri-food sectorUEkonsorcjum2020
raportDziałania producentów środków ochrony roślin na rzecz zrównoważonego rozwojuśrodki ochrony roślin, zrównoważony rozwójplant protection products, sustainable development PLdr Joanna Gałązka, dr Michał Krysiak, Aleksandra Mrowiec, Katarzyna Pruska, Izabela Wawerek2021
publikacja naukowaLife Cycle Assessment (LCA) of the integrated technology for the phosphorus recovery from sewage sludge ash (SSA) and fertilizers productiongospodarka odpadami, ocena cyklu życia (LCA), popiół z osadów ściekowych (SSA), odzysk fosforu, gospodarka o obiegu zamkniętym (CE), nawozywaste management, Life Cycle Assessment (LCA), sewage sludge ash (SSA), phosphorus recovery, circular economy (CE), fertilizersświatMarzena Smol, Joanna Kulczycka, Łukasz Lelek, Katarzyna Gorazda, Zbigniew Wzorek2020
publikacja naukowaCircular economy model framework in the European water and wastewater sectorgospodarka o obiegu zamkniętym (CE), Unia Europejska (UE), gospodarka odpadami, ścieki, bez odpadówcircular economy (CE), European Union (EU), waste management, wastewater, zero wasteUEMarzena Smol, Christian Adam, Michał Preisner2020
publikacja naukowaAssessing the Potentials of Bioeconomy Sectors in Poland Employing Input-Output Modelingbiogospodarka, sektory oparte na biotechnologii, analiza powiązańbioeconomy, bio-based sectors, Input-Output, linkage analysisPLEfstratios Loizou, Piotr Jurga, Stelios Rozakis, Antoni Faber2019
publikacja naukowaCircular Economy in Poland: Main Achievements and Future Prospectsgospodarka o obiegu zamkniętym, inicjatywy lokalne i regionalne, mapa drogowa, proces transformacjicircular economy, local and regional initiatives, roadmap, transition processPLAvdiushchenko Anna2021
publikacja naukowaManagement of poultry manure in Poland - Current state and future perspectivesobornik drobiowy, zarządzanie, odzyskiwanie składników odżywczych i energii, gospodarka o obiegu zamkniętym, rolnictwopoultry manure, management, nutrient and energy recovery, circular economy, agriculturePLDanuta Dróżdż, Katarzyna Wystalska, Krystyna Malińska, Anna Grosser, Anna Grobelak, Małgorzata Kacprzak2020
publikacja naukowaAgricultural biogas-an important element in the circular and low-carbon development in Polandbioenergia, biomasa, ekonomia, obszar wiejski, zrównoważony rozwójbioenergy, biomass, economics, rural area, sustainable developmentPLArkadiusz Piwowar2020
publikacja naukowaBiomass in biogas production: Pretreatment and codigestionfermentacja beztlenowa, gazy odnawialne, strumieñ odpadów bogatych w substancje organiczne, obróbka wstêpna, kofermentacja, historia i zalecenia na przyszłośćanaerobic digestion, renewable gases, organic-rich waste stream, pretreatment, co digestion, history and future recommendationświatArchana Kasinatha, SylwiaFudala-Ksiazek, Malgorzata Szopinska, Hubert Bylinski, Wojciech Artichowicz, Anna Remiszewska-Skwarek, Aneta Luczkiewicz2021
raportCo po węglu? Potencjał OZE w Polsce.węgiel, odnawialne źródła energiicoal, renewable energy sourcesPLPaweł Czyżak, Maciej Sikorski, Adrianna Wrona2021
raportZielone finanse w Polsce 2021inwestycje, zmiany klimatu, emisje, środowiskoinvestments, climate change, emissions, environmentPLLudwik Kotecki (red.)2021
raportWytyczne dotyczące kaskadowego wykorzystywania biomasy z wybranymi przykładami dobrych praktyk w zakresie wykorzystania biomasy drzewnejbiomasa drzewna, dobre praktykiwoody biomass, good practiceUEKomisja Europejska2019
videoCzym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?gospodarka o obiegu zamkniętym, odpady, recyklingcircular economy, waste, recyclingUEParlament Europejski w Polsce2021
raportZrównoważona żywność w Polsceżywność, zrównoważona produkcja, konsumentfood, sustainable production, consumerPLKrzysztof Ślęczka, Małgorzata Bojańczyk, Adam Kopyść, Maja Skwarzec, Konrad Suchecki2021
publikacja naukowaBioeconomy development factors in the European Union and Polandbiogospodarka, biotechnologia, innowacje, zasoby naturalne, odbiór społeczny, bioinnowacjebioeconomy, biotechnology, innovation, natural resources, public perception, bio-innovationUEEwa Woźniak, Agata Tyczewska, Tomasz Twardowski2021
publikacja naukowaMiscanthus in the European bio-economy: A network analysisbiogospodarka, biomasa, miskant, przegląd systematyczny, analiza sieci społecznościowych, orientacja badawczabio-economy, biomass, miscanthus, systematic review, social network analysis, research orientationUEN. Ben Fradj, S. Rozakis, M. Borzęcka, M. Matyka2020
raportBiomasa pochodząca ze zrównoważonych źródeł. Strategiczna opcja w wyzwaniu dekarbonizacji w Polscebiomasa, dekarbonizacja, emisje gazów cieplarnianychbiomass, decarbonization, greenhouse gas emissionsPLMaciej Mierzwiński, Ewa Małek-Laska, Krzysztof Tomaszewski, Kamil Moskwik2021
raportSmart Specialisation, Sustainable Development Goals and environmental commons. Conceptual framework in the context of EU policyinteligentna specjalizacja, zrównoważony rozwójsmart specialization, sustainable developmentUENebojsa Nakicenovic, Caroline Zimm, Monika Matusiak, Katerina Ciampi Stancova2021
raportDeploying the Bioeconomy in the EU: A framework approach for bioeconomy strategy developmentbiogospodarka, politykabioeconomy, policyUEAnne Vehvilainen, Joanna Dupont Inglis, Biljana Kulišić, Patrick Barrett2021
raportMapa rozwoju rynków i technologii dla obszaru rolnictwa inteligentnego (Smart Farming)rozwój, technologie, rolnictwodevelopment, technologies, agriculturePLRafał Wawer2019
raportMapa rozwoju rynków i technologii dla sektora innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiskarozwój, technologie, rolnictwo, nawozydevelopment, technologies, agriculture, fertilizersPLPiotr Rusek2019
innePotencjał polskich jednostek naukowych w zakresie działań mitygacyjnych i badań nad adaptacją do zmian klimatu w sektorze rolnymbadania naukowe, zmiany klimatu, adaptacja, mitygacjaresearch, climate change, adaptation, mitigationPLMRiRW2020
innePotential of Polish scientific units in the field of mitigation activities and research on adaptation to Climate change in the agricultural sectorbadania naukowe, zmiany klimatu, adaptacja, mitygacjaresearch, climate change, adaptation, mitigationPLMRiRW2020
raportGospodarka Obiegu Zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego – Raport końcowybiogospodarka, gospodarka obiegu zamkniętego, przedsiębiorstwabioeconomy, circular economy, enterprisesregionWaldemar Bernatowicz, Magdalena Raftowicz, Wiktoria Ryng-Duczmal, Krzysztof Raczkowski, Łukasz Szkudlarek, Anna Ziętek -Fidecka2021
publikacja naukowaWdrażanie modelu gospodarczego opartego na obiegu zamkniętym w biogospodarcebiogospodarka, gospodarka w obiegu zamkniętym, biogospodarka cyrkularna, cyrkularne modele biznesowebioeconomy, circular economy, circular bioeconomy, circular business modelsświatArkadiusz Gralak2021
książkaPOLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - GOSPODARKA CYRKULARNAzrównoważony rozwój, gospodarka cyrkularna, politykasustainable development, circular economy, politicsświatMAREK SZAJCZYK2021
projekt naukowyMonitoring of water and sewage management in the context of the implementation of the circular economy assumptions (MonGOS)gospodarka o obiegu zamknietym, woda, gospodarka ściekowacircular economy, water, sewage sectorUEkonsorcjum2020
publikacja naukowaCircular economy in built environment – Literature review and theory developmentgospodarka o obiegu zamkniętym, środowisko zbudowane, budownictwo, analiza bibliometryczna, przegl¹d literatury, rozwój teoriicircular economy, built environment, construction industry, bibliometric analysis, literature review, theory developmentUEPurva Mhatre, Vidyadhar Gedam, Seema Unnikrishnan, Sanjeev Verma2021
publikacja naukowaIntegrating the green economy, circular economy and bioeconomy in a strategic sustainability frameworkusługi ekosystemowe, gospodarka niskoemisyjna, gospodarka pozytywna przyrodzie, gospodarka dzielenia się, przemiany w zrównoważonym rozwoju, myślenie systemoweecosystem services, low carbon economy, nature-positive economy, sharing economy, sustainability transitions, system thinkingUED. D'Amato, J. Korhonen2021
publikacja naukowaBioeconomy: Biomass and biomass-based energy supply and demandbiogospodarka, dostawa biomasy, bioenergia, biochemia, biotechnologiabioeconomy, biomass supply, bioenergy, biochemicals, biotechnologyUEJózsef Popp, Sándor Kovács, Judit Oláh, Zoltán Divéki, Ervin Balázs2021
publikacja naukowaThe Sustainable Path to a Circular Bioeconomybiogospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój, biotechnologia, odpowiedzialne innowacje, zarz¹dzanie innowacjami, nauka i spo³eczeñstwocircular bioeconomy, sustainability, biotechnology, responsible innovation, innovation governance, science and societyUEEleanor Hadley Kershaw, Sarah Hartley, Carmen McLeod, Penelope Polson2021
publikacja naukowaBioeconomy in Russia: Today and tomorrowRosja, biogospodarka, agrobiotechnologia, biotechnologia przemysłowa, regulacjaRussia, bioeconomy, agrobiotechnology, industrial biotechnology, regulationregionArthur Boyarov, Alina Osmakova, Vladimir Popov2021
publikacja naukowaThe bioeconomy in Italy and the new national strategy for a more competitive and sustainable countrystrategia biogospodarki, biogospodarka o obiegu zamkniętym, biogospodarka włoskabioeconomy strategy, circular bioeconomy, Italian bioeconomyregionFabio Fava, Lucia Gardossi, Patrizia Brigidi, Piergiuseppe Morone, Daniela A.R. Carosi, Andrea Lenzi2021
publikacja naukowaConceptual evolution of the bioeconomy: a bibliometric analysisbioekonomia, analiza bibliometryczna, środowiskobioeconomics, bibliometric analysis, environmentUEBenoit Mougenot, Jean?Pierre Doussoulin2021
publikacja naukowaA bioeconomy for the next decadebiogospodarkabioeconomyUEChristian Patermann, Alfredo Aguilar2021
publikacja naukowaAssessing the multidimensional elements of sustainability in European agroforestry systemsdobra publiczne, agroleśnictwo, kompromisy, zrównoważony rozwój, leśno-pasterski, leśno-rolnypublic goods, agroforestry, trade-offs, sustainability, silvopastoral, silvoarableUELaurence G. Smith, Sally Westaway, Samantha Mullender, Bhim Bahadur Ghaley, Ying Xu, Lisa Mølgaard Lehmann, Andrea Pisanelli, Giuseppe Russo, Robert Borek, Rafał Wawer, Magdalena Borzęcka, Mignon Sandor, Adrian Gliga, Jo Smith2022
publikacja naukowaExploring the Regional Potential of Lignocellulosic Biomass for an Emerging Bio-Based Economy: A Case Study from Southwest Germanybiogospodarka, GIS, biomasa lignocelulozowa, modelowanie przestrzenne, logistykabioeconomy, GIS, lignocellulosic biomass, spatial modeling, logisticsregionJoachim Maack, Marcus Lingenfelder, Thomas Smaltschinski, Dirk Jaeger, Barbara Koch
2017
publikacja naukowaDevelopment of the Circular Bioeconomy: Drivers and Indicatorsbiogospodarka, monitoring, wskaźnikibioeconomy, monitoring, indicatorsUEMaximilian Kardung 1, Kutay Cingiz, Ortwin Costenoble, Roel Delahaye, Wim Heijman, Marko Lovriæ, Myrna van Leeuwen, Robert M'Barek, Hans van Meijl, Stephan Piotrowski, Tévécia Ronzon, Johannes Sauer, David Verhoog, Pieter Johannes Verkerk, Maria Vrachioli, Justus H. H. Wesseler, Benz Xinqi Zhu2021
publikacja naukowaLife cycle assessment (LCA): informing the development of a sustainable circular bioeconomy?LCA, ocena cyklu życia, biosystemy, zaangażowanie interesariuszy, biogospodarka o obiegu zamkniętym, łańcuch wartości biomasyLCA, life cycle assessment, biobased systems, stakeholder engagement, circular bioeconomy, biomass value chaiświatEva Sevigné-Itoiz, Onesmus Mwabonje, Calliope Panoutsou, Jeremy Woods2021
publikacja naukowaThe significance of biomass in a circular economygospodarka o obiegu zamkniętym, biogospodarka, biomasa, odpady żywnościowe, fermentacja beztlenowacircular economy, bioeconomy, biomass, food waste, anaerobic digestionświatJames Sherwood2020
dokument strategicznyZrównoważona biogospodarka dla Europy: wzmocnienie powiązań między gospodarką, społeczeństwem i środowiskiembiogospodarka, zrównoważony rozwój, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, sustainable development, circular economyUEeur-lex.europa.eu2018
inneMapa Drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętymbiogospodarka, zrównoważony rozwój, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, sustainable development, circular economyPLwww.gov.pl2019
inneBIOSTRATEG Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" środowisko naturalne, rolnictwo, leśnictwo, badania naukowenatural environment, agriculture, forestry, researchPLwww.gov.pl2013
dokument strategicznyKrajowe Inteligentne Specjalizacjeinteligentne specjalizacje, biogospodarkasmart specializations, bioeconomyPLsmart.gov.pl2021
dokument strategicznyHorizon Europe Strategic Plan 2021-2024badania i innowacjeresearch and innovationUEop.europa.eu2021
strona internetowaClimate-ADAPTzmiany klimatu, adaptacja, rolnictwoclimate change, adaptation, agricultureEUEC and EEA2021
raportClimate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerabilityzmiany klimatuclimate changeświatIPCC2022
publikacja naukowaThe bioeconomy in Poland within the context of the European Unionbiogospodarka, strategia rozwoju biogospodarki, Unia Europejska, GMO, Polskabioeconomy, strategy of bioeconomy development, European Union, GMO, PolandPLEwa Woźniak, Tomasz Twardowski2018
publikacja naukowaComparing Bioeconomy Potential at National vs. Regional Level Employing Input-Output Modelingbiogospodarka, input-output, Polska, modelowanie regionalnebioeconomy, input-output, Poland, regional modelingPLPiotr Jurga, Efstratios Loizou, Stelios Rozakis2021
publikacja naukowaThe current state of bioeconomy in Polandbiogospodarka, biotechnologia, bioregion, GMObioeconomy, biotechnology, bioregion, GMOPLEwa Woźniak, Tomasz Twardowski2016
strona internetowaAgEnergy Platformtechnologie wolne od energii kopalnej, dostawy czystej energii, poprawa efektywności energetycznej, sekwestracja węgla w glebiefossil energy free technologies, clean energy supply, energy efficiency improvement, soil carbon sequestrationEUAgroFossilFree2021
publikacja naukowaIndustry 4.0 and circular economy practices: A new era business strategies for environmental sustainabilitygospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważenie środowiskowecircular economy, environmental sustainabilityświatSyed Abdul Rehman, Asif Razzaq, Zhang Yu, Sharon Miller2021
publikacja naukowaInnovation and the circular economy: A systematic literature reviewinnowacja, gospodarka o obiegu zamkniętyminnovation, circular economyświatNathalia Suchek, Cristina I. Fernandes, Sascha Kraus, Matthias Filser, Helena Sjögrén2021
publikacja naukowaA systematic review for measuring circular economy: The 61 indicatorsgospodarka o obiegu zamkniętym, wskaźnikicircular economy, indicatorsświatAngelina De Pascale, Roberta Arbolino, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Michele Limosani, Giuseppe Ioppolo2021
publikacja naukowaPrinciples for a sustainable circular economygospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój, zrównoważona transformacja, kapitał naturalny, sprawiedliwość społeczna, dobrobyt gospodarczycircular economy, sustainable development, sustainable transition, natural capital, social equity, economic prosperityświatAnne P.M. Velenturf, Phil Purnell2021
publikacja naukowaIndustry 4.0 and the circular economy: A literature review and recommendations for future researchgospodarka o obiegu zamkniętym, przemysł 4.0, firmy produkcyjne, recykling, ponowne wykorzystanie, interesariuszecircular economy, industry 4.0, manufacturing firms, recycling, reuse,stakeholdersświatUsama Awan, Robert Sroufe, Muhammad Shahbaz2021
publikacja naukowaA systematic literature review on the circular economy initiatives in the European Uniongospodarka o obiegu zamkniętym, Unia Europejska, strategie CE, obiegi składników odżywczych, modele biznesowe o obiegu zamkniętymcircular economy, European Union, CE strategies, nutrient cycles, circular business modelsUEPurva Mhatre, Rohit Panchal, Anju Singh, Shyam Bibyan2021
raportZmiana Klimatu 2021. Podstawy fizyczne. Podsumowanie dla Decydentów.zmiany klimatuclimate changeświatIPCC2021
publikacja naukowaAgricultural Drought Monitoring System in Poland - Farmers' Assessments vs. Monitoring Results (2021)System Monitoringu Suszy Rolniczej (ADMS), strata plonów, teledetekcja, modelowanie przestrzenne, Sentinel-2Agricultural Drought Monitoring System (ADMS), yield loss, remote sensing, spatial modelling, Sentinel-2PLAnna Jędrejek, Piotr Koza, Andrzej Doroszewski, Rafał Pudełko2022
dokumenty prawneCOMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Forging a climate-resilient Europe - the new EU Strategy on Adaptation to Climate Changezmiany klimatu, adaptacja do zmian klimatuclimate change, adaptation to climate changeUEEuropean Commission2021
dokument strategicznyClimate change adaptation in the agriculture sector in Europezmiany klimatu, adaptacja, rolnictwoclimate change, adaptation, agricultureUEEEA2019
strona internetowaKnowledge Centre for Bioeconomybiogospodarka, biomasabioeconomy, biomassUEKomisja Europejska
raportBiomethane production potentials in the EUbiogospodarka, biogaz,energiabioeconomy, biogas,energyUESacha Alberici, Wouter Grimme and Gemma Toop2022
prezentacjaBrief on the role of the forest-based bioeconomy in mitigating climate change through carbon storage and material substitutionbiogospodarka, gospodarka leśnabioeconomy, forestry,UEJoint Research Centre (JRC) for the European Commission's Knowledge Centre for Bioeconomy2021
publikacja popularnonaukowaPOPULARYZOWANIE BIOGOSPODARKI- PRZEGLĄD OBSZARÓW WIEJSKICH UE nr 28biogospodarka, zasoby odnawialne, zrównoważony rozwój bioeconomy, renewable resources, sustainable developmentUEBen Allen; Bianca Cavicchi; Laura Jalasjoki; Clunie Keenleyside; Galyna Medyna; Joanne Potter; Tim Wills2019
publikacja naukowaZrównoważona biogospodarka- potencjał i czynniki rozwojubiogospodarka, łañcuch wartości, zrównoważony rozwójbioeconomy, value chain,sustainabilityPLJarosław Gołębiewski2013
publikacja naukowaPszczoły w biogospodarce - znaczenie i wartość ekonomicznapszczoły, produkty pszczele, zapylanie, wartośćbees, bee products, pollination, valuePLJanusz Majewski2016
prezentacjaPomorze Zachodnie Biogospodarkabiogospodarka, Pomorze Zachodnie, rozwój regionalnybioeconomy, Pomorze Zachodnie,regional developmentregionCentrum Inicjatyw Gospodarczych2020
publikacja naukowaInstrumenty wsparcia biogospodarki w kontekście rozwoju województwa lubelskiegoLubelskie, biogospodarka, instrumenty wsparcia, instytucjeLubelskie, bioeconomy, supports instruments, institutionsregionAnna Kobiałka, Anna Nowak2016
publikacja naukowaAdvanced technologies on the sustainable approaches for conversion of organic waste to valuable bioproducts: Emerging circular bioeconomy perspectivebiogospodarka, biopaliwa, analiza techniczno-ekonomiczna (TEA)biofuels, bioeconomy, techno-economic analysis (TEA)światVeeramuthu Ashokkumar,G. Flora, Radhakrishnan Venkatkarthick,K. SenthilKannan,Chandrasekhar Kuppam,G. Mary Stephy,Hesam Kamyab,Wei-Hsin Chen,Jibu Thomas,Chawalit Ngamcharussrivichai2022
publikacja naukowaAgriculture Waste Biomass Repurposed into Natural Fibers: A Circular Bioeconomy Perspectivewłókna naturalne; źródła pierwotne i wtórne; przetwarzanie włókien; włókna bananowenatural fibers; primary and secondary sources; fiber processing; banana fibersświat Kuzhandaivel Jayaprakash,Atieh Osama,Rajinikanth Rajagopal,Bernard Goyette,Obulisamy Parthiba Karthikeyan2022
publikacja naukowaBiorefineries in circular bioeconomy: A comprehensive reviewbiogospodarka, biorafineria, ocena cyklu życia( LCA)bioeconomy, biorefinery, life-cycle assessmentregionArystoteles T. Ubando, Charles B. Felix, Wei-Hsin Chen2020
publikacja naukowaThe Assessment of the Bioeconomy and Biomass Sectors in Central and Eastern European Countriesbiogospodarka, biomasa, Kraje Europy Środkowo- Wschodniejbioeconomy,  biomass, CEE countriesregionIonela Mituko Vlad, Elena Toma 2022
publikacja naukowaPrzestrzenne zróżnicowanie produkcji biomasy rolniczej pochodzenia roślinnego w państwach UE w kontekście rozwoju biogospodarkibiogospodarka, biomasa, państwa UE, zróżnicowanie przestrzennebioeconomy, biomass, EU countries, spatial differentiationUEAgnieszka Komor2018
publikacja naukowaWyzwania dla sektora biopaliw w świetle rozwijającej się biogpospodarkibiopaliwa, paliwa alternatywne, biogospodarkabiofuels, alternative fuels, bioeconomyUEDawid Berny, Dorota Wandzich, Grażyna Płaza2015
publikacja naukowaEvaluation of bioeconomy in the context of strong sustainabilitybiogospodarka, ślad ekologiczny, biomasabioeconomy, ecological footprint, biomassświatGenuait Liobikiene,Tomas Balezentis,Dalia Streimikiene,Xueli Chen2019
publikacja naukowaGovernance of the Bioeconomy: A Global Comparative Study of National Bioeconomy Strategiesbiogospodarka, polityka rozwoju, innowacjebioeconomy, development policy, innovationświatTomasz Dietz, Jan Börner,Jan Janosch Förster,Joachim Von Braun 2018
publikacja naukowaNowe strategie Komisji Europejskiej dotyczące biogospodarki i gospodarki wewnętrznej o obiegu zamkniętymbiogpospodarka, rozwój zrównoważony, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, sustainable development, circular economyUEEugeniusz K. Chyłek2016
publikacja naukowaThe role of biomass and bioenergy in a future bioeconomy: Policies and factsbiogospodarka, biomasa, bioenergiabioeconomy, biomas, bioenergyUENicolae Scarlat, Jean-François Dallemand, FabioMonforti-Ferrario,ViorelNita2015
publikacja naukowaBiorenewable hydrogen production through biomass gasification: A review and future prospectswaloryzacja biomasy, biorafineria, czysta energiabiomass valorization, biorefinery, clean energyświatLeichang Cao, Iris K.M. Yu, Xinni Xiong, Shicheng Zhang, James H. Clark, Changwei Hu, Yun Hau Ng, Jin Shang, Yong Sik Ok2020
książkaBiomass Fractionation Technologies for a Lignocellulosic Feedstock Based Biorefinerybiomasa, lignoceluloza, biomass, lignocelluloseświatSolange I. Mussatto2016
prezentacjaMapa Drogowa Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętymbiogpospodarka, cykl życia produktu, bioeconomy, product life cyclePLMinisterstwo Przedsiębiorczości i Technologii 2019
publikacja popularnonaukowaPolicy: Five cornerstones of a global bioeconomybiogospodarka, innowacje, rolnictwobioeconomy, innovation, agricultureświatBeate El-Chichakli, Joachim von Braun, Christine Lang, Daniel Barben & Jim Philp2016
publikacja popularnonaukowaWaste biorefinery towards a sustainable circular bioeconomy: a solution to global issuesbiogospodarka o obiegu zamkniętym, biorafineria odpadów, biopolimerycircular bioeconomy, waste biorafinery, biopolymersświatHui Yi Leong, Chih-Kai Chang, Kuan Shiong Khoo, Kit Wayne Chew, Shir Reen Chia, Jun Wei Lim, Jo-Shu Chang & Pau Loke Show2021
publikacja naukowaBiomass for a sustainable bioeconomy: An overview of world biomass production and utilizationprodukcja biomasy, biogospodarka, biopaliwo, energia odnawialnabiomass production, bioeconomy,biofuel, renewable energyświatMohammed Antar,Dongmei Lyu,Mahtab Nazari,Ateeq Shah,Xiaomin Zhou,Donald L. Kowal2021
publikacja naukowaVisions of Sustainability in Bioeconomy Researchzrównoważony rozwój, biogospodarka, biomasasustainability, bioeconomy, biomassświatSwinda F. Pfau,Janneke E. Hagens ,Ben Dankbaar,Antoine J. M. Smits 2014
publikacja naukowaAgricultural waste management strategies for environmental sustainabilityodpady rolnicze, biogospodarka, biopaliwa, biomasa lignocelulozowaagricultural waste,bioeconomy, biofuels, lignocellulosic biomassświatBhupendra Koul, Mohammad Yakoob, Maulin P. Szach2022
publikacja naukowaOrganic solid waste: Biorefinery approach as a sustainable strategy in circular bioeconomybiorafineria, gospodarka o obiegu zamkniętym, organiczne odpady stałebiorefinery, circular economy, organic solid wasteświatAnil V. Shah, Aditi Singh, Swayansu Sabyasachi Mohanty, Vijay Kumar Srivastava, Sunita Varjani2022
publikacja naukowaCurrent Status of the Algae Production Industry in Europe: An Emerging Sector of the Blue Bioeconomybiogospodarka, biomasa, glony, niebieski wzrostbioeconomy, biomass, algae, blue growthUERita Araújo, Fatima Vázquez Calderón, Javier Sánchez López, Isabel Costa Azevedo, Annette Bruhn, Sylwia Fluch, Manuel Garcia Tasende, Fatemeh Ghaderiardakani, Tanel Ilmjärv, Martial Laurans, Micheal Mac Monagail, Silvio Mangini, César Peteiro, Céline Rebours, Tryggvi Stefansson, Jörg Ullmann2021
publikacja naukowaFactors for bioeconomy development in EU countries with different overall levels of economic developmentrolnictwo, biogospodarka, biomasa, kraje UE, energia odnawialnaagriculture, bioeconomy, biomass, EU countries, renewable energyUE Andrzej Czyżewski,Andrzej Grzyb, Anna Matuszczak, Mariola Michałowska 2021
publikacja naukowaSignificance of agriculture for bioeconomy in the member states of the European Unionrolnictwo, biogospodarka, zatrudnienie, kraje UEagriculture, bioeconomy, employment, EU countriesUEAnna Nowak, Anna Kobiałka, Artur Krukowski2021
publikacja naukowaLinking the bioeconomy to the 2030 sustainable development agenda: Can SDG indicators be used to monitor progress towards a sustainable bioeconomybiogospodarka, monitorowanie i ocena, biomasa, bioprodukty, cele zrównoważonego rozwojubioeconomy, monitoring and evaluation, biomass, bioproducts, sustainable development goalsświatÖzgül Calicioglu, Anne Bogdanski2021
projekt naukowyBioeconomy Awareness and Discourse Projectbiogospodarka, opakowania do żywności, zmiany klimatycznebioeconomy, food packaging, climatic changesUEkonsorcjum2016
projekt naukowyDeveloping the next generation Macro-Algae based biofuels for transportation via advanced bio-refinery processespaliwa płynne, energia odnawialna, biopaliwaliquid fuels, renewable energy, biofuelsUEkonsorcjum2016
projekt naukowyBiogas production from non-food lignocellulosic biomass waste (BioFuel Fab)biogaz, biopaliwa, pofermentbiogas, biofuels, digestateUEkonsorcjum2019
projekt naukowyDigital Global Biogas Cooperation (DiBiCoo)biogaz,eksport, energia odnawialnabiogas, export, renewable energyświatkonsorcjum2019
wideoA Sustainable Bioeconomy for Europebiogospodarka, zasoby odnawialne, zrównoważony rozwój bioeconomy, renewable resources, sustainable developmentUEEU Science&Innovation2021
wideoJobs and growth of the EU bioeconomy 2008-2019biogospodarka, zatrudnieniebioeconomy, jobsUEKomisja Europejska2021
projekt naukowyUnlocking the community energy potential to support the market uptake of bioenergy heating technologies (BECooP)bioenergiabioenergyUEkonsorcjum2020
projekt naukowyRaising disprutive bioeconomy ventures, startups and spin-offs to the topbiogospodarka, ekosystem przedsiębiorczoąci i biogospodarkibioeconomy, bioeconomy entrepreneurship ecosystemUEkonsorcjum2021
projekt naukowyCOOPeration of bioeconomy clusters for bio-based knowledge transfer via Innovative Dissemination techniques in the primary production sector (COOPID)biogospodarka, rolnictwo, sektor produkcji podstawowejbioeconomy, agriculture, primary production sectorUEkonsorcjum2021
publikacja naukowaBioenergy and bio-products from bio-waste and its associated modern circular economy: Current research trends, challenges, and future outlooksbioodpady, bioprodukty, nowoczesna biogospodarka o obiegu zamkniętymbiowaste, bioproducts, modern circular economyświatArchana Jain, Surendra Sarsaiya, Mukesh Kumar Awasthi,Ranjan Singh,Rishabh Rajput,Umesh C. Mishra,Chen Jishuang,Jingshan Shi 2021
publikacja naukowaAgriculture from Areas Facing Natural or Other Specific Constraints (ANCs) in Poland, Its Characteristics, Directions of Changes and Challenges in the Context of the European Green DealANC; nowa ekonomia instytucjonalna; Europejski Zielony Lad; sytuacja ekonomiczna gospodarstw; Rolnictwo organiczne; indeks Shannona-Wienera; FADNANCs; new institutional economics; European Green Deal; economic situation of farms; organic farming; Shannon–Wiener index; FADNPLMarek Zieliński, Piotr Koza, Artur Łopatka2022
raportEU Bioeconomy Strategy Progress Report - European Bioeconomy policy: stocktaking and future developmentsbiogospodarka, strategia, Europejski Zielony Ład, bioeconomy, strategyUEEuropean Commission2022
publikacja naukowaAgricultural waste biorefinery development towards circular bioeconomywaloryzacja odpadów rolniczych, bioprodukty, modele, biogospodarka o obiegu zamkniętymvalorization of agricultural waste, bioproducts, models, bio-circular economyświatMukesh Kumar Awasthi, Raveendran Sindhu, Ranjna Sirohi, Vinod Kumar, Vivek Ahluwalia, Parameswaran Binod, Ankita Juneja, Deepak Kumar, Binghua Yan, Surendra Sarsaiya, Zengqiang Zhang, Ashok Pandey, Mohammad J. Taherzadeh2022
publikacja naukowaModelling the bioeconomy: Emerging approaches to address policy needsbiogospodarka, kompleksowość, modelowanie, politykabioeconomy, complexity, modelling, policyUEA. Pyka, G. Cardellini, H. van Meijl, P.J. Verkerk2022
publikacja naukowaSmart and Sustainable Bioeconomy Platform: A New Approach towards Sustainabilitybiogospodarka, cyfryzacja, biogospodarka oparta na platformach, inteligentny i zrównoważony rozwój, zarządzaniebioeconomy, digitalization, platform-based bioeconomy, smart and sustainable development, governanceUEGaspare D’Amico, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Riccardo Beltramo, Idiano D'Adamo, Giuseppe Ioppolo2022
książkaForest Bioeconomy and Climate Changebiogospodarka leśna, perspektywy gospodarcze, składowanie dwutlenku węgla, leśnictwo przyjazne klimatowiforest bioeconomy, economy outlook, carbon storage, climate-smart forestryUELauri Hetemäki, Jyrki Kangas, Heli Peltola2022
publikacja naukowaThe Role of Bioeconomy in the Future Energy Scenario: A State-of-the-Art Reviewzrównoważona biogospodarka, energia odnawialna, zmiany globalne, sektory przemysłowe, transportsustainable bioeconomy, renewable energy, global changes, industrial sectors, transportationUEMartina Perišić, Ernest Barceló, Katarina Dimic-Misic, Monireh Imani, Vesna Spasojević Brkić2022
publikacja naukowaEconomic Trends in the Transition into a Circular Bioeconomybiogospodarka, biomasa, pozostałości, odpady, rolnictwo, leśnictwo, przemysł chemiczny, energetyka, bioenergie, biopaliwabioeconomy, biomass, residuals, waste, agriculture, forestry, chemical industry, energy sector, bio-energies, bio-fuelUEManfred Kircher2022
publikacja naukowaThe impact of the circular economy on sustainable development: A European panel data approachgospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój, energia odnawialna, ponowne wykorzystanie, naprawa, recyklingcircular economy, sustainable development, renewable energy, reuse, repair, recyclingświatDavid Knäble, Esther de Quevedo Puente, Clara Pérez-Cornejo, Thomas Baumgärtler2022
publikacja naukowaWhat Is the Relation between Circular Economy and Sustainability? Answers from Frontrunner Companies Engaged with Circular Economy Practicesgospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój, badanie półilościowe, wywiady częściowo ustrukturyzowane, metody mieszane, sektor prywatnycircular economy, sustainability, semi-quantitative survey, semi-structured interviews, mixed methods, private sectorświatAnna M. Walker, Katelin Opferkuch, Erik Roos Lindgreen, Andrea Raggi, Alberto Simboli, Walter J.V. Vermeulen, Sandra Caeiro, Roberta Salomone2022
raportMapa Drogowa Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętymbiogpospodarka, cykl życia produktu, bioeconomy, product life cyclePLMinisterstwo Przedsiêbiorczości i Technologii 2019
publikacja popularnonaukowaMałopolski Obszar Life Science. Smart Lab Biogospodarka.biogospodarka, Smart Lab, klasterbioeconomy, Smart Lab, clusterświatJarosław Osiadacz, Kazimierz Murzyn, Zdzisław Wolny, Wojciech Szymala, Aneta Stefaniak, Joanna Jurecka, Beata Osolińska2021
publikacja naukowaBiogospodarka jako strategiczny element zrównoważonego rolnictwabiogospodarka, zrównoważone rolnictwo, środowiskobio-economy, sustainable agriculture, environmentUEPajewski Tomasz2014
publikacja naukowaInstrumenty wsparcia badań i innowacji w zakresie biogospodarki w Unii EuropejskiejUnia Europejska, badania, innowacje, instrumenty wspierania rozwoju, biogospodarka, zasobyEuropean Union, research, innovations, development support instruments, bioeconomy, resourcesUEJarosław Gołębiewski2015
książkaBIORAFINERIE ROLNICZE JAKO ELEMENT TRWAŁEJ BIOGOSPODARKIbiogospodarka, biorafineria, biorafineria rolniczabioeconomy, biorefinery, agricultural biorefineryświatAdam Wąs, Piotr Sulewski, Magdalena Szymańska2019
publikacja naukowaZmiany na rynku energii odnawialnej w Unii Europejskiej w kontekście strategii cyrkularnej biogospodarkigospodarka o obiegu zamkniętym, bioenergia, odpadycircular economy, bioenergy, wasteUEJarosław Gołębiewski2018
publikacja naukowaKonkurencyjna biogospodarka szansą dla zrównoważonego rozwoju krajów Unii Europejskiejbiogospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjnośćbioeconomy, sustainable development, competitivenessUEArmand Kasztelan, Aneta Jarosz-Angowska, Anna Nowak, Artur Krukowski2021
publikacja naukowaMiejska biogospodarka w Polsce: doświadczenia i potencjał rozwojurolnictwo miejskie, biogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętym, rozwój lokalnyurban agriculture, bioeconomy, circular economy, local developmentPLAgnieszka Soból2022
publikacja naukowaFunkcjonowanie gospodarstw drobnotowarowych w ramach biogospodarkibiogospodarka, małe gospodarstwa, strategia EUROPA 2020, Wspólna Polityka Rolna, Horyzont 2020, rolnictwo, dywersyfikacja, rozwój obszarów wiejskichbioeconomy, small farms, strategy EUROPE 2020, Common Agricultural Policy, Horizon 2020, agriculture, diversification, development of rural areasUEEugeniusz K. Chyłek2013
publikacja naukowaWspółczesne problemy biogospodarki w świetle doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiejbiogospodarka, bioekonomia bioeconomy, bioeconomyUEAndrzej Grzyb2018
publikacja popularnonaukowaBioekonomia wokół nasbiogospodarka, bioekonomia bioeconomy, bioeconomyUETomasz Twardowski, Ewa Woźniak2016
publikacja naukowaBiopaliwa w zrównoważonej biogospodarcebiopaliwa, bioenergia, biorafineria, biogospodarka, kryteria zrównoważonego rozwojubiofuels, bioenergy, biorefinery, bioeconomy, sustainable development criteriaUEEwa Krasuska, Magdalena Rogulska2017
książkaPolityka klimatyczna i jej realizacja w pierwszej połowie XXI wiekubiogospodarka, polityka klimatyczna, zmiany klimatu, emisja gazów cieplarnianychbioeconomy, climate policy, climate change, greenhouse gas emissionsUEJerzy Gajewski i Wojciech Paprocki (red. naukowa)2020
publikacja naukowaWdrażanie modelu gospodarczego opartego na obiegu zamkniętym w biogospodarcebiogospodarka, gospodarka w obiegu zamkniętym, biogospodarka cyrkularna, cyrkularne modele biznesowe ioeconomy, circular economy, circular bioeconomy, circular business modelsświatArkadiusz Gralak2021
publikacja naukowaPROCESY ROZWOJOWE ROLNICTWA W KONTEKŚCIE WYZWAŃ GLOBALIZACJI I NOWYCH UJĘĆ KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJUzrównoważony rozwój, globalizacja, inteligentny rozwój, gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka partycypacyjnasustainable development, globalization, smart development, circular economy, participatory economyUEMieczysław Adamowicz2021
książkaEwolucja gospodarki o obiegu zamkniętym - wyzwania, bariery, korzyścibiogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętymbioeconomy, circular economyPLJoanna Kulczycka (red. Naukowa)2021
publikacja naukowaAgroecosystems and Bioeconomyagroekosystemy, biogospodarkaagroecosystems, bioeconomyświatPaolo Di Sia2021
publikacja naukowaIndustrial and Bioenergy Crops for Bioeconomy Developmentbiogospodarka, bioenergiabioeconomy, bioenergyUEMariusz Jerzy Stolarski2021
publikacja naukowaGreenhouse Gas Mitigation Costs of Reduced Nitrogen Fertilizerkoszty łagodzenia emisji gazów cieplarnianych, koszty alternatywne, funkcja odpowiedzi plonu, nawóz azotowy, żyto ozime, rzepakGHG mitigation costs, opportunity costs, yield response function, nitrogen fertilizer, winter rye, rapeseed, canolaregionAndreas Meyer-Aurich, Yusuf Nadi Karatay2022
publikacja naukowaResidual Biomass Recovery in the Wine Sector: Creation of Value Chains for Vine Pruningbiomasa resztkowa, energia z biomasy, przycinanie winorośli, rozwój obszarów wiejskich, zrównoważony rozwój, biogospodarka o obiegu zamkniętymresidual biomass, biomass energy, vine pruning, rural development, sustainability, circular bioeconomyregionTiago Florindo, Ana I. Ferraz, Ana C. Rodrigues, Leonel J. R. Nunes
2022
publikacja naukowaBioeconomy: The Innovative Twin of Sustainabilitybiogospodarka, etyka, etyka środowiskowa, innowacja, zrównoważony rozwój, odpowiedzialnośćbioeconomy, ethics, environmental ethics, innovation, sustainability, responsibilityświatMarkus Vogt, Ivo Frankenreiter2022
publikacja naukowaDefining Circular Economy Principles for Biobased Productsgospodarka o obiegu zamkniętym, biogospodarka, bioprodukty, metryki obiegu zamkniętego, wskaźniki, zrównoważony rozwójcircular economy, bioeconomy, biobased products, circularity metrics, indicators, sustainabilityUEIris Vural Gursel, Berien Elbersen, Koen P. H. Meesters, Myrna van Leeuwen
2022
publikacja naukowaRomanian Farmers' Markets: Understanding the Environmental Attitudes of Farmers as an Instrument for Bioeconomy Developmentzrównoważone rolnictwo, zrównoważony rozwój, biogospodarka, targowiska rolne, Rumuniasustainable agriculture, sustainable development, bioeconomy, farmers' markets, RomaniaregionJohn M. Polimeni, Raluca I. Iorgulescu, ucian Liviu Albu, Andrei Ionica2022
publikacja naukowaRural Development Potential in the Bioeconomy in Developed Countries: The Case of Biogas Production in Denmarkbiogospodarka, biogaz, rozwój obszarów wiejskich, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, modelowanie przepływów międzygałęziowych, wpływ ekonomiczny, wpływ na zatrudnienie, Daniabioeconomy, biogas, rural development, rural sustainability, input-output modelling, economic impact, employment impact, DenmarkregionJens Fyhn Lykke Sørensen, Henning Peter Jørgensen2022
publikacja naukowaChallenges of Energy Management in the Food Industry in Poland in the Context of the Objectives of the European Green Deal and the "Farm to Fork" Strategyprzemysł spożywczy, zarządzanie energią, Europejski Zielony Ład, strategia "od pola do stołu"food industry, energy management, European Green Deal, "Farm to Fork" strategyPLIwona Szczepaniak, Piotr Szajner2022
publikacja naukowaInterdependence between Energy Cost and Financial Situation of the EU Agricultural Farms - Towards the Implementation of the Bioeconomybiogospodarka, koszt energii, rozwój, Unia Europejska, gospodarstwo rodzinne, sytuacja finansowabioeconomy, cost of energy, development, European Union, family farm, financial situationUERoma Ryś-Jurek2022
publikacja naukowaPriorities in Bioeconomy Strategies: A Systematic Literature Reviewstrategie biogospodarki, priorytety biogospodarki, systematyczny przegląd literatury, wizualizacja siecibioeconomy strategies, bioeconomy priorities, systematic review of the literature, network visualizationUEChristina-Ioanna Papadopoulou, Efstratios Loizou, Fotios Chatzitheodoridis2022
publikacja naukowaWood Waste Management in Europe through the Lens of the Circular Bioeconomybiogospodarka o obiegu zamkniętym, odpady drzewne, energiacircular bioeconomy, wood waste, energyUEMarcin Zbieć, Justyna Franc-Dąbrowska, Nina Drejerska
2022
publikacja naukowaLegal Framework for the Sustainable Production of Short Rotation Coppice Biomass for Bioeconomy and Bioenergyzagajnik wierzbowo-topolowy o krótkiej rotacji, marginalne użytkowanie gruntów, prawo rolne, polityka rolna, opłacalność ekonomicznashort rotation coppice of willow/poplar, marginal land use, agricultural law, agricultural policy, economic profitabilityPLJakub Jan Zięty, Ewelina Olba-Zięty, Mariusz Jerzy Stolarski, Michał Krzykowski, Michał Krzyżaniak2022
publikacja naukowaInfluence of Reduced Tillage, Fertilizer Placement, and Soil Afforestation on CO2 Emission from Arable Sandy Soilspraktyki ograniczania emisji CO2 w glebie, grunty orne, efekt cieplarniany, suszasoil CO2 mitigation practices, arable land, greenhouse effect, droughtEUTomasz Sosulski, Tomasz Niedziński, Tamara Jadczyszyn, Magdalena Szymańska2022
publikacja naukowaSorption of Organic Contaminants by Stable Organic Matter Fraction in Soilatrazyna, DDT, chryzen, materia organiczna, huminy, zanieczyszczenie gleby, starzenie, procesy sorpcyjneatrazine, DDT, chrysene, organic matter, humins, soil contamination, aging, sorption processesświatAleksandra Ukalska-Jaruga, Romualda Bejger, Bożena Smreczak, Marek Podlasiński2023
publikacja naukowaReduction of Nitrogen Losses in Winter Wheat Grown on Light Soilspszenica, dawki N, NUE, nadwyżki N, emisje skalowane do wielkości plonu, N2O, NH3wheat, N rates, NUE, N surplus, yield-scaled emissions, N2O, NH3PLAntoni Faber, Zuzanna Jarosz, Agnieszka Rutkowska, Tamara Jadczyszyn2021
strona internetowaKrajowa Inteligentna Specjalizacjabiogospodarka, inteligentne specjalizacjebioeconomy, smart specializationsPLkonsorcjum2022
publikacja naukowaForecasting of Hypoallergenic Wheat Productivity Based on Unmanned Aerial Vehicles Remote Sensing Approach—Case Studypszenica hipoalergiczna, prognozowanie plonów, wskaźniki wegetacji, GHG, UAVhypoallergenic wheat, yield forecasting, vegetation indices, GHG, UAVPLBogdan Kulig, Jacek Waga, Andrzej Oleksy, Marcin Rapacz, Marek Kołodziejczyk, Piotr Wężyk, Agnieszka Klimek-Kopyra , Robert Witkowicz, Andrzej Skoczowski, Grażyna Podolska, Wiesław Grygierzec2023
publikacja popularnonaukowaAGRICULTURE IN POLAND SOIL CHARACTERISTICS AND QUALITYrolnictwo, Polskaagricultural, Poland,PLMałgorzata Koncewicz-Baran, Stanisław Świtek2021
raportRaport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2019 - 2020rolnictwo ekologiczne, Polska, legislacjaorganic farming, Poland, legislationPLInspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych2021
publikacja naukowaIncreasing Accuracy of the Soil-Agricultural Map by Sentinel-2 Images Analysis—Case Study of Maize Cultivation under Drought ConditionsSystem Monitoringu Suszy Rolniczych (SMSR); NDVI; teledetekcja; tekstura glebyAgricultural Drought Monitoring System (ADMS); NDVI; remote sensing; soil texturePLAnna Jędrejek, Jan Jadczyszyn, Rafał Pudełko2023
raportSustainable agriculture, forestry and fisheries in the bioeconomy: a challenge for Europe : 4th SCAR foresight exercisezrównoważone rolnictwo, biogospodarkasustainable agriculture, bioeconomyUEEuropean Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Kovacs, B.2015
strona internetowaAgEnergy Platformrolnictwo bezemisyjne, odnawialne źródła energii, FEFTSfossil energy free technologies, agricultural, renewable energy sourcesUEkonsorcjum2022
strona internetowaDecision Support Toolrolnictwo bezemisyjne, odnawialne źródła energii, FEFTSfossil energy free technologies, agricultural, renewable energy sourcesUEkonsorcjum2023
strona internetowaMAINSTREAMing small-scale BIO-based solutions across rural Europe via regional Multi-actor Innovation Platforms and tailored innovation supportbiogospodarka, biomasa, modele biznesowebioeconomy, biomass, business modelsUEkonsorcjum2023
strona internetowaAccelerating circular bio-based solutions integration in European rural areasrolnictwo i żywność, leśnictwo i siedliska przyrodnicze, woda, systemy wodne, bioenergia, biomateriałyagriculture and food, forestry and natural habitats, water, aquatic systems, bioenergy, biomaterialsUEkonsorcjum2023
strona internetowaCentral European Alliance for Increasing Climate Change Resilience to Combined Consequences of Drought, Heatwave, and Fire Weather through Regionally-Tuned Forecasting - Clim4Castzmiany klimatu, susza, fale upałów, prognozowanieclimate change, drought, heat waves, forecastingregionkonsorcjum2023
publikacja naukowaGreenhouse Gas Mitigation Costs of Reduced Nitrogen Fertilizerkoszty ograniczania emisji gazów cieplarnianych, koszty alternatywne, funkcja odpowiedzi plonu, nawozy azotowe, żyto ozime, rzepak, rzepikGHG mitigation costs, opportunity costs, yield response function, nitrogen fertilizer, winter rye, rapeseed, canolaregionAndreas Meyer-Aurich, Yusuf Nadi Karatay2022
publikacja naukowaGlobal Impacts of Climate Policy and Trade Agreements on Greenhouse Gas Emissionszmiany klimatyczne, środowiskowa krzywa Kuznetsa, protokół z Kioto, porozumienie paryskie, regionalna umowa handlowa, Światowa Organizacja Handluclimate change, environmental Kuznets curve, Kyoto Protocol, Paris Agreement, regional trade agreement, World Trade OrganizationświatJeremiás Máté Balogh, Tamás Mizik2023
publikacja naukowaClimatic Changes—A Challenge for the Bulgarian Farmerszmiany klimatu, odchylenie temperatur, odchylenie opadów, wskaźnik suchości, zalecenia agrotechniczneclimate change, temperatures deviation, rainfall deviation, aridity index, agro-technology recommendationsregionVeska Georgieva, Valentin Kazandjiev, Violeta Bozhanova, Galina Mihova, Dafinka Ivanova, Elena Todorovska, Zlatina Uhr, Mima Ilchovska, Dimitar Sotirov, Petia Malasheva2022
publikacja naukowaPotential Possibilities of Using Groundwater for Crop Irrigation in the Context of Climate Changezmiany klimatu, niedobory wody dla upraw rolnych, nawadnianie, zasoby wód podziemnychclimate change, water shortages for agricultural crops, irrigation, groundwater resourcesPLIreneusz Cymes, Ewa Dragańska, Zbigniew Brodzński2022
publikacja naukowaModelling the Hydrology of an Upland Catchment of Bystra River in 2050 Climate Using RCP 4.5 and RCP 8.5 Emission Scenario Forecastszmiany klimatu, deficyt wody, SWAT, SWAT-CUPclimate change, water deficit, SWAT, SWAT-CUPPLDamian Badora, Rafał Wawer, Anna Nieróbca, Aleksandra Król-Badziak, Jerzy Kozyra, Beata Jurga, Eugeniusz Nowocień2022
dokumenty prawneCOMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A long-term Vision for the EU's Rural Areas - Towards stronger, connected, resilient and prosperous rural areas by 2040obszary wiejskie, rozwój, poprawa jakości życiarural areas, development, improvement of the quality of lifeEUhttps://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6c924246-da52-11eb-895a-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF2021
dokumenty prawneKOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich UE - W kierunku silniejszych, lepiej
skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich do 2040 r.
obszary wiejskie, rozwój, poprawa jakości życiarural areas, development, improvement of the quality of lifeEUhttps://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6c924246-da52-11eb-895a-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF2021
projekt naukowyOpracowanie zrównoważonych modeli produkcji zwierzęcej i systemów żywienia (Pathways)zrównoważona żywność, systemy żywnościowesustainable food, food systems EUhttps://pathways-project.com/2022
publikacja naukowaAnalysis of the Impact of Environmental and Agronomic Variables on Agronomic Parameters in Soybean Cultivation Based on Long-Term Datazmienność plonów, analiza wielowymiarowa, drzewa regresjiyield variability, multivariate analysis, regression treesPLhttps://www.mdpi.com/2223-7747/11/21/29222022
publikacja naukowaPLATFORMA AGENERGY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROLNICTWAwykorzystanie energii w rolnictwie, technologie i strategie wolne od paliw kopalnych, energia odnawialna, efektywność energetyczna, sekwestracja węglaenergy use in agriculture, fossil fuel-free technologies and strategies, renewable energy, energy efficiency, carbon sequestrationEUhttps://www.iung.pl/sir/zeszyt67_7.pdf2022
publikacja naukowaModelling 2050 Water Retention Scenarios for Irrigated and Non-Irrigated Crops for Adaptation to Climate Change Using the SWAT Model: The Case of the Bystra Catchment, PolandSWAT, SWAT-CUP, zmiana klimatu, scenariusze adaptacyjne, mała retencja, zawartość wody w glebie, odpływ całkowity, wydajność osadu, ewapotranspiracja rzeczywista, zmianowanie, nawadnianie, stawy, zbiorniki wodneSWAT, SWAT-CUP, climate change, adaptation scenarios, small retention, soil water content, total runoff, sediment yield, actual evapotranspiration, crop change, irrigation, ponds, reservoirsPLhttps://www.mdpi.com/2073-4395/13/2/4042023
projekt naukowyCarbon Farming CE - Rozwój rolnictwa węglowego w Europie Środkowejrolnictwo węglowe, węgiel organiczny w glebie, emisja gazów cieplarnianychcarbon agriculture, soil organic carbon, greenhouse gas emissionsEUhttps://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/2023
projekt naukowyWykorzystanie elementów zrównoważonej i cyrkularnej biogospodarki dla wsparcia opracowania polityk oraz wzmocnienie rynków międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej (BIOECO-UP)biogospodarka, łańcuchy wartości, bioproduktybioeconomy, value chains, bioproductsEUhttps://www.interreg-central.eu/projects/bioeco-up/2023
publikacja naukowaDrought Impact on the Morpho-Physiological Parameters of Perennial Rhizomatous Grasses in the Mediterranean Environmentsusza, fotosynteza, biomasa, Panicum virgatum L., Miscanthus × giganteus, Arundo donax L.drought, photosynthesis, biomass, Panicum virgatum L., Miscanthus × giganteus, Arundo donax L.regionhttps://www.mdpi.com/2077-0472/13/6/12332023
publikacja naukowaAir Frosts in Poland in the Thermal Growing Season (AT > 5 °C)ujemna minimalna temperatura powietrza, wiosna, jesień, okres bezprzymrozkowy, intensywność, trend, częstotliwość, daty, czas trwania, zmienność przestrzenna, zmienność czasowanegative minimum air temperature, spring, autumn, frost-free period, intensity, trend, frequency, dates, duration, variability, spatial, temporal PLhttps://www.mdpi.com/2077-0472/13/6/12282023
publikacja naukowaRisk, Vulnerability, and Resilience in Agriculture and Their Impact on Sustainable Rural Economy Development: A Case Study of Greecezrównoważony rozwój obszarów wiejskich, odporność rolnictwa, zagrożenia w rolnictwie, podatność na zagrożeniasustainable rural development, resilience in agriculture, risks in agriculture, vulnerability regionhttps://www.mdpi.com/2077-0472/13/6/12222023
publikacja naukowaCarbon Footprint of an Orchard Tractor through a Life-Cycle Assessment Approachślad węglowy, gazy cieplarniane, ocena cyklu życia, ciągnik sadowniczy, rolnictwo zrównoważonecarbon footprint, greenhouse gases, life-cycle assessment, orchard tractor, sustainable agricultureEUhttps://www.mdpi.com/2077-0472/13/6/12102023